Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

Uitgelicht

Driekwart van de huisartsen maakt door hoge werkdruk soms verkeerde inschattingen
Driekwart van de Nederlandse huisartsen zegt wel eens een verkeerde inschatting te hebben
7 reacties | Lees verder
Zwolle ziet zorguitgaven met vele miljoenen uit de pas lopen
De gemeente Zwolle heeft haar zorguitgaven niet meer in de hand. Uit de voorlopige jaarcijfers over
0 reacties | Lees verder
Huisartsen ontevreden over bestuur van Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Het nieuws dat de huisartsenposten (HAP) in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda allemaal open blijven is goed ontvangen in de regio.
3 reacties | Lees verder
Actieplannen bieden geen garantie voor oplossing huisartsentekort in krimpgebieden
Het ministerie van VWS gaat samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onderzoek doen naar welke factoren voor huisartsen bepalend zijn om zich te vestigen in een bepaalde stad of regio.
1 reactie | Lees verder
Huisartsenposten in West-Brabant blijven toch gewoon open
De vier Brabantse huisartsenposten in Breda, Etten-Leur, Roosendaal en Bergen op Zoom blijven open.
1 reactie | Lees verder
Gynaecologen vinden NHG-richtlijn voor ernstige overgangsklachten achterhaald
Gynaecologenvereniging NVOG en lotgenotenstichting Vuurvrouw vinden dat huisartsen vrouwen met ernstige overgangsklachten vaak tekort doen, zo melden zij in een uitgebreide reportage van
0 reacties | Lees verder
Huisartsen krijgen bij HagaZiekenhuis ruime inzage in patiëntendossiers
Het HagaZiekenhuis in Den Haag biedt huisartsen toegang tot het nieuwe gratis Zorgverlenersportaal.
2 reacties | Lees verder
‘Levenseindekliniek verlaagt de drempel voor euthanasie’
Psychiaters maken zich zorgen over het stijgende aantal psychiatrische patiënten dat toestemming krijgt voor een zelfgekozen dood.
4 reacties | Lees verder
Kwart van de vrouwen heeft liefst een vrouwelijke huisarts
Ruim een kwart van de vrouwen prefereert een vrouwelijke huisarts, zo blijkt uit een enquête van
6 reacties | Lees verder
Miljarden investering voor verpleeghuizen staat op losse schroeven
De investering van 2,1 miljard euro extra om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren,
0 reacties | Lees verder
Honderdduizenden ouderen belanden zonder medische noodzaak in ziekenhuisbed
Elk jaar belanden er 320.000 ouderen zonder medische noodzaak in een ziekenhuisbed, zo bericht Zorgvisie naar
8 reacties | Lees verder
Werkbelasting praktijkondersteuners toegenomen door hervorming langdurige zorg
De werkbelasting van de praktijkondersteuners (POH) is door de hervorming van de langdurige zorg toegenomen.
0 reacties | Lees verder
Rechtbank volgde met voorwaardelijke straf strikt de regels in zaak Albert Heringa
Het hof in Den Bosch acht de 76-jarige Albert Heringa schuldig aan hulp bij zelfdoding van zijn moeder.
0 reacties | Lees verder
RSS

Laatste nieuws


Gezonde spil wil gezonde praktijkvoering

Gezonde spil wil gezonde praktijkvoering
Opinie Toelichting: Dierense huisartsen versus Amicon in kort geding

19.12.'01

Wat is de directe achtergrond van het kort geding?

Voor de goede orde, voor ons is contractloos geen doel, maar juist een middel om tot goede contracten te komen. We willen een contract, maar alleen een waarmee we uit de voeten kunnen. Zo hebben we met onze grootste verzekeraar ,de ANOZ, wel een contract. Zij waren wel bereid dit jaar om extra werk van de hagro te honoreren. Het enig wat wij willen zijn aanvullende besprekingen en onderhandelingen om uit te leggen dat in het voorgelegde contract niet de basisvoorwaarden zijn ingevuld om tot gezonde praktijkvoering te komen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij in deze onderhandelingsperiode voor verricht werk betaald worden. Wij hoeven toch niet voor niets te werken? En zeker niet als de patiënt wel de volle premie betaalt. Ook is voor ons vanzelfsprekend dat de honorering van het abonnement niet geaccepteerd wordt. Wij zeggen in Dieren niet, het contract is fout, maar het geld wat erbij hoort is goed!

Als Tabaksblat spreekt over een gezonde spil ,dan zeggen wij, dat dat alleen kan als de praktijkvoering gezond is. En over wat dat inhoudt ,willen wij, onderbouwd met rapporten en event. jaarverslagen, graag uitleggen aan en bespreken met Amicon.

Wat is voor Dieren de aanleiding geweest om contractloos te gaan?

Als we terugkijken naar de laatste jaren dan zien we dat de zorgvraag duidelijk is veranderd. Dat is vaak genoeg aan de orde geweest. Het spreekt voor zich dat het zorgaanbod van de huisarts dan ook moet veranderen. De huisarts moet mee in de ontwikkelingen . Moderne huisartsenzorg vraagt een ander soort praktijkvoering en een ander soort huisarts. Let wel, je bent als huisarts zelf verantwoordelijk voor je praktijkvoering en voor je eigen daden. We zijn vakinhoudelijk, tuchtrechtelijk, klachtrechtelijk en civielrechtelijk zelf aansprakelijk voor het werk. Als je nu ziet, leest, rekent, merkt en voelt dat het niet goed zit, neem je verantwoordelijkheid dan ook en probeer in overleg met de verzekeraar het contract aan te passen. Wij vinden dit een must, want wij nemen onszelf en onze patiëntenzorg uiterst serieus. Een gezonde praktijkhouder heeft kenmerken van deskundigheid, openheid, fitheid en een goed gevoel voor samenwerking. Een gezonde praktijkvoering kenmerkt zich door moderne huisvesting en inventaris , adequate automatisering en voldoende hulppersoneel. De voorwaarden worden je niet aangedragen, daar moet je over onderhandelen. Een gezonde spil tekent pas als de contractvoorwaarden ons de mogelijkheid geven de praktijk gezond te laten functioneren.
En zover zijn we in Dieren met 21 van de 22 verzekeraars nog niet.

Maar wat willen jullie in Dieren nu precies?

De genoemde veranderde zorgvraag betekent met name meer en complexer. Hier moet het zorgaanbod met een andere praktijkvoering op worden aangepast. Als de verzekeraar zegt dat er een omslag plaats moet vinden van zorgaanbod naar zorgvraag, dan is onze reactie dat wij als huisartsen dat al doen, eigenlijk vanaf de oprichting van het vak. Wij moeten echter ook in staat worden gesteld het aanbod aan te passen. We gaan voor met name:
- de beginselen van het rapport van Tabaksblat
- managementondersteuning op hagro niveau, o.a voor contractering en implementatie
- start praktijkondersteuning zonder belemmeringen
- geprotocolleerde taakdelegatie naar assistente onder supervisie van huisarts
- met ondersteuning streven naar fysiek acceptabele werktijden
- uitbreiding van samenwerking binnen de hagro in een nieuwe juridische structuur
- innovatie richting een Dierens HOED
Dit alles heeft geen ander doel dan het continueren van adequate huisartsenzorg in Dieren. Natuurlijk geldt dit voor meerdere, zo niet alle huisartsen. Deze punten zullen dus ook op centraal en op districtsnivo aan de orde komen.
Het verschil alleen is dat wij als groep niet akkoord zijn met de voorstellen van verzekeraars, o.a Amicon, in juli 2001 en dus contractloos zijn verder gegaan. De contacten met Amicon zijn nog gaande. Met het kort geding wordt hopelijk de financiering geregeld. De inhoud van het contract zal aan de onderhandelingstafel rond moeten komen.

Kunnen jullie nog een concreet voorbeeld geven van wat anders moet?

De dienstenproblematiek staat al jaren hoog op de agenda. De minister betaalt wel de infrastructuur van de opgerichte huisartsenposten. Echter aan een honorarium is niet gedacht. Een huisarts in een oude dienststructuur verdient F 8,60 bruto per uur. Op een huisartsenpost is dit F 15,20 bruto per uur. Kortom een fraai voorbeeld van hoe het niet moet. We willen in Dieren de ANW diensten wel doen, maar we moeten er wel toe in staat worden gesteld, oa met een marktconform honorarium wat past bij een academicus die op incourante tijden hoogverantwoordelijk werk verricht.

De LHV adviseerde in juli te contracteren, maar jullie doen dat niet…..

Met een advies van de LHV kun je twee dingen doen: het opvolgen en het niet opvolgen. Er is een mededingingsrecht en in dit mededingingstijdperk worden we ook geacht niet allemaal hetzelfde te doen. En wij kunnen heel goed onderbouwen waarom we niet tekenen. Daar hebben we goede inhoudelijke motieven voor. De hagro Dieren heeft een meer dan gemiddelde deelname aan besturen en commissies. We zitten de laatste jaren in besturen van RHV, DHV, DCB, DVH , hebben deelgenomen aan de klankbordgroepen Deloitte & Touche, WOF, Hay en zijn vertegenwoordigd in "Tijd voor Actie"
en in de LHV ledenvergadering. Kortom, we kunnen in Dieren de kwetsbaarheid van de huisarts in woord, getal en maat benoemen en zijn tevens in staat met onderbouwde voorstellen problemen aan te pakken.

Spelen er ook nog andere argumenten omtrent jullie contractloosheid?

Natuurlijk speelt op de achtergrond ook mee het gegeven of een huisarts in vrijheid een contract mag of moet tekenen. Hebben we een mate van contrac-teervrijheid of is er een contracteerplicht? Er bestaat toch een vrijheid van overeenkomst. Zit de oplossing kortom niet in het burgerlijk wetboek?
Ook speelt mee het huidige ondernemersrisico en de vraag in hoeverre de partijen, verzekeraar en huisarts, bereid zijn dit risico te delen. Of hoeft een zorgverzekeraar niet gekregen geld niet uit te geven, maar een huisarts wel?
Er is dus ook een "gelijkheid van partijen" ,wat wil zeggen dat als er geen contracteerplicht is voor de verzekeraar, dit om dezelfde reden voor de huisarts ook niet geldt.
Dit zijn allemaal vragen die wij ook stellen, zeker als wij denken goede redenen te hebben (nog) niet te tekenen. De uitkomst kan zo maar zijn dat de verzekeraar een andere huisarts regelt, dat de patiënt een andere verzekeraar kiest, dat de patiënt als particulier wordt gezien. Met de vrijheid van artsenkeuze heeft de patiënt ook het recht juist een contractloze huisarts te kiezen.

Komt het nog goed tussen de Dierense huisartsen en Amicon?

Wij hebben ons tot nu toe zeer constructief opgesteld. Als ook de Amicon hetzelfde doel heeft , namelijk continuering van moderne en eigentijdse huisartsenzorg , dan kan dat een goede afloop zeker versnellen.
Het probleem alleen is dat de zorgverzekeraars, en zeker niet alleen Amicon, zich steeds verschuilen , achter het BKZ, achter het niet hebben van een betaaltitel, achter het CVZ, achter de ziekenfondswet, achter de WTG en het CTG en zelfs achter de minister. Echter een partij die de pretentie heeft regisseur te willen zijn van de zorg moet zich in moeilijke tijden juist niet verschuilen, maar zich laten zien in de frontlinie met visie en durf.
Met onze kennis binnen de hagro kunnen we goed laten zien wat het probleem is
en wat er dus nodig is. Wij voelen ons een gelijkwaardige onderhandelingspartner en houden goede hoop er met constructieve onderhandelingen uit te komen. Dat blijft altijd de intentie.

Hoe reageren de patienten?

Onze patiënten worden tijdens het spreekuurbezoek geïnformeerd met een standaardbrief en een korte mondelinge toelichting. Bijna bij iedereen is er begrip. De patiënten lezen ook de kranten en ze zijn verder bij ons rondom de stakingsdagen in mei uitgebreid geïnformeerd over de huisartsenproblematiek.
Wij hebben onze patiënten verteld dat wij onze hulp onveranderd blijven leveren, maar dat de voorwaarden zoals die in het contract staan, niet acceptabel zijn. Verder wordt medegedeeld dat voorlopig de verzekeraar de nota krijgt.
Van de verzekeraar zou het zeer zorgvuldig zijn geweest als men hun verzekerden had ingelicht dat men niet in staat is geweest huisartsenzorg te contracteren. Of dit is gebeurd weten wij niet. De patiënten reageerden bijna altijd onwetend over de contractloosheid.

Het laatste nieuws is dat CVZ en CTG aangeven bij contractloosheid het abonnementhonorarium door te betalen…..

Dat mag dan wel zo zijn, maar het gaat ons als "uitvoerders van het werk" toch echt om de inhoud van het contract. Dus voor ons is het wezenlijker dat we met de verzekeraar tot een inhoudelijke overeenkomst kunnen komen. Ofwel kunnen wij met een nieuw contract verantwoord blijven werken? Als er geen overeenkomst is, dan is er een probleem. En als er meer huisartsen er zo over denken, dan is het probleem groter. Wij kunnen dit onze patiënten wel uitleggen. In de WGBO staat dat de arts voor zijn diensten betaald dient te krijgen. Zal dan de betaling (rechtstreeks) van de patiënt moeten komen?
Mocht men dan toch het abonnement blijven betalen, contract of niet, dan is de uitbetaling toch echt onverschuldigd. Voor ons is het abonnementsgeld bij geen contract min of meer besmet geld.
Bij contractering staat onze autonomie en onze professionaliteit voorop. Daar valt niet mee te sjoemelen.

Wat zijn de kansen bij het kort geding?

Als je een procedure aanspant kun je winnen en verliezen, dat is duidelijk.
Echter wij hebben wel een goed gevoel omdat het geding allereerst gaat over betalen van verricht werk op verzoek van de verzekerden van Amicon.
Wij hoeven toch niet gratis te werken in een periode van onderhandeling?
Daarnaast willen we praten over de inhoud van het contract en dat is toch ook niet verboden. Nee toch?

Dierense Huisartsen Groep.


woensdag 19 december 2001 0 reacties | Lees verder

Variant 8

Variant 8
Opinie Geachte Collegae,

20 december nadert in ras tempo, en wat willen we als RHV-Midden-Kennemerland dat de ledenvergadering besluit over de contracten? Iedereen heeft de ledenbrief ontvangen en begrepen dat het DB (dagelijks bestuur) variant 7 voorstaat.

Ik wil op het laatste nippertje nog even een discussie aanzwengelen met als doel dat een ieder van de 43 collegae een duidelijke stem uitbrengt. Daarbij wil ik ook een variant 8 toevoegen.

Ten eerste enige opmerkingen betreffende de bestaande varianten.

Variant 6: helaas heeft de LHV (lees het DB) het begrip contractgarantie van Rim Posthumus niet goed begrepen. Contractgarantie betekent niet contractloos gaan maar met een goede intentie doorwerken op dezelfde manier als normaal inclusief ANW en met doorbetaling van het abonnementstarief door de ZV’s.

Dit laatste is door het CvZ (College van Zorgverzekeringen) toegezegd dat dit zonder contract ook zal gebeuren bij normale inspanning van de huisarts.

Hierbij verdwijnen een aantal nadelen die de LHV heeft opgesomd in bijlage 2:

- De wens tot contracteren met terugwerkende kracht………

Er wordt gewoon doorbetaald door ZV’s mbv abonnementstarief, zie boven. Voor de particuliere verzekeraars verandert al helemaal niets. Er is geen sprake van enig administratief werk.

- Mogelijk is er formeel geen sprake van de juridische………..

Ook met de HAP is een intentiegarantie, als het contract in de komende maanden goed is, is er geen enkel probleem. Is het contract niet goed, dan is er überhaupt een staking van ANW (zie ook variant 7 die de instemming van de LHV heeft) en dus ook geen bestaansrecht meer voor een HAP.

- Vooralsnog voor onbepaalde tijd…………

Nauwelijks een nadeel te noemen, inmiddels de huisartsen bieden aan zonder contract een aantal maanden gewoon hun werk te doen zoals altijd met het doel na die maanden een fatsoenlijk contract te krijgen met adequate honorering van ANW.

- De laatste twee nadelen zijn er niet omdat wij met contractgarantie verder werken en dus niet contractloos gaan (= weigeren iets te tekenen, iedereen als particulier zien, en geen abonnementsbetaling accepteren).

Variant 7 (afgeleid van het plan Habets zoals dat tijdens de informatiebijeenkomst op 27/11 in Maarssen is besproken) wordt door het DB toch weer wat ontkracht oa door er aan te koppelen dat we moeten tekenen voor 6 maanden. Ten eerste onverstandig omdat dat juist in mijn ogen de druk vermindert. Het geeft bovendien veel administratieve rompslomp zoals in de ledenbrief uitgebreid wordt aangegeven. Daarnaast geven we dan een belangrijk drukpunt weg, namelijk het tijdstip. Vorig jaar is gebleken dat 1 juli een slecht moment is om een eventuele staking uit te roepen. Daarbij zijn dit jaar de verkiezingen. Het vaststellen van een peildatum van 1 april of 1 mei voor het staken van ANW, indien er geen goed contract voorligt, is politiek veel daadkrachtiger.

Enkele commentaren op de ledenbrief wederom:

- De ANW-dienstenorganisaties worden waar nog mogelijk………

In Midden-Kennemerland is geen contract met de HAP getekend en kan dus ook niet worden opgezegd.

- De zorgverzekeraar moet instemmen…………

Hoe zo de ZV moet instemmen? Wij verlenen de zorg voor een adequaat honorarium, de ZV is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van zorg. De ledenbrief noemt nota bene zelf als voordeel, "Het besluit tot opschorting markeert ook het falen van de inspanningen van zorgverzekeraars". Overigens is het opvallend dat de LHV “ongehonoreerde zorg” bij variant 7 als voordeel ziet en bij variant 6 als nadeel (?).

Concluderend zou ik een variant 8 willen voorstellen:

Geen contract tekenen, per 1/1/02 gewoon ons werk doen inclusief ANW op de HAP, duidelijk alle partijen informeren dat per 1 april of 1 mei de ANW worden gestaakt bij geen goed contract.

Hierbij tekenen wij aan dat de huisartsen er vanuit gaan dat wij graag ons werk blijven doen zoals tot nu toe gebruikelijk – inclusief ANW- maar dan wel met een adequate honorering.

Ons doel met variant 8 is om de partijen ervan te overtuigen dat het zo niet meer gaat en dat wij een goed contract willen. Als de overheid en ZV’s daarin ons niet tegemoet willen komen dan bestaat het risico van het verdwijnen van de ANW uit ons pakket zoals de LHV omschrijft in de laatste 2 punten van de ledenbrief. Ik vrees dan voor de teloorgang van ons vak, wat toch niet de bedoeling mag zijn.

Ik zou graag van een ieder voor aanstaande donderdag een mening/uitspraak/stem willen horen voor een van de varianten, zodat Rob Sleutelberg en ik beslagen ten ijs kunnen komen in Utrecht.

Met vriendelijke groet

Hans Ruiter, Heemskerk

(brief voor de RHV Midden-Kennemerland, echter algemeen toepasbaar voor de rest van het land)zondag 16 december 2001 0 reacties | Lees verder

Stand van zaken

Stand van zaken
Opinie Afgevaardigden, collega's,

stand van zaken op een aantal punten.

1. Borst heeft aangegeven geen ruimte te hebben, niet voor:
- ANW-honorering
- perifere praktijkkostenvergoeding
- aanpassing inkomen
- etc.
Tevens nog steeds volstrekte onduidelijkheid AOV-premie. Wordt wrsch. fikse tegenvaller.

2. ZN en perifere ZV's praten wel, geven goede intentie's aan totdat.... er boter bij de vis moet komen.
Dan geven ze nadrukkelijk niet thuis.
Gaan ons per 1-1-2002 contracten aanbieden zonder enige concrete verbetering tov 1-7-2001.

3. CvZ, CTG leveren hun aandeel. ZF-abonnementen mogen gewoon betaald worden zonder contract.
Doel: angel eruit bij contractloos. Maar ook: Geen financieël risico voor HA's bij "simpel" contractloos!!
Valt mi onder categorie:"Waar bedreigingen zijn zijn ook kansen".

4. LHV heeft begin dit jaar aangegeven veel waarde te hechten aan de perifere praktijkkostenvergoeding en zwaar in te zetten op ANW-honorering.
Huidige DB begint aan laatste maand, zal niet (gauw) dreigen met opstappen e.d. mocht er serieus tegenwerk komen.
Toch adviseert dit DB per 1-1-2002 contracten te ondertekenen ondanks 2 en 3. Van de zotte! Niets behaald en ZV's "belonen" met contractering!!
Nieuwe DB(-leden) denken/kijken nu ongetwijfeld mee bij huidige DB. Want die moeten door met besluit LV.

Dan komt 20 dec. Een rits van varianten, risico m.i. bijv: LHV-optie:22%, Posth.:15%, Habets:10% etc. met als conclusie dat LHV-optie (IO tekenen) grootste aandeel heeft.
We (afgevaardigden) moeten m.i. inzetten op als eerste de keuze: Wel ondertekenen (LHV-optie) of niet tekenen.
Daarvoor moet m.i. nu een meerderheid te vinden zijn voor niet tekenen.
Daarna kunnen we (snel) overgaan tot invullen van deze keuze.

Zo komen we bij onszelf (afgevaardigden) uit. Zorg dat je voor 20 dec. weet of je RHV vóór of tegen ondertekenen is.
Met al het laatste nieuws zou die keuze niet moeilijk moeten zijn. Nieuw DB krijgt goede start door keuze van:

5. DHV's en RHV's. Al van meerdere rhv's berichten hierover gelezen.
Bij ons (RHV Arnhem eo, 170 HA's):
unaniem tegen tekenen contract per 1-1-2002 (ook bij positief advies LHV). DHV (Groot Gelre, 660 HA's):
bestuur geeft advies niet te tekenen.

Ik denk echt dat we op 20 december snel duidelijkheid moeten hebben over verwerpen LHV-optie.
Gebeurt dat dan kunnen we constructief door met invullen verdere pad.
Gebeurt dat niet dan zullen hele RHV'en en DHV'en een andere weg dan landelijk gaan bewandelen.
Heeft misschien wel z'n charme maar niet de voorkeur.

Laten we per e-mail of voor de vergadering hierover één lijn proberen te bereiken.
Ben overigens wel benieuwd naar motivatie om toch te ondertekenen. Laat dus ook horen!

Henk Herberts

zondag 16 december 2001 0 reacties | Lees verder

De danspasjes van de heer Wiegel zijn soms heel kleine pasjes

De danspasjes van de heer Wiegel zijn soms heel kleine pasjes
Overheid

Begroting VWS


Behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2002
4 december 2001

foto:M. Sablerolle – Gouda

................................................................................................
Alleen fragmenten m.b.t. de huisartsenzorg zijn weergegeven, niet de gehele behandeling
................................................................................................

Mevrouw Kant (SP):
Deze problemen zijn mij bekend. Ik ben altijd tegen de NMa in de gezondheidszorg geweest en al helemaal bij huisartsenzorg. Vindt de heer Buijs dit ook en moeten wij er dus gewoon mee kappen?

De heer Buijs (CDA):
Het liefst wil ik er mee kappen, maar ik wil ook alle pro's en contra's zien. Ik erken dat er ergens een mededingingsautoriteit moet zijn, maar ik vroeg de ministerervoor te zorgen dat NMa en LHV eerst de problemen inventariseerden. Daarna zou ik later bezien welke ingreep nodig is. Nu is dat ''later'' aan de orde en wat mij betreft moeten wij de huisarts ook huisarts laten zijn. Dokters moeten mensen helpen. Zij moeten niet bezig zijn met onderhandelingen en het invullen van contracten. Ook de districtshuisartsenvereniging mag niet meer onderhandelen namens de huisartsen. Ik vind het een onwerkbare situatie en vandaar mijn noodkreet aan het adres van de minister: kan het niet een onsje minder voor wat betreft de NMa?

Mevrouw Kant (SP):
Kan het niet een onsje minder? Je wilt controleren of niet. Dan moet je zeggen dat de NMa niets te zoeken heeft bij die huisartsentarieven.

De heer Buijs (CDA):
In principe kan ik de gedachtelijn van mevrouw Kant volgen. Het klinkt zo gemakkelijk wat ze zegt, maar ik wil niet de Mededingingswet overboord zetten. Ik wil alleen faciliteren en bijvoorbeeld de vraag stellen of het om competitie gaat tussen huisartsen en zorg in huisartsengroepen ten opzichte van ziekenhuiszorg. Het gekke is dat wij ziekenhuizen afbreken - competitie is dus al bijna onmogelijk - en huisartsen opzadelen met individuele competitie. Dat is een waanzinnige situatie en ik ben dat helemaal met mevrouw Kant eens.

De heer Oudkerk (PvdA):
Mijn voorstel is om de beroemde poortwachtersfunctie van de huisarts te spreiden. Zeker 12% van de patienten die ik zie, heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Ik denk dat zij beter eerst door een fysiotherapeut gezien kunnen worden. Ik denk dat geneesmiddelengebruik, suiker, bloeddruk, ogen en oren van chronische patienten, zowel kwalitatief als kwantitatief, beter kunnen worden gezien door de in de meeste praktijken al aanwezige praktijkverpleegkundige. Ik denk dat mensen met psychische problemen veel beter eerst naar een maatschappelijk werker of eerstelijns-psycholoog kunnen gaan. Als huisartsen samenwerken met specialisten in de huisartsenpraktijk, zoals in Maastricht en bij andere experimenten, denk ik dat wij het probleem kunnen versmallen door de poortwachter te verbreden. Dat vergt iets van de huisartsen als beroepsgroep, maar ook iets van de minister. Hoe denkt zij faciliteiten te bieden aan dat soort initiatieven in het land? Het is waar dat dit het beste kan in 4 gezondheidscentra, zoals zij in een nota zegt, maar het is stap twee om dit in het beleid tot uitvoering te brengen. Daarom wil ik een garantie van de minister dat beginnende gezondheidscentra waar geintegreerde zorg wordt aangeboden, niet het loodje leggen, omdat de kredietverlening door de banken op de tocht staat. De recente toezeggingen van de minister hierover zijn onvoldoende.

Mevrouw Hermann (GroenLinks):
Ik heb een passage over huisartsen, de spil van de gezondheidszorg die dol dreigen te draaien. Wij hebben echter zeer recent een brief van de minister ontvangen over het rapport-Tabaksblad en haar aanbevelingen terzake. Deze passage sla ik daarom grotelijks over. Gezien de geruime tijd die met de uitvoering van zo'n plan gemoeid zal zijn, is er toch een punt waarvoor ik aandacht vraag, want het is daarin onvoldoende besproken. Ik spreek dan over de zorg voor patienten die geen huisarts meer hebben, omdat hun huisarts de praktijk heeft neergelegd, de praktijk vacant is of niet kan worden ingevuld. Formeel hoort de zorgverzekeraar die regionaal marktleider is hier het voortouw te nemen, omdat de zorgverzekeraar leveringsplicht heeft voor huisartsenzorg, een voorziening conform de Ziekenfondswet. Die zorgverzekeraar ervaart dit echter lang niet altijd als een bindende opdracht. Is de minister bereid het er op de kortst mogelijke termijn toe te leiden dat de zorgverzekeraar die opdracht wel als zodanig accepteert, ook al brengt dit kosten met zich mee die normaal niet bij de vergoeding van de huisartsenzorg horen?

Mevrouw Van Blerck-Woerdman (VVD):
Wij vinden de voorgestelde maatregel van de minister voor de tandartstarieven heel goed. Op deze manier wordt eindelijk een probleem opgelost, waarvoor hulde.
Ik ga ervan uit dat de verhoging van de honorering voor avond-, nacht- en weekenddiensten van huisartsen wordt geregeld. De verzekeraars hebben daarvoor geld klaarliggen, dus de vraag is wat daaraan ontbreekt.
Ik neem alvast een voorschot op het debat over het rapport van Tabaksblatt over de toekomst van de huisartsen. Ik neem aan dat huisartsen straks niet alleen nog maar in een grotere structuur werken. Wij moeten niet op basis van het conjuncturele gegeven dat wij nu te weinig huisartsen krijgen, alles in grotere verbanden doen, omdat dat prettig zou zijn voor iedereen. Over tien jaar zijn er wellicht meer huisartsen, die dan maar moeten hopen dat zij in een centrum van andere huisartsen en andere beroepsbeoefenaren worden opgenomen. Ik hoop dat er ook ruimte blijft voor de huisarts als solist. Het is goed dat de minister een maatregel heeft genomen voor het vrijlaten van het GVS voor de hardlopers. Het heeft lang geduurd, maar net als bij de tandartsen is het toch gekomen, zodat er prijsconcurrentie kan plaatsvinden. Wat er overblijft, kan ten goede komen aan patientenzorg en premie. De registratie van homeopathische middelen moet per 1 januari 2002 een feit zijn. De minister heeft juridisch volkomen gelijk, maar toch wil ik vragen om een iets langere overgangsperiode, zodat alle mensen die zoveel plezier hebben van die middelen, er iets langer gebruik van kunnen maken. Ik geef geen ander waardeoordeel dan dit.
Deze week kom ik met een aantal collega's met een initiatiefwet over de apotheekhoudende huisarts.

Mevrouw Kant (SP):
De erfenis van het falende beleid van deze minister op het terrein van de huisartsen werpt zijn schaduw ook al vooruit. De Landelijke Huisartsenvereniging schat dat in het jaar 2006 2 miljoen tot 3 miljoen Nederlanders geen huisartsen meer zullen hebben. Vooral de sociaal zwakkeren zullen daarvan de dupe zijn.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):
Terwijl de minister geen gelegenheid voorbij laat gaat om te roepen dat geld het probleem niet meer is in de zorg, luiden de huisartsen letterlijk de noodklok en eist het complete veld van ziekenhuizen, specialisten, verzekeraars en de HBO-raad in een brandbrief dat dat geld dan ook wordt ingezet, te weten voor het stimuleringsfonds voor de opleidingen.

Behandeling wetsvoorstel Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2002 5 december 2001

Minister Borst-Eilers:
Wat ik ook vind, is dat zorgverzekeraars hun sturende rol wel wat traag oppakken. Anders gezegd: de danspasjes van de heer Wiegel zijn soms heel kleine pasjes.
Op de vraag of ik er vertrouwen in heb dat de zorgverzekeraars dat kunnen, zeg ik volmondig ja. Ik baseer dit op de vele goede voorbeelden die ik ook bij de zorgverzekeraars zie en waaruit ik concludeer dat het dus wel kan. Ik wijs op het voorbeeld van de zorgbemiddeling waarbij men echt initiatiefrijk is. Een ander voorbeeld vormen de verzekeraars die afspraken met huisartsen weten te maken over voorschrijfgedrag, die daar geld mee vrijspelen en daar een soort bonus voor de huisartsen mee genereren, waarover de heer Oudkerk het gisteren had. Ik wijs ook op het financieren van transmurale zorgprojecten waar sommige verzekeraars heel soepel, heel constructief en heel initiatiefrijk in zijn. Wat ook belangrijk is, is dat steeds meer zorgverzekeraars gezondheidscentra faciliteren en financieren. Als men alle advertenties in het tijdschrift De huisarts naloopt, zal men zien dat veel huisartsen worden gevraagd en dat er heel vaak bij staat: de zorgverzekeraar organiseert de avond- en -weekenddiensten, helpt u met de problemen bij de praktijkkosten of financiert het gezondheidscentrum waarin u kunt gaan werken. Ik blijf dus optimistisch. Maar wij moeten blijven stimuleren om het tempo erin te houden. Het moet een wervelende dans worden die de heer Wiegel ons gaat laten zien!
Ik kom tot de nota Vraag aanbod. Ik kom te spreken over de huisartsen. De heer Buijs stelde dat de nieuwe opzet voor de praktijkkosten conform de voorstellen van de commissie-Tabaksblat flexibilisering vergt van de WTG-regels. Hij vraagt waarom daar zo lang op moet worden gewacht. Ik verwijs naar mijn brief van 30 november over de modernisering huisartsenzorg. Per 1 januari gaan er een paar dingen gebeuren. In de eerste plaats gaan de zorgverzekeraars zorgen voor een verbetering van het honorarium voor de avond-, nacht- en weekenddiensten. Ik heb daarover overeenstemming bereikt. Daarnaast zullen onder regie van mijn ministerie de LHV, de NHG en Zorgverzekeraars Nederland dat standpunt van het kabinet zo snel mogelijk gaan omwerken tot een plan van aanpak. Ik wil dat in het voorjaar gereed hebben. De huisartsen weten waar zij op dat punt aan toe zijn. Ten slotte heb ik de verzekeraars toegestaan om met ingang van 1 januari een lokale kostencomponent toe te passen. Het betreft de praktijkonkosten. Het gaat om uitwerking van het systeem van Tabaksblat: scheiding van inkomen en praktijkkosten. Het is niet een, twee, drie geregeld.
Per 1 januari wil ik een paar stappen zetten. De heer Oudkerk heeft een boeiend betoog gehouden over de zorginhoudelijke modernisering van de eerste lijn. Hij had het over gezondheidscentra, de goede samenwerking. Mensen kunnen regelrecht naar de maatschappelijk werker of naar de fysiotherapeut. Als er een goede verpleegkundige in de praktijk zit die de triage doet, wordt de huisarts veel bespaard. Ik deel het enthousiasme van de heer Oudkerk over deze vorm van samenwerking, maar ik zeg tegen mevrouw Van Blerck dat het geen blauwdruk is voor de eerste lijn. De huisarts solist mag wat mij betreft blijven bestaan. Tevens vroeg de heer Buijs hoe de zorgkloof tussen zorgvraag en zorgaanbod in de huisartsenzorg kan worden opgelost. In de eerste plaats door uitbreiding van de opleidingscapaciteit.
In de tweede plaats door de maatregelen die in de brief van 30 november staan. Een nieuwe taakverdeling is belangrijk. Verder avond-, nacht- en weekenddiensten waardoor de overbelasting teruggebracht wordt. Een oudere huisarts kan ervoor kiezen om helemaal niet meer mee te doen aan die avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit zijn allemaal maatregelen die naar wij hopen, leiden tot het behoud van meer huisartsen. Het sleutelbegrip daarbij is ''lokale differentiatie-mogelijkheid'', waarbij de zorgverzekeraar de vrijheid heeft dat begrip toe te passen.
De huisarts moet natuurlijk zoveel mogelijk doen wat des huisarts is. De districtshuisartsenverenigingen gaan zich meer bezighouden met het de huisartsen uit handen nemen van allerlei administratieve problemen, net zoals de verloskundige districtsplatforms dit voor de verloskundigen doen en wat heel goed bevalt.
De heer Buijs sprak over de Nma en zei: er dreigen grote problemen te ontstaan. Sommige huisartsen zouden het alleen al daarom voor gezien houden, in de zin van: de boze NMa komt eraan en dus stop ik maar. Dat lijkt mij echt overdreven. Waarom het gaat, is dat de vanzelfsprekendheid van de eenheidsworst van contracten wordt doorbroken. Huisartsen die iets extra doen, moeten zich kunnen onderscheiden en moeten een ander contract kunnen afsluiten met de verzekeraar. Het staat ze vrij, de onderhandelingen daarover uit te besteden, als degene aan wie zij die uitbesteden maar geen verkapte collectieve onderhandelaar is, waardoor het allemaal opnieuw eenheidsworst wordt. In oktober 1999 heeft de Nma voor het eerst aangegeven hoe zij tegen deze huisartsenproblematiek aankijkt. Tot 1 januari a.s. geldt een overgangstermijn om een eind te maken aan de collectieve, alles dichtschroeiende onderhandelingen, maar ik blijf de situatie nauwlettend volgen. Zowel voor de LHV als voor de NMa is dit een nieuwe tak van sport. Geen van beide is erop uit de ander het leven onmogelijk te maken. Misschien is hier en daar een beetje massage nodig om het allemaal goed te laten lopen. De taak van de NMa is duidelijk en op zichzelf heeft het bestuur van de LHV daar ook alle begrip voor.

De heer Buijs (CDA):
Ik heb begrepen dat de minister heeft gezegd: ik wil samen met de LHV nagaan op welke manier wij deze complexe zaak kunnen oplossen. Het is niet allemaal niks. Dat van de Nma grijpt diep in. Daarbij komen nog de grote tekorten, de nieuwe honoreringsstructuur en de perikelen inzake de bereikbaar van de ziekenhuizen.
Kortom, het transformatieproces van de huisartsgeneeskunde is in volle gang. Ik denk dat de stuurman of de kapitein samen met de bemanning, waarbij ik denk aan de huisartsen, moet proberen dat goed af te ronden. Ik heb brieven en signalen
gehad waaruit blijkt dat men het zat is. Wij hebben nu al tachtig plaatsen zonder huisarts. Ik roep de minister op om datgene wat zij nu zegt, waar te maken.

Minister Borst-Eilers:
Voorzitter. Ik heb gezegd dat ik het in de gaten zal houden. Ik wijs erop dat het twee volwassen partijen zijn die het er met elkaar over eens moeten worden. Overigens zijn wij de komende tijd vrij intensief met de LHV bezig op het gebied van de uitwerking van Tabaksblat. In die gesprekken kan men alle problemen, ook met de NMa, naar voren brengen.

De heer Buijs (CDA):
De minister wijst op Tabaksblat, maar ik probeer aan te geven dat allerlei processen door elkaar lopen. Ik wijs op de herstructurering van de honorering, de bereikbaarheid in de
avond, nacht en weekeinden en de NMa. Ik vraag de minister samen met de beroepsorganisatie daar een soort taskforce op te zetten om tot een oplossing te komen.

Minister Borst-Eilers:

Wij gaan aan de gang met de modernisering van de huisartsenzorg en in dat kader mag u spreken over een taskforce.
De gesprekken tussen LHV en Nma zijn duidelijk geweest. Het gaat om twee volwassen partijen met een duidelijke taak. Als de LHV zegt dat zij met de NMa ergens tegenaan loopt, weet zij mij heus wel te vinden en kan ik proberen de zaken glad te strijken. De NMa heeft overigens een wettelijke taak die glashelder is.

Mevrouw Hermann (GroenLinks):
De vakante praktijken vormen dagelijks een direct probleem voor degenen die daarmee te maken krijgen. De zorgverzekeraar schrijft hen in als ''NONI'', niet op naam ingeschreven. Dat doet mij denken aan ''Nemo'', het oude verhaal van Odysseus: ik heet Nemo, niemand; ik ben er niet meer. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht, maar er zijn zorgverzekeraars die dit niet als zodanig opvatten. Bent u bereid om nog eens duidelijk aan te geven dat het de zorgverzekeraar is die moet zeggen hoe mensen aan een nieuwe huisarts of aan een vervanger kunnen
komen?

Minister Borst-Eilers:
Ik ben graag bereid om de zorgverzekeraars daar nog een keer op te wijzen. Ook hier kunnen overigens goede voorbeelden worden gegeven, waaronder de situatie in Den Haag, laatst beschreven in Medisch Contact. Daar doen drie huisartsen de praktijken van vijf huisartsen, met financiële en praktische steun van de zorgverzekeraar.


zaterdag 15 december 2001 0 reacties | Lees verder

Veelbelovend bestuur

Veelbelovend bestuur
Opinie Beste mensen,


We hebben een nieuw en zeer veelbelovend bestuur.

Met een voorzitter die zich heel duidelijk heeft uitgelaten over de indruk die hij heeft over de huidige problematiek van de huisarts: "zwaar onderbetaald en kort bewust daarvan" maar "met een organisatiegraad, waarbij elke vakbondsleider zijn vingers zou aflikken". En ook had hij een duidelijke visie over de rol die de LHV in zijn ogen zou moeten hebben: een "professionele belangenbehartigingfunctie", volgens "overlegmodel" met duidelijke grenzen werkend, de "directe confrontatie" niet schuwend, vanuit de wetenschap dat "lief belangen behartigen onmogelijk is", en waarbij we, daar waar nodig, niet bang moeten zijn om "knopen door te hakken". En hij vond het van het vitaal belang dat "de rijen gesloten blijven".


De manier waarop hij daarvan uiting gaf getuigde van overtuiging en daadkracht.

De mix van overige bestuursleden is van zo'n kaliber dat het zeer veel hoop geeft dat het elan dat de beoogde voorzitter uitstraalde ook vertaald zal worden in daden.

Het nieuwe bestuur treed echter pas per 1 februari aan.

En op 20 december moeten we een belangrijke beslissing nemen over hoe we per
01-01-2002 verder gaan.


Het is juist nu van het allergrootste belang dat we een keuze maken, die dat nieuwe veelbelovende bestuur in een goede startpositie brengt.

Ik roep u daarom bij deze op om te kiezen voor een model dat uitstel en ruimte geeft voor onderhandelen. Een model dat niemand tegen de haren strijkt en een model dat de eenheid van de gelederen garandeert: het model "contractgarantie".


Weest u zich ervan bewust dat alle andere modellen veel verstrekkender gevolgen zullen hebben voor hetzij de confrontatie die u zal moeten aangaan, hetzij door de ketenen waar u zich aan vastlegt, van waaruit het veel moeilijker onderhandelen is.


Maak op 20 december een keuze die het nieuwe bestuur verdient !!


mvg


Rim Posthumus.


vrijdag 7 december 2001 0 reacties | Lees verder

Contractgarantie

Contractgarantie
Opinie Op 27/11 werd op de informatieve LHV-ledenbijeenkomst door ondergetekende het actiemodel"contractgarantie" geïntroduceerd.
Een model dat vrij eenvoudig te implementeren valt nu de CvZ nadrukkelijk heeft gesteld ook zonder contract door te kunnen betalen, zoals in het laatste nummer van Medisch Contact was te lezen.
De reacties tot heden bij collegae, discussielijsten en op de bijeenkomst waren bemoedigend.
Bij deze zend ik u het bij de introductie horende pamflet, als mede een vervolg in de vorm van een "FAQ-lijst".
Uiteraard tot nadere inlichtingen bereid,

mvg,

Rim Posthumus, Goes
e-mail: reespost@zeelandnet.nl

Ledeninformatie Bijeenkomst 27 november 2001

VOORSTEL ACTIEMODEL: "CONTRACTGARANTIE"

Aan: Alle huisartsen in Nederland

Geachte collegae,

Binnenkort staan we, als huisartsen, weer voor een belangrijke keuze betreffende het al dan niet aangaan van al dan niet aangepaste contracten.

Een volgende probleemschets naar aanleiding van de discussie op de Ledenvergadering van 8 november:

- Alle huisartsen willen niets liever dan een eerlijk, goed en dekkend contract

- Alle huisartsen wensen vooral concrete en structurele resultaten op het gebied van de vergoeding van praktijkkosten en adequate honorering ANW-diensten. (Voor cijfers verwijs ik naar discussiestukken van anderen)

- Bovenstaande is op alle niveaus aan een ieder die het wilde horen het laatste jaar herhaald, duidelijk beargumenteerd en onderbouwd gecommuniceerd met grote inzet van vrijwel de gehele beroepsgroep.

- Op dit moment zijn er weliswaar "bewegingen" bij de sociale partners en "erkenning" van onze problemen, maar vooralsnog is er geen sprake van enig concreet/structureel resultaat.

- Het Dagelijks Bestuur is voor het aangaan van contracten voor een beperkte tijd, vanwege het vertrouwen dat zij heeft in de geconstateerde "beweging" en "erkenning". En vanwege de door het Bestuur voorziene financiële risico's voor de individuele huisarts bij contractloosheid.

- Veel afgevaardigden en groepen huisartsen hebben ernstige moeite, gepokt en gemazeld door eerdere ervaringen, om dat vertrouwen van het Dagelijks Bestuur te delen. Veel huisartsen willen nu "eerst zien en dan geloven", "boter bij de vis", en "liever geen contract dan een slecht contract". Dat zien we vertaald in diverse actiemodellen en actiedoelen.


Een op de vorige Ledenvergadering geïntroduceerd actiemodel met de werktitel "contractgarantie" lijkt een reële en eenvoudige mogelijkheid te bieden aan alle huisartsen om per 01-01-2002 toch concreet iets te doen, en actie te voeren.

Alle ontstane stromingen en ideeën zijn probleemloos in het model "contractgarantie" in te passen. En bij uitblijven van resultaat kan een ieder nog steeds vrij beslissen wat verder te doen.

De "contractgarantie" zou men als volgt kunnen omschrijven:

"In het licht van de door onze koepel geconstateerde "beweging" en "erkenning" bij sociale partners voor de problemen van de huisarts en in vertrouwen op een goede afloop daarvan verklaren/garanderen alle huisartsen van Nederland plechtig om met de Zorgverzekeraars een contract aan te gaan met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2002 zodra de Ledenvergadering van de LHV heeft vastgesteld dat met deze contracten adequate praktijkkostenvergoeding en honorering is gerealiseerd.

Zonder zicht op adequate kostenvergoeding en honorering houdt de huidige wijze van contractering een te groot bedrijfsrisico in voor de individuele huisarts om daar als LHV nog een verantwoord advies in te geven."

Recent zijn er twee belangrijke uitspraken van twee belangrijke instanties geweest, die de keuze voor het model

"contractgarantie" nog vanzelfsprekender maken:

1. De NMa: "Centraal geleide acties, bedoeld om een rechtvaardig WTG-maximumtarief te verkrijgen zijn toegestaan".

2. Het College van Zorgverzekeraars: "Er mag gewoon worden doorbetaald, inclusief modules, als er (om administratieve redenen) per 01-01-2002 nog geen contract zou zijn".

Concluderend:

"contractgarantie" is verantwoord en op korte termijn uitvoerbaar voor alle huisartsen.

"contractgarantie" is een logisch vervolg op voorgaande acties (zoals tijdelijke verlenging).

"contractgarantie" legt de bal nadrukkelijk bij de verantwoordelijke sociale partners.

"contractgarantie" geeft de sociale partners de kans ons vertrouwen terug te winnen.

"contractgarantie" houdt huisartsen bijeen onder de vlag van de LHV.

"contractgarantie" laat de patiënt niet de dupe worden.

"contractgarantie" geeft bij effect resultaat met terugwerkende kracht.

Ergo: als deze actievorm geaccepteerd wordt hoeft niemand in te binden en winnen we tijd om tot echte oplossingen te komen. Intussen moeten we uiteraard "gewoon" door blijven werken.

En natuurlijk zullen we onze eindpunten goed en duidelijk moeten definiëren, waarbij het commitment van alle leden is geboden. En in dat laatste ligt dan tevens de grootste uitdaging van dit actiemodel.

"contractgarantie"

is een positieve manier van actie voeren !


Rim Posthumus, Goes

Afgevaardigde voor RHV Noord en Zuid Beveland.

E-mail: reespost@zeelandnet.nl


FAQ's m.b.t. HET ACTIEMODEL "CONTRACTGARANTIE"

Beste mensen

Het actiemodel "contractgarantie" is inmiddels wat wijder bekend geraakt via mailinglijsten en de informatieve bijeenkomst.
Dat moet ook omdat het een model is dat door de gehele beroepsgroep, inclusief het DB van de LHV, per 01-01-2002 moet worden gedragen.
Natuurlijk levert zo'n model veel vragen en reacties op: De meest frequent voorkomende vragen treft u hieronder aan met mijn reactie.

01. WAT MOET IK VERSTAAN ONDER "CONTRACTGARANTIE" ?
Een "contractgarantie" is in mijn ogen niets anders dan een door partijen gedoogde contractloze periode, maar met doorbetaling op de "normale wijze".
Een situatie met veel precedenten in het verleden. Maar dan dit keer met een duidelijk doel, namelijk een richting WTG-maximumtarief. De termijn en voorwaarden kunnen en moeten we nader vaststellen.
Het blijft 100% in lijn met "boter bij de vis" en "eerst zien en dan geloven" en "beter geen contract dan een slecht contract".
Zomaar weer tekenen per 01-01-2002 op alleen maar toezeggingen, zoals voorgesteld door het Bestuur, is onverkoopbaar m.i.

02. WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT IEDEREEN MEEDOET MET HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Het is bedrijfsmatig voor de gemiddelde huisarts onmogelijk om tegen de huidige voorwaarden een verantwoorde praktijkvoering erop na te houden. Laten we daar vooral geen misverstanden over laten bestaan.
Ook als er tijdelijke voorstellen komen (en die komen er !!) zullen dat niet structurele voorzieningen zijn.
Volgens de NMa zijn we vrije ondernemers in een markteconomie. Dat betekent dat onze jaarrekeningen gezond moeten zijn. En dat er niet ingeteerd moet worden op eigen vermogen. En dat er winst gemaakt moet worden. Op dit moment zijn we een ongezonde bedrijfstak.
Dat zien we weerspiegeld in het feit dat er te weinig mensen instromen.
Er dient een structurele oplossing nagestreefd te worden in de vorm van een richting WTG-maximumtarief.

Er moet dus veel gebeuren, vooral om het vak weer aantrekkelijk en financieel behapbaar te maken. Niet alleen eigen belang dus.
We moeten een duidelijke positie innemen om de positie van de huisarts nu en in de toekomst veilig te stellen, vanuit de wetenschap dat goede huisartsenzorg een basisvoorwaarde is voor een verantwoorde gezondheidszorg.

Bij de keuze voor dit model is ervoor gekozen dat het ook makkelijk is voor een ieder om er aan mee te doen.

03. WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT HET L.H.V. - BESTUUR MEEDOET MET HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Veel huisartsen zijn teleurgesteld en voelen zich machteloos bij het huidige voorstel van het Bestuur om weer voor beperkte termijn een contract aan te gaan.
Een flink aantal huisartsen (Club van 100, groepen in Limburg, Twente en vele anderen) zullen eigen koersen gaan varen.
Splitsing der gelederen is geen denkbeeldige optie in dit scenario.
"Contractgarantie" heeft de potentie in zich om alle stromingen te kunnen binden. Onder leiding van een krachtige koepel met een gezicht naar buiten is meer te bereiken. Andere stromingen zijn binnen het model van "contractgarantie" veel minder gebonden.

04. IS HET NIET TE LAAT OM EEN LANDELIJKE ACTIE TE STARTEN ?

Nee. Het model "contractgarantie" is zo eenvoudig dat het binnen enkele dagen uitgevoerd kan worden. Voor PR, aanvullende eisen, andere actievormen bestaat ruimte en tijd.
Wel is het zo dat het L.H.V. bestuur door de leden overtuigd moet worden dat er voldoende draagvlak is.
Dat is iets dat u moet duidelijk maken aan de L.H.V.: via e-mail of via uw afgevaardigde op 20/12. En u moet nu geen contracten tekenen natuurlijk !

05. IS "CONTRACTGARANTIE" EEN ANDER WOORD VOOR CONTRACTLOOS ?

Nee, niet helemaal. De betalingen lopen op de normale wijze door.
Het zou mooi zijn als de Zorgverzekeraars alvast vertrouwen opbouwen door ANW-verrichtingen als flexizorg te vergoeden op declaratiebasis tot een structurele oplossing in zicht is. Mogelijk is dit een aanvulling op het model: de "contractgarantie plus"

06. WAT ZIJN DE RISICO'S VOOR HUISARTSEN DIE MEEDOEN AAN "CONTRACTGARANTIE" ?
De recente uitspraken van NMa en CvZ (zie pamflet "contractgarantie") maken dat de risico's voor deelname nihil zijn.
In het slechtste geval komt men terug op het "oude" insufficiënte contract.

07. WAT IS DE POSITIE VAN APOTHEEKHOUDENDEN IN HET MODEL "CONTRACTGARANTIE" ?
Het onder 6 gestelde zal waarschijnlijk ook voor apotheekhoudenden gelden, aangezien ook de UVO apotheekhoudenden op 27/9 j.l. is opgezegd onder de nadrukkelijke vermelding dat passages over koppelingen naar het medewerkersschap geschrapt dienen te worden.
Hierover volgt binnenkort nog bericht.

08. WAAR IS DE DEADLINE IN DE "CONTRACTGARANTIE" ?

Er is bewust geen dead-line geformuleerd omdat dat dwingt om zelf weer dingen te moeten doen (definitief contractloos/geen ANW-dienst, etc). Winst door vertraging pikken we niet, aangezien bij de eisen duidelijk wordt geformuleerd dat resultaten met terugwerkende kracht dienen te zijn.
Het model laat zich uitstekend inbedden in perifere (prik-)acties en geeft ruimte voor geregelde publicitaire acties. Hoe meer hoe liever. En dat kan op eigen initiatief. We hebben namelijk recht op een goed contract, en we willen een goed contract !
Zoals gezegd de bal ligt bij ZN/VWS en blijft daar tot er een structureel aanbod wordt gedaan.
Uiteraard kan er een deadline door de Ledenvergadering worden verbonden aan de "contractgarantie".

09. WAT IS HET DOEL BIJ "CONTRACTGARANTIE" ?

Een belangrijk doel zou kunnen zijn een goed en dekkend WTG - maximumtarief. Perifere wensen kunnen bij een dekkend WTG -maximumtarief altijd ten uitvoer gebracht worden. Tenminste moeten we gaan voor een inhaalslag m.b.t. afdoende tegemoetkoming in de praktijkkosten en een behoorlijke honorering voor de ANW-diensten. (Anton Maes, D&T en Hay hebbben de cijfers op de plank)

10. WAAROM IS "CONTRACTGARANTIE" NIET GEKOPPELD EEN DUIDELIJKER DOEL EN DEADLINE, bv. HET PLAN
"HABETS" / KAN "CONTRACTGARANTIE" GEKOPPELD WORDEN AAN ANDERE PLANNEN ?

Natuurlijk past de "contractgarantie" prima in een flink aantal andere actiemodellen/-doelen, zoals boven al eerder is gesteld. Het plan "HABETS" is een zeer gedegen en goed doordachte actievorm met een voor ieder zeer duidelijk doel. Er is veel voor te zeggen om massaal kiezen voor het plan "HABETS" als doel ingebed in het model "contractgarantie".
Maar mogelijk zal een niet onbelangrijk deel van de huisartsen niet zover willen en/of durven gaan, of daar op zo'n korte termijn (voor 20/12) voldoende meningsvorming over ontwikkelen.
Als we nu in ieder geval besluiten tot het model "contractgarantie" kan Paul Habets in ieder geval onder deze vlag door met zijn model en in de nabije toekomst zal dat zeker een grotere off-swing genereren.
Doorgaan met "contractgarantie" biedt namelijk een veel beter uitzicht op eenheid in de club, dan het voorstel van het bestuur.


Heeft u nog meer vragen, aarzel niet om deze te stellen: reespost@zeelandnet.nl
En als u sympathiseert met dit actiemodel laat dit dan weten aan uw afgevaardigde of de LHV zelf ( lhv@lhv.nl ) (en stuur een kopie aan ondergetekende). Liefst nog voor 06-12-2001


Blijf in ieder geval geen zwijgende meerderheid, maar een meerderheid met een duidelijk doel !!

mvg,
Rim Posthumus

 


maandag 3 december 2001 0 reacties | Lees verder

Honorering en LHV

Honorering en LHV
Opinie Aan het Bestuur van de LHV,


Dr. R. Mol, huisarts, Hoogvliet, 1 december 2001.


Geachte heren, dames,

Vandaag heb ik mijn eerste weekend-dienst in de Huisartsenpost Ruwaard verricht.
Het was qua vak een feestdag, temeer daar ik gewoon in een weekend werkte (8 uur) zonder de abnormale en onmenselijke druk van de weekend-diensten van de afgelopen 10 jaar (16-24 uur), weliswaar voor maar een kwart van het aantal mensen van vandaag (ongeveer 200.000).
Zoals ik u al eerder dit jaar schreef: de Centrale Huisartsen Posten Rijnmond verdient naar mijn mening een welverdiend lintje van Hare Majesteit de Koningin voor dit geweldige initiatief van destijds, hetgeen ons vak een nieuwe, frisse en gezonde dimensie er bij heeft gegeven, die uiteraard gehonoreerd dient te worden naar de huidige maatstaven.
Na de daadkrachtige impuls van de Club van 100 van de afgelopen weken richting politiek en ZN, zal het u niet moeilijk meer zijn om deze welverdiende honorering voor 7500 gemotiveerde mensen voor 1 januari 2002 daadwerkelijk rond te krijgen.
U legt hiermede direct een basis voor een nieuw tijdperk, waarin de Nederlandse huisarts, ondersteund door een krachtig, niet angstig en professioneel bestuur der LHV, weer werkt met positieve energie om patienten nabij te staan.
Tracht uw daadkracht te gebruiken om het jaar 2002 te zien als jaar van durf, zakelijkheid en modernisering van ons vak, wat mede door de verwezenlijking van de dienstenstructuur voor het gehele land voor het eind van dit jaar, weer kan opbloeien tot het niveau van de wereldtop.
Het gevolg hiervan zal zijn, dat de studie geneeskunde weer aantrekkelijk wordt en jonge huisartsen zich weer met plezier gaan vestigen.
De Nederlandse huisartsen, voor wier belang u zich sterk maakt, zullen u hiervoor nog tot in lange dagen dankbaar zijn.

En vergeet daarbij niet, dat de naam van de LHV hierdoor bij menigeen eindelijk genoteerd staat als een organisatie waar je niet omheen kunt, leden met plezier een hoge jaarlijkse contributie aan betalen en politiek en ZN diep respect voor hebben.

Ik wens u hierbij veel succes, moed en oerkracht toe.

Met groet,

Dr. R. Mol.

zaterdag 1 december 2001 0 reacties | Lees verder

Algemene maatregel van bestuur HuisartsenPosten

Algemene maatregel van bestuur HuisartsenPosten
HuisartsenPost

Besluit van 18 oktober 2001, houdende wijziging van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 in verband met de aanwijzing van huisartsendienstenstructuren als afzonderlijke categorie van organen voor gezondheidszorg in de zin van de Wet tarieven gezondheidszorg.


zaterdag 24 november 2001 0 reacties | Lees verder

Nieuw Convenant?

Nieuw Convenant?
Opinie Er komt beweging in de stellingen van VWS en ZN, als het gaat om vergoeding voor de ANW. Alom verbazing, en vooral argwaan, mezelf incluis.

"My fantasy":

Aardig van ZN, om weer voor de huisartsen op te komen bij VWS. Aardig daarom, omdat kennelijk in de stilte van het kabinets-overleg was besloten, de huisartsen even niet mee te begroten, dat kon wel weer na de verkiezingen. De geldstroom moest worden ingedamd, en dat moet nog steeds, gezien het feit dat ZN moet meebetalen. ZN vindt dat niet leuk, maar voelt de druk van haar achterban, de verzekeraars. die mogen de kastanjes uit het vuur halen, die lopen polissen van verzekerden mis, ZN zelf heeft er niet onder te lijden. Al weer dat gedonder tussen prinsjesdag en voorjaarsoverleg in!
Men heeft besloten, om sam sam te doen, de vraag is alleen: hoe is dit zonder al te veel gedonder naar het voorjaarsoverleg 2002 te tillen, de truc van 2001 kunnen ze niet nog eens herhalen. Er komt een spoedcommissie, die nog sneller werkt dan Tabaksblatt, hetgeen betekent, dat de plannen al zo'n beetje gereed zijn. Voor ons, met ons, en over ons hoofd heen.

Overwegingen:
Regering toch onder druk, ZN toch onder druk (mede dank zij de club van 100, en dat meen ik), LHV kan vasthouden aan invoering van ANW tarief per 01-01-2001, no pay no cure.

Samenhang van de eerste lijn zal mijns inziens vier dingen kunnen betekenen:
1. GGZ wordt ingeschoven
2. NONI's worden ondergebracht
3. Gevestigde huisartsen moeten de zorg voor praktijken zonder opvolging accepteren
4. 24-uurszorg moet worden gegarandeerd.

Daar dit zaken zijn met eminent belang voor de verzekeraars, doen ze, alsof het de grootste moeite zal kosten, om wat geld los te peuteren, hopend, dat we onder het mom van een eclatant succes voor de huisartsen deze zaken zullen accepteren.

Plan:
Geen voorwaarden accepteren, blijf bij het enige punt van dit moment, geen convenanten.
De keus is: ofwel niet betalen, en dan worden de werkzaamheden in overeenstemming gebracht met de betalingen, ofwel wel betalen, en ook dan worden de werkzaamheden in overeenstemming gebracht met de betalingen.
Tarief zou ik vastleggen: FL 250,- is niet onredelijk, het geld wat komt levert dan een aantal doktersuren op. wil men goedkoper? Minder dokters en meer hulppersoneel inhuren op basis van het bestaande puntentarief.
Mevr. van Baasbank moet nu kennelijk praten met ZN. Wat kan ze zeggen namens de LHV, en wat kan ze zeggen namens de nederlandse huisartsen? Het zou mooi zijn, als ze op basis van de LV , informatief of besluitvormend, kan zeggen: het spijt me, de huisartsen willen geen voorwaarden, geen package-deals, geen convenanten. gewoon een simpele deal.

Martinus Fennema, huisarts te Hoogezand-Sappemeervrijdag 23 november 2001 0 reacties | Lees verder

De huisarts moet om

De huisarts moet om
VPH-DVH De Nederlandse huisarts rijdt op oud spoor.

Tot deze conclusie ben ik gekomen na een bezoek aan een modern medi-callcenter in Milaan. Patiënten, lid van de landelijke automobiel-club (Fl. 150,- per jaar), kunnen 24 uur per dag naar dit center bellen, waar ter wereld zij zich ook bevinden.
De wachttijd bedraagt maximaal 20 seconden en afhandeling van de vraag vindt plaats door een huisarts. Deze bepaalt wat er verder moet gebeuren. Voor patiënten uit Milaan kan hij in acute nood direct een ambulance inschakelen. Via een netwerk van huisartsen kan een patiënt in hun praktijk gezien worden. Zonodig rijdt men voor een huisvisite.
Vragen over medicatie en openingstijden van apotheken worden direct beantwoord.
Verder vindt, indien nodig, overleg met een medische specialist plaats, waar de patiënt op korte termijn gezien kan worden. Ook thuiszorg en laboratoriumbezoek kan via dit callcenter verzorgd worden.
De organisatie kan vanuit Milaan dezelfde service geven aan patiënten die in Rome wonen.
Aan patiënten in het buitenland wordt advies gegeven tot een bepaalde grens van verantwoordelijkheid. Voor patiënten in ziekenhuizen aldaar wordt vervoer naar huis verzorgd.
Dit systeem is uniek en moet, gezien het te verwachten toenemende tekort aan huisartsen snel in Nederland gerealiseerd worden.
Mijn idee is, dat met name begonnen moet worden voor de nu ongeveer 125.000 patiënten zonder huisarts, die op deze wijze in ieder geval contact te kunnen leggen met een huisarts.
Zonodig kan hij hierna een locale huisarts om verdere hulp verzoeken.
Nu zitten deze patiënten in bijvoorbeeld Den Haag op EHBO’s van ziekenhuizen te wachten op een pil-recept, een directe aanfluiting voor onze eens zo goed georganiseerde huisartsenzorg.
Daarbij is het systeem prettig voor Nederlandse toeristen, die alvorens een veelal dure buitenlandse arts bezoeken, eerst telefonisch kunnen overleggen met een Nederlands
sprekende huisarts. Dit scheelt de verzekeraars veel geld!
Mijn advies aan overheid, verzekeraars en Landelijke Huisartsen Vereniging is om zich zo spoedig mogelijk te beraden om een dergelijk medi-callcenter van de grond te krijgen. E-mail en webcam communicatie kunnen hierin een bijzondere, efficiënte en moderne betekenis hebben.
Het uiteindelijke doel is om onze gezondheidszorg terug te brengen tot het niveau van enige jaren geleden: de top drie van de wereld!

Dr. R. Mol, huisarts te Hoogvliet.


vrijdag 23 november 2001 0 reacties | Lees verder

Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren

Word lid en kom in contact met collega's