Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

Uitgelicht

LHV: ‘Geen functionaris gegevensbescherming voor meeste huisartspraktijken’
Veruit de meeste huisartsenpraktijken hoeven geen functionaris voor gegevensbescherming aan te
0 reacties | Lees verder
Nascholing: NOAC's, hoe werk ik samen met apotheker en cardioloog (w.s. 2 punten)
De link naar deze gratis nascholing kunt u volgen indien u een abonnement hebt op HuisartsVandaag.
0 reacties | Lees verder
Huisartsen willen in akkoord harde afspraken over substitutie van zorg
De LHV en de vereniging voor eerstelijnsorganisaties InEen willen harde afspraken in een nog af te sluiten hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.
3 reacties | Lees verder
LHV en LAD bereiken principeakkoord over Cao Hidha
Als vertegenwoordiger van de werkgevers in de huisartsenzorg heeft de LHV met werknemerspartij LAD een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao Hidha, die loopt van 1 juli 2017 tot en
2 reacties | Lees verder
LHV wil onafhankelijk toezicht op uitvoering hoofdlijnakkoorden
LHV-voorzitter Ella Kalsbeek wil graag een onafhankelijke partij die monitort of alle partijen de afspraken uit zorgakkoorden nakomen, zo bericht de redactie van Medisch Contact.
2 reacties | Lees verder
LHV ‘dempt’ controledrift zorgverzekeraar Menzis
Menzis voert momenteel materiële controles uit met betrekking tot samenloop van bepaalde verrichtingen, zo bericht belangenorganisatie LHV op haar website.
0 reacties | Lees verder
Advies taskforce: meer financiering voor poortwachtersfunctie huisarts
Stop met denken in de eerste, tweede en derde lijn, plaats de patiënt nu eens echt centraal en
9 reacties | Lees verder
Tilburgse wijk krijgt nieuwe huisartsenpraktijk, maar zoekt nog naar huisartsen
In Stokhasselt, een deel van Tilburg-Noord, wordt het kantoor van de Montfortparochie in Tilburg stevif verbouwd om onderdak te gaan bieden aan een nieuwe huisartsenpraktijk boor een of twee
0 reacties | Lees verder
Driekwart van de huisartsen maakt door hoge werkdruk soms verkeerde inschattingen
Driekwart van de Nederlandse huisartsen zegt wel eens een verkeerde inschatting te hebben
7 reacties | Lees verder
RSS

Laatste nieuws


Brief aan de Graaf D66

Brief aan de Graaf D66
Opinie Aan Tweede Kamer der Staten-Generaal,
t.a.v. Mr. T.C. de Graaf,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag.

13-06-2001.

Geachte Heer de Graaf,

Namens een groep van ongeveer 100 kritische- en bezorgde Nederlandse huisartsen schrijf ik u deze brief.
Enige weken geleden heb ik aan premier Kok mijn persoonlijke bezorgdheid geuit over het nog lang niet opgeloste probleem tussen huisartsen, overheid en zorgverzekeraars.
Bij velen van ons heerst nog altijd de mening, dat deze partijen (LHV, minister Borst en ZN) de gevolgen van het niet oplossen van dit probleem bijzonder onderschatten.
Donderdag 21 juni a.s zal te Utrecht door de leden van de LHV zeer waarschijnlijk besloten worden om ons voorlopig tot 1-1-2002 te conformeren aan de volgens het bestuur van de LHV maximaal behaalde resultaten van de recente besluitvorming tussen de drie partijen.
Wij als "club van 100" zijn het hier absoluut niet mee eens, met name daar velen van ons reeds verscheidene jaren veel geld uit privekas betalen teneinde onze praktijken draaiende te houden. Ook de verhoging, soms met 300 a 400%, van de arbeidsongeschiktheidspremie per 1-1-2001 dient uit deze middelen betaald te worden.
Daarbij worden wij volgens de huidige maatschappelijke normen absoluut onderbetaald voor de avond-, nacht- en weekenddiensten, tot op heden altijd goed georganiseerd en van uitstekende kwaliteit.
Feit doet zich daarbij voor, dat de huidige jonge garde huisartsen niet staat te trappelen om een norm-praktijk te gaan bemannen, mede in verband met de hierboven genoemde problematiek. Men wacht liever af.

Uit naam van de "club van 100" zou ik u willen vragen of een persoonlijk gesprek met u in Den Haag op korte termijn mogelijk is.
Doel hiervan is om u te vragen om bij Minister Borst meer begrip en wijsheid te bewerkstelligen teneinde het in Nederland met veel intentie, empathie en zorgvuldigheid uitgevoerde beroep van huisarts, de spil en middenvelder van onze gezondheidszorg, te behoeden voor spoedig uitsterven.
De consequenties hiervan zijn voor de burger en de meeste politici niet te overzien en volgens ons kan er in de tweede helft van 2001 nog veel gered worden.
Daarna niet meer!

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met groet,

Dr. R. Mol, huisarts, Hoogvliet.


woensdag 13 juni 2001 0 reacties | Lees verder

'Ontzorging'brief aan Achmea

'Ontzorging'brief aan Achmea
Opinie Open brief aan Achmea Zorgverzekeraars Uw reclame spotje op de TV vond ik heel leuk. De groenteboer op de hoek lijdt een kwijnend bestaan. Totdat hij besluit spruitjes te gaan verkopen. Dan gaan de zaken (te?) goed. Er zit veel humor in. De boodschap verschijnt aan het slot in beeld: “Achmea ontzorgt”. Het doet mij denken aan mijn geboortehuis, een woning boven een groentewinkel op een hoek in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Na jaren ben ik er laatst nog eens gaan kijken. Alles was natuurlijk anders. De groenteboer zat er al lang niet meer. Nu zit er een fysiotherapiepraktijk. De kleine winkels leggen het loodje omdat we het anders willen. We hebben een alternatief om onze spullen te kopen: het grootwinkelbedrijf. Ook in de Rotterdamse wijk waar ik als huisarts werk, moesten de kleine buurtwinkels sluiten. De huisartsen kwam dat goed uit, inmiddels zitten alle vier de praktijken in een winkelpandje. De buurt gaat verder achteruit en er moet gerenoveerd worden. Ook de buurtwinkels staan steeds meer leeg en moeten weg. Een collega is de huur opgezegd. Ze gaat voor onbepaalde tijd in een “Portacabin” want….. in de plannen voor de wijk is nergens rekening gehouden met huisartsen. Is het eigenlijk nog wel nodig rekening te houden met huisartsen? Willen de zorgverzekeraars en overheid nog wel huisartsen? Een jaar geleden werd het vertrek van een huisarts zonder opvolger in de pers gebracht in de hoop dat dat aan een oplossing zou bijdragen. Dat hoeft niet meer, de pers komt vanzelf wel. Alleen moeten er wel meer praktijken in een wijk of dorp vacant zijn om in de krant te komen. Verdwijnen de praktijken omdat we als klanten gewoon wat anders willen? “Ik hecht niet aan het pluche” en wil best openstaan voor nieuwe vormen van zorg, maar ik zie ze niet verschijnen. Nederland “ontzorgt”. Opname stops, niet door gebrek aan dokters of mogelijkheden, maar bij gebrek aan verpleging (“het verzorgen van zieken”). De thuiszorg dan. Als je het geluk hebt dat er wijkverpleging voor je is, komt er iemand met een tijdsbudget. Voor een prik staan zoveel en voor een wasbeurt zoveel minuten en dan wegwezen. Geen tijd meer voor een kopje koffie of een luisterend oor, en dat was nu juist 80% van de zorg en de helft van de genezing. Ja Nederland “ontzorgt”. Wat betekent eigenlijk dat nieuwe woord “ontzorgen” dat u in uw reclame campagne gebruikt? In de Van Dale kan ik het niet vinden. Wel een ander nieuw woord “onthaasten”, dat betekent “van zijn dringend karakter ontdoen, het kalmer aan doen”. Een ander woord is “ontzuiling” (“het teniet doen of –gaan van de verzuiling”). Is de ontzorging de toekomende tijd van ontzuiling? Is ontzorgen het teniet doen of –gaan van de zorg? “Achmea ontzorgt”. Ja, dat vind ik inderdaad. Voor de huisarts functioneren uw kantoren demotiverend. Het ziekenfonds Zilveren Kruis Achmea heeft in december vorig jaar van alle Rotterdamse huisartsen het contract opgezegd, zodat patiënten straks per 1 juli niet meer het gemak en de zekerheid van een abonnement op de dokter hebben. Ze moeten zelf gaan betalen en het geld van u terugkrijgen. U heeft uw verzekerden, met bijna een maand nog te gaan, nog niet ingelicht. Of bent u er zo zeker van dat alles voor die tijd nog goed komt? De praktijkkostenvergoeding in de regio is nog steeds te laag en daarmee vraagt u de artsen de zorg aan uw verzekerden uit eigen zak te subsidiëren. Dat kan nooit lang goed gaan. Samen met de overheid staat u op de kant toe te kijken hoe de huisartsenzorg verdrinkt. Het enige wat u doet is samen ruzie maken wie de reddingslijn zal betalen. Uw reclamebureau had vast een andere betekenis van “ontzorgen” in gedachten: “Als klant van Achmea hoef je je nergens zorgen over te maken”. Als dat inderdaad zo is doe ik een beroep op de nagedachtenis van een van uw vaderen, het AZR, een ziekenfonds met een socialistisch hart, bij wie ik als werkstudent nog verzekerd was (daarna bent u met geld, winst en aandeelhouders in aanraking gekomen). Voorts claim ik uw vorige slogan “eerst de mensen dan de regels”, waarmee u de sfeer van bewogenheid wilde uitstralen. Tenslotte herinner ik u, namens uw verzekerden, aan artikel 8 van de ziekenfondswet, waarin staat dat de beschikbaarheid van zorg, een taak van het ziekenfonds is. Om al deze redenen daag ik u uit: verschuil u niet langer achter bureaucratie en Den Haag, neem uw verantwoordelijkheid en garandeer heden en publiekelijk dat uw verzekerden per 1 juli niet zelf hoeven te betalen en publiceer een plan van aanpak dat ervoor moet zorgen dat elke verzekerde binnen een redelijke termijn huisartsenzorg kan ontvangen. Dan heeft u het recht te zeggen te “ontzorgen”, zoals u uw reclamebureau het bedoelde. Jan-Arie van Wijngaarden huisarts in Rotterdam
woensdag 6 juni 2001 0 reacties | Lees verder

Bornse huisartsen zeggen contracten op

Bornse huisartsen zeggen contracten op
Opinie Ruim 23000 patiënten verstoken van avond-, nacht- en weekendzorg door niet waargemaakte beloften en visieloos beleid van Zorgverzekeraars en Kabinet.

De huisartsen in Borne hebben op 28 mei j.l. collectief hun contract met Zorgverzekeraar Amicon opgezegd. Daarmee is Borne de eerste gemeente in Nederland waar na 1 juli a.s. mogelijk voor de 23000 inwoners gedurende de avonden, nachten en weekenden geen huisartsenzorg meer zal worden
verleend.

In een aangetekend schrijven aan Amicon Zorgverzekeraar en voorzitter Hans Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland delen de Bornse huisartsen mede, dat minister Borst respectievelijk het Kabinet en de Zorgverzekeraars tot op heden onvoldoende zijn tegemoetgekomen aan de voor de kwaliteit en de continuiteit gestelde eisen. Het gaat daarbij om vergoeding van de sterk gestegen premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (10 000-20 000 gulden per jaar), om een behoorlijke vergoeding voor geleverde arbeid tijdens de diensten (momenteel 8 tot 10 gulden bruto per uur ) en om
vergoeding van de praktijkkosten met ingang van 1 januari 2001. In hun brief wijzen de huisartsen erop, dat er van alles beloofd is wat later weer is ingetrokken. Hierdoor is een groot wantrouwen ontstaan ten opzichte van de andere partijen in de zorg.
De Bornse dokters verzoeken de zorgverzekeraars zodanige maatregelen te treffen, dat de huisartsenzorg ook na 1 juli a.s. gecontinueerd wordt, ook in het geval dat deze zorg niet door de Bornse huisartsen geleverd zal worden, zodat de zorgverzekeraars aan hun verplichtingen ten opzichte van
hun cliënten kunnen blijven voldoen.
Gezien de grote onrust onder de huisartsen is het te verwachten, dat een groot aantal hen het Bornse initiatief zal volgen.


dinsdag 29 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Tarieven Australische huisartsenzorg huisarts overzee

Tarieven Australische huisartsenzorg huisarts overzee
Opinie 27.05.'01

Momenteel werk ik voor een halfjaar als huisarts op het platteland van West-Australie. Door een groot tekort aan m.n. plattelandsdokters bestaat hier ook een vergelijkbare noodsituatie als in Nederland. Er zijn wel enkele belangrijke verschillen die ik hieronder wil noemen, mogelijk leidt het tot extra discussiemateriaal voor de Nederlandse situatie.
Allereerst bestaat er in Australie geen inschrijving op naam. Patiënten kunnen naar meerdere huisartsen gaan als ze dat willen. Dit biedt uiteraard ruimte voor shopping en claimgedrag van de patiënt naar de dokter maar de ervaring leert dat mensen er toch prijs op stellen steeds hetzelfde gezicht tegenover zich te hebben, m.a.w. de gemiddelde patiënt is dokter-trouw.
Er is dus ook geen abonnementstarief. De dokter is vrij om zijn eigen concurrerende tarieven vast te stellen voor zijn verrichtingen en deze tarieven zijn niet aan een maximumtarief gebonden zoals in Nederland. Er bestaat een vast restitutiebedrag voor elke verrichting, dat de patiënt kan claimen bij Medicare, een soort basisverzekering voor de gezondheidszorg. Voor een consult is dit bedrag AU$ 22,95 (ca fl 30,00). Het verschil moet de patiënt zelf bijbetalen. De tarieven die de huisartsen voor een consult vragen variëren tussen die AU$ 22,95 en AU$ 45,00, wat het hoogste consulttarief was wat ik hier ben tegengekomen.
Betaling vindt plaats op 2 manieren: de dokters die het restitutietarief van AU$ 22,95 aanhouden als consultprijs, kunnen direct claimen bij Medicare en krijgen hun geld binnen 2 weken gestort op de rekening. Huisartsen, die boven deze prijs gaan zitten moeten zelf zorgen dat ze hun geld van de patiënt krijgen. Meestal gebeurt dit direkt in aansluiting op het consult door contante betaling of creditcard. De patiënt krijgt een kwitantie mee en kan daarmee zijn AU$ 22,95 terugclaimen bij Medicare.
Omdat er geen inschrijving op naam is, is hier dus sprake van ECHTE marktwerking. Er is een vrije keuze tussen meerdere zorgaanbieders en de patiënt kan zelf een afweging maken welke dokter hij wil zien op o.a. basis van prijs, bereikbaarheid van de zorgaanbieders in de regio en het feit of het "klikt" met de arts. De arts kan zijn eigen tarieven bepalen en daarmee concurreren met zijn collega`s. Vaak worden door de huisartsen lagere tarieven berekend voor de minder bedeelden in de praktijk. Los van de wenselijkheid van wel/niet inschrijving op naam is het toch goed om nog eens te kijken in wat voor situatie de Nederlands huisarts zich bevindt: Enerzijds uitspraken van NMa dat er meer concurrentie en marktwerking moet komen tussen de huisartsen en anderzijds de WTG/CTG/VWS die een maximum stellen aan de tarieven die gevraagd mogen worden. Die maximum tarieven worden nu al gevraagd, dat zijn gewoon de particuliere tarieven, dus op de keper beschouwd kun je er onder dit juk alleen maar slechter van worden: "beste mensen, jullie moeten concurreren, maar je mag alleen maar minder gaan vragen". In welke sectoren van vrije onderneming kom je dit soort wurgkontrakten nog tegen? Ik kan er geen bedenken.
Tegenstanders kunnen opwerpen dat in gebieden met een lage huisarts-dichtheid de prijzen de pan uit zullen rijzen. Natuurlijk mag het niet zo zijn, dat op Vlieland de patiënten de dupe worden, doordat de enige aanwezige huisarts het driedubbele voor zijn consulten gaat vragen, maar het gaat erom dat je nieuwe kaders schept waarbinnen je een echte marktwerking en concurrentiepositie kunt bewerkstelligen en je niet aan handen en voeten gebonden weet.
Ik ben niet juridisch onderlegd maar mij lijkt dat er ergens in Nederland of Europa een hof moet zijn waar dit aanhangig gemaakt kan worden en waar de belachelijkheid van de huidige situatie juridisch aangetoond kan worden. Dus LHV of DVH........

Edwin Smits, huisarts Lent
tijdelijk Carnarvon, West-Australie

zondag 27 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Brieven aan Kok en de LHV

Brieven aan Kok en de LHV
Opinie

Aan de Minister President,
De Heer Wim Kok,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag.

Hoogvliet, 20-05-2001.

Geachte Heer Kok,

Ik maak mij bijzonder grote zorgen omtrent de te verwachten chaos in het Nederlandse huisartsenland na het besluit van 17-5-2001 door de leden van de LHV te Utrecht omtrent het akkoord van 250 miljoen gulden, die te laat betaald gaan worden aan de belanghebbenden hiervan.
Vele huisartsen zitten tegen de burn-out aan, velen zitten er al in en maar weinigen zijn nog redelijk gezond.
Velen hadden gehoopt, mede door de slopende extra duizenden ten gevolge van de forse arbeidsongeschiktsheidpremie verhoging per 1-1-2001, dat er op korte termijn geld bij zou komen. Helaas hebben uw collega Borst, het Bestuur van de LHV en de heer Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland dit niet kunnen bewerkstelligen.
De reden hiervoor is eenvoudig: men voelt niet aan hoe hoog de nood is bij zo'n 7000 noeste werkers in de vuurlinie van uw en onze gezondheidszorg.

De gevolgen zijn niet te overzien indien er de komende tijd, mede door het opzeggen van de ziekenfonds-contracten door vele huisartsen per 1-7-2001, huisartsen stoppen, of zich tijdelijk arbeidsongeschikt melden in een land waar bijna geen huisarts-waarnemers meer aanwezig zijn.

Excellentie, de nood is hoog, hoger dan de gezonde en niet-gezonde Nederlander beseffen.
Uw interventie in deze lijkt mij de oplossing, mede daar u er blijk van heeft gegeven oplossingen te vinden waar niemand van uw collega's wist uit te komen.

Ik hoop op uw serieuze aandacht voor deze boodschap en wacht in spanning af op antwoord.

Hoogachtend,

Dr. R.Mol, huisarts te Hoogvliet.

cc: Bestuur LHV, Utrecht.
Els Borst, Den Haag.

Wie post dezelfde brief?? Het is alleen maar uitprinten en de bekende postzegel
van 80 cent op de envelop.........
Aan Bestuur LHV, Utrecht


19-05-2001Geachte dames, heren,

Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap per 1-1-2002 op.
De reden hiervoor is dat ik mij diep teleurgesteld voel in het akkoord waarin u genoegen neemt met 20% van het gevraagde bedrag aan overheid en verzekeraars.
In Sassenheim (20-03-2001) was ik nog vol lof en hoop over uw nieuwe koers. Helaas heeft het oude, onuitroeibare LHV-virus de kop weer opgestoken: poepie-broek gedrag, niet luisteren naar de leden en veel te netjes zijn naar zakelijke monsters.
U heeft door het zachte heelmeester gedrag de huisartsgeneeskunde in Nederland een duw extra richting afgrond gegeven. Waarom heeft dit vakgebied met een meer dan abnormale top-verantwoordelijkheid geen professionele onderhandelaar in de strijd geworpen die juist een duw VOORwaarts had kunnen geven? Diep schamen is het enige wat u dient te doen in relatie tot 7000 goed gemotiveerde mensen!

Tevens deel ik u mede, dat ik door uw recente besluit overweeg om met ingang van 1-1-2002 (of desnoods eerder) het vak met de huidige verantwoordelijkheid tegen onderbetaling, vele niet betaalde overuren en te weinig kostenvergoeding conform het jaar 2001, te beëindigen.
Met goed juridische advisering continueer ik het vak op een wijze die IK verantwoordelijk acht en naar prestatie betaald zie worden conform de hiervoor geldende tarieven anno 2001 voor top-academici.
Ik hoop dat mijn Hagro Hoogvliet-Pernis, mogelijk in combinatie met die van Spijkenisse, mij in deze beslissing ondersteunt teneinde in Nederland de eerste stap naar BEHOUD van het huisartsenvak te zetten.
Hopelijk volgen hierdoor vele andere Hagro's.


Hoogachtend,

Dr. R.Mol, huisarts te Hoogvliet.

cc: * DHV-Rotterdam.
* Hagro Hoogvliet-Pernis.
* Minister Els Borst.
* J. Miedema, Spijkenisse.
* Deelgemeente Hoogvliet.
* Redactie Rotterdams Dagblad.


donderdag 24 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Huisarts zegt contract op

Huisarts zegt contract op
Opinie Borne, 23-05-2001.

Aan mevrouw J.A.Treffers, accountmanager zorg,
Amicon Zorgverzekeraar,
Postbus 6001,
6700 LA Wageningen.

Aan de Directie van Amicon Zorgverzekeraar,
Postbus 75000,
7500 KC Enschede.

Aan ZN t.a.v. de heer H. Wiegel, voorzitter
postbus 520
3700AM Zeist

Betreft: Opzegging Huisartsencontract.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Voor het jaar 2001 is er nog geen nieuwe overeenkomst gesloten tussen u als zorgverzekeraar en mij als huisarts over levering van huisartsenzorg.

Ik ben mij er van bewust dat het uitblijven van de overeenkomst voor het jaar 2001 impliceert dat de overeenkomst die ik met u als zorgverzekeraar had, per 1 januari 2001 van rechtswege stilzwijgend is verlengd tot 1 jujni 2001 dan wel tot het moment dat in die periode een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Afgezien van het feit dat mij tot op heden geen aanbod van uw zijde is gedaan, ziet het er op dit moment, gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisartsenacties, niet naar uit dat ik zondermeer het contract zal verlengen.

Ik moge u er op wijzen, dat de onderhandelingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging met de Minister, Zorgverzekeraars Nederland en het CTG uitermate teleurstellend zijn verlopen. Nadat door ons als huisartsen een door het accountantsrapport Deloitte & Touche onderbouwde claim van 1,3 miljard betreffende de praktijkkosten werd ingediend, werd aanvankelijk slechts 70 miljoen gehonoreerd, zijnde de prijscompensatie voor de praktijkkosten vanaf 1987. Na de recente huisartsenstakingen werd dit bedrag opgehoogd tot 250 miljoen op jaarbasis (dit is dus nog minder dan 20% van de aanvankelijke claim) ,maar recent werd bekend dat één en ander pas zal ingaan per 1 juli a.s. Daarmee wordt een zeer goed onderbouwde huisartsenclaim uiteindelijk voor minder dan 10% gehonoreerd.

Daarnaast spelen nog enkele andere zaken. Zo werd door minister Borst in februari j.l. keihard toegezegd , dat de gestegen premie voor de arbeidsongeschiktheidverzekering met terugwerkende kracht tot en met 1999 zou worden vergoed. Enkele weken geleden bleek dat zij deze belofte niet gestand zal doen. Hetzelfde probleem speelt overigens bij de fysiotherapeuten en de tandartsen. Met het schenden van deze belofte is de basis gelegd voor het huidige wantrouwen van de huisartsen in Nederland ten opzichte van de andere partijen in de zorg. Vervolgens speelt ook nog het feit, dat er nog steeds geen adequaat honorarium is voor het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten. Momenteel worden deze diensten verricht voor f 8,00 tot f 10,00 per uur bruto. U zult begrijpen, dat er na 1 juli a.s. geen huisarts in Nederland te vinden zal zijn die op die basis diensten zal willen verrichten. Tenslotte is het toch wel zeer teleurstellend, dat er in de Voorjaarsnota geen gelden zijn vrijgemaakt voor verbetering van het honorarium. We zijn in afwachting van de resultaten van onderzoek van de huisartseninkomens door het bureau Hay op verzoek van de LHV, maar onder de huisartsen bestaat zeer breed de vrees, dat het Kabinet weer een uitstelmanoeuvre zal verzinnen teneinde aanpasing van onze honoraria zo lang mogelijk uit te vetragen.


Indien de Minister respectievelijk het Kabinet of de Zorgverzekeraars te laat of onvoldoende tegemoet komen aan de voor de continuiteit en kwaliteit gestelde eisen van de huisartsen, kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor het met u te sluiten contract. Ik deel u daarom voor de goede orde reeds nu mede, dat er vanaf 1 juli 2001 geen sprake meer kan zijn van een automatisch stilzwijgende verlenging van het contract voor onbepaalde tijd. Één en ander laat duidelijk de mogelijkheid open, dat na juli ook de avond-, nacht- en weekenddiensten niet meer door mij vervuld zullen worden, zo er geen overeenstemming is bereikt. Ik verzoek u derhalve in het belang van uw clienten reeds nu maatregelen te nemen , zodanig, dat deze zorg ook na 1 juli a.s. gecontinueerd wordt, ook in het geval dat ik deze zorg niet meer zal leveren, zodat U aan Uw verplichtingen ten opzichte van uw clienten kunt blijven voldoen.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

N.W.Drijber, huisarts te Borne.

Copie verzonden aan:
De heer W.Kok, Minister President, Ministerie van Algemene Zaken,
postbus 20001, 2500EA Den Haag

De Minister van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ den Haag.
Zorgverzekeraars Nederland

De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport der Tweede Kamer
Postbus 20018, 2500EA Den Haag

De Volksgezondheidsspecialistenspecialisten van de tweede kanerfractie van de volgende politieke partijen: PvdA, VVD,CDA, D66, SP, Groen Links en RPF

Landelijke Huisartsen Vereniging, Utrecht
Gemeentebestuur Borne

Redactie van de volgende landelijke bladen:
NRC Handelsblad
Volkskrant
Algemeen Dagblad
Trouw
Het Parool
Tubantia/Twentse Courant


woensdag 23 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Brief aan Minister Borst

Brief aan Minister Borst
Opinie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mevrouw dr. E. Borst-Eilers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Dieren, 22 mei 2001

Geachte mevrouw Borst,

"Naar ons gevoel is thans een cruciaal moment aangebroken met betrekking tot het inzetten van een daadwerkelijke aanval op de problemen in de zorg". Met deze zin opende dhr. H. Wiegel, voorzitter ZN, zijn brief (V/01-185) aan U met betrekking tot de overgang van aanbod - naar vraagsturing.
Het is inderdaad een cruciaal moment. De huisartsenzorg zit in de knel en er zijn nog maar weinig aanwijzingen dat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing binnen bereik ligt.
Het grootste knelpunt daarbij vormt de vergoeding voor de praktijkkosten. In het Financieel Dagblad van 27 april j.l. heb ik gesteld dat als een huisarts niet in staat is de praktijkkosten te mogen doorberekenen in de tarieven, er mijns inziens voor dit beroep geen toekomst meer is.
Als beoogd poortwachter van de gezondheidszorg reageren wij al lang op vraagsturing. Elke patiënt heeft een hulpvraag, waar wij proberen in overleg een antwoord op te geven. Een antwoord dat qua tijdsinvestering regelmatig conflicteert met een eigen financieel belang.
Het gaat bij ons niet om winst, maar om professionele zorg. Uit NIVEL onderzoek blijkt dat er 33% meer werk is verricht. Meer werk, dat uiteraard consequenties heeft voor de praktijkkosten. De huisarts lost 90% van de geconsulteerde problemen zelf op en dat voor 3% van de totale kosten gezondheidszorg. Wij werken in de non-profit sector, zijn gebudgetteerd binnen de WTG en vallen, om met dhr. Melkert te spreken, zo onder de financiële gesel van het departement van de heer Zalm. De( individueel) gemaakte kosten vergoeden, waarom zegt U dat niet toe?
Na 13 jaar heeft de beroepsgroep een praktijkkostenplaatje gemaakt, waarbij huisartsen de kosten hebben geïnventariseerd van een praktijkvoering voor moderne patiëntzorg.
Dit was het rapport van Deloitte & Touche, een "state of the art" van de moderne huisarts.Dit rapport bevat kostencijfers uit 1999 en 2000 en was in juni 2000 gereed. In november 2000 gaf U aan het rapport niet te kennen. In december zei U dat het te optimaal en te eenzijdig was en wilde U wachten op het rapport van de commissie Tabaksblat. Want zo zei
U, "de praktijkkosten worden gefinancierd via een systematiek die meer en meer een obstakel blijkt voor de modernisering van de huisartsenzorg".(DBO-CB-U-2146685). Welnu door ingrijpen van het CTG heeft de commissie Tabaksblat zich onthouden van cijfermateriaal.
Dit in tegenspraak met uw opdracht aan de cie:(Nota van toelichting: CSZ/EZ-2135537).
Wederom kwam U uw afspraak niet na. In januari 2001 vertelde U tijdens de debatten in de Tweede Kamer dat in de voorjaarsnota orde op zaken zou worden gesteld, waarna de LHV,mede gezien de kamerbrede steun, de staking afblies.
Volgens het rapport van Deloitte & Touche zouden de praktijkkosten, om het hedendaagse werk te kunnen uitvoeren neerkomen op F 295.000 gulden per huisarts per jaar. Dhr Scheerder riep allereerst "dat iedereen wel meer geld wil". Dhr. Wiegel sprak van een " irreële LHV eis voor zo'n ideale praktijk" en waar was U? U vluchtte mee!
Wat mij zeer verbaasde was dat alle deze 3 partijen zich uitspraken zonder aan te geven waar in het rapport van Deloitte&Touche dan onredelijke eisen stonden. Het CTG gaf aan dat zij geen toetsing doen op de functionaliteit van het budget, maar wisten blijkbaar wel aan te geven dat het teveel was.
Mw. G. Tielen, de plv. directeur Curatieve Somatische Zorg schreef dat de minister een politieke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de financiële randvoorwaarden van de Nederlandse gezondheidszorg (CSZ/EZ-2155134). Echter U stelt deze grens bij op basis van de financiële gesel in plaats van op basis van functionaliteit en zorginhoudelijke motieven.
Tot slot laat dhr.Wiegel nog weten dat uitgaven door ziekenfondsen buiten de WTG door het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) niet aanvaardbaar worden geacht. Derhalve is ZN ook altijd gedekt: de praktijkkosten van de huisarts zijn te duur en als ZN dan toch zou willen, dan mogen ze niet, tenzij de minister haar handtekening zet. (V/01-185).
En een minister die haar handtekening niet mag zetten, want dan overschrijdt ze haar budget.
Kortom, iedereen is gedekt, 3 handen op 1 buik, en zij noemen zich samen het poldermodel !
De eigenlijke reden van dit schrijven is uw optreden gisteren in het streekziekenhuis in Hengelo. Wederom presteerde U het daar de aanwezige huisartsen voor te houden dat de 1 miljardclaim voor de praktijkkosten volstrekt onredelijk was. Welnu, U heeft het nog niet begrepen. U schildert ons af als een beroepsgroep die overvraagt, terwijl het hier niet om loon, maar om een kostenvergoeding gaat. Weet U eigenlijk nog wel wat er heden ten dage in een huisartsenpraktijk omgaat? Ik hoef geen gulden kostenvergoeding voor niet gemaakte kosten, maar ik wil wel verantwoord mijn werk doen.
Hierbij daag ik U uit, zo nodig samen met ZN en het CTG om de huisartsen duidelijk te maken op welke onderdelen uit het rapport zij overvragen? Geeft U nu eens per kostenpost aan wat U irreëel vindt? Wat te ideaal is? Wat te luxe en dus niet nodig is?
Deze vragen hebben wij ons ook gesteld en kwamen uit op F 295.000 (althans in mei 2000).
Het steeds maar vertragen en uitstellen betekent niet dat de kosten niet gewoon doorgaan. Ook huisartsen hebben 4,2% inflatie en per 1 januari een hoger BTW tarief. Als U het rapport naleest, dan verwacht ik van U/jullie hopelijk een antwoord op de volgende vragen:
1. wat is er luxe aan een spreek- en onderzoekskamer van 25 mtr2?
2. wat is er luxe of onnodig aan een balieruimte van de assistente van 15 mtr2?
3. wat is er luxe aan het feit dat de huisarts zijn/haar assistente uitbetaalt volgens de afgesloten CAO?
4. Wat er mis wanneer op basis van kwaliteitscriteria de huisartsen de NHG standaarden uitvoeren en zich als gevolg van eerder genoemd 33% meerwerk zich laten bijstaan door extra praktijkassistentie?
5. wat is er te luxe wanneer de huisarts de inventaris haalt bij "Overtoom"?
6. wat is er onnodig aan het instrumentarium, wanneer wij ons daarbij laten leiden door adviezen / bouwstenen van het Ned. Huisartsen Genootschap?
7. wat is er te luxe aan een bureaustoel voor de assistente?
8. wat is er te luxe of te ideaal wanner de huisarts de instrumenten koopt bij een bedrijf
wat zich al decennia profileert als degelijk en betrouwbaar? (vd Kuip/Henry Schein)
9. wat is er te luxe aan het vragen om een extra kostenvergoeding om de extra meerkosten van de patiënten administratie, veroorzaakt door de commercialisering van de zorgverzekeraars, vergoed te krijgen?
10. wat is er te luxe aan het vragen om een fatsoenlijk bedrag voor nascholing, daar waar U de huisartsen wel verplicht zich 40 uur per jaar na te scholen?
11. wat is er te luxe, te ideaal aan een peugeot 406? Is dat overvraagd?
12. wat is er te luxe aan een eenvoudig computernetwerk in de praktijk? Daar waar U samenwerking predikt, staat zelfs een centrale server niet in ons D&T rapport!
13. wat is er te luxe wanneer U huisartsen voor automatisering al 6 jaar geen inflatiecorrectie betaalt? Maar wel pleit voor een elektronisch patiënten dossier en de huisarts het poortwachterschap toedicht?
14. wat is er te luxe aan virusprotectie bij onze automatisering?
15. wat is er te luxe aan een simpele ISDN telefooncentrale?
16. wat is er te luxe aan een post waarneming wanneer de huisarts tijdens de vakantie voor een dubbele praktijk waarneemt?

Een soortgelijke vraag heb ik voorgelegd aan de heer Bos van de zorgverzekeraars. Hij heeft mij beloofd hierop een antwoord te geven (Hengelo, 3mei 2001).
Slechts deze inhoudelijke discussie zal ons verder brengen. Ik verwacht van U dat U ook op deze manier met uw collega's in het kabinet discussieert en hoop dat de Tweede Kamerleden U ook met dit oogmerk bevragen.
Een ontoereikende kostenvergoeding heeft consequenties voor de zorg van patiënten. De kwaliteit van zorg van de Nederlandse huisartsen, recent door Prof. Schrijvers nog vergeleken met een "kathedraal", zal snel achteruitgaan. Deze neergang van zorg gun ik niemand, de patiënten niet, mijn collega's niet en U als verantwoordelijke ook niet.
Binnenkort krijgt U bezoek van dhr. Frijters, voorzitter van Movir, de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Op basis van cijfers van 70% van de Nederlandse huisartsen vertelde hij mij dat de burn out problematiek onder huisartsen 2x zo hard gaat als bij andere artsen in de gezondheidszorg. Ik ben niet zo naïef te denken dat geld alleen dit op kan lossen. Ik weet wel dat het niet nakomen van beloftes, het niet vergoeden van de praktijkkosten, het kleineren van het bedrag uit ons kostenrapport, en het steeds (ver)wijzen naar de zorgverzekeraars en minister Zalm, verdomd slecht is voor de arbeidsmoraal.
Wanneer U op uw departement VWS slechts de beschikking krijgt over 25% van de begroting, die U denkt nodig te hebben om uw werk te doen, wat zou U dan doen?
En wat denkt U dat de Nederlandse huisartsen in zo'n geval gaan doen?
In het begin van de brief citeerde ik dhr. Wiegel. Verderop in dezelfde brief stelt hij dat "de centrale sturing nog altijd even dominant is als het gaat over het plafonneren en het prioriteren van de zorguitgaven en dat dit leidt tot frustratie over de geloofwaardigheid van het ingezette beleid." Staat zelfs bij de zorgverzekeraars uw geloofwaardigheid op het spel?
Ik reken op U en verwacht gezien alle commotie op een onderbouwd antwoord en met name een antwoord op de 16 door mij gestelde vragen.
Met vriendelijke groeten,

A. Maes, huisarts te Dieren


Copie:
-de Landelijke Huisartsen Vereniging
-Mw. T. Slagter-Roukema, voorzitter LHV
-redactie Volkskrant/NRC/Financieel Dagblad
-dhr. Bos, directeur zorgverzekeraars Nederland
-dhr. H. van Vliet, secr. CTG
-dhr. A. Timmermans, directeur Ned. Huisartsen Genootschap
-afgevaardigdenlijst LHV/RHV
-Stichting de vrije huisarts
-directie DHV Groot Gelre
-bestuur RHV Arnhem e.o.
-woordvoerders Tweede Kamer


woensdag 23 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Chaos

Chaos
Opinie 22.05.'01 Hengelo


De oorsprong van alles is CHAOS volgens de oude Grieken. CHAOS is de gapende ,onmetelijke ruimte vol nevel en duisternis. Als de ontwikkelingen binnen de huisartsengeneeskunde zo doorgaan, komen we in deze Chaos terecht, een gapende lege ruimte vol nevel en duisternis. Het begin is er reeds. Ik heb begrepen dat in het Haagse de eerste assistenten zijn gemolesteerd door opgewonden patiënten, die geen huisarts meer hebben en toch zorg proberen te krijgen. In Enschede loopt de tikker van vertrekkende huisartsen zonder opvolgers snel op en daarmee wordt de kans op chaos ook hier groter. Ik zie de volgende situatie:

een LHV bestuur dat onder druk staat, geen duidelijk rampenplan presenteert, akkoord gaat met een aanbod, dat mijlenver afligt van onze oorspronkelijke eisen. ( hier is geen kaasschaafmethode, maar de botte bijl gehanteerd).

Een snel oplopend huisartsentekort, dat leidt tot een dominomodel en uiteindelijk ons zorgsysteem onderuit zal halen. Ik heb nog nergens een goed alternatief voor de huidige eerste lijnszorg gezien en m.n. ouderen, sociaal zwakkeren, chronische patiënten zullen hier de negatieve gevolgen van ondervinden.

Ook nu al loop ik vak - inhoudelijk vast, omdat ik veel tijd kwijt ben met wachtlijstproblematiek, zorgintensieve patiënten, die eigenlijk in de tweede lijn thuis horen en oneigenlijke administratieve taken.

Een toenemend imagoverlies van ons "vak". De broodnodige stroom jonge klaren droogt hierdoor op. Ik heb begrepen dat 25 % van de HAIO's na de opleiding tot het inzicht is gekomen dat zij dit beroep in elk geval niet willen uitoefenen ( met dank voor de verkregen wijdheid). Het betreft mensen die eerst hebben gesolliciteerd en zijn aangenomen door de huisartseninstituten.It would be funny, if it wasn't so sad. Wij zitten ook in een Catch 22, hoe meer wij onze problemen ventileren, des te minder aantrekkingskracht wij hebben.

Al met al dreigt er mi een CHAOS, die mythologische vormen aanneemt. Ik heb het gevoel dat de politiek, ZN, CTG etc. niet doordrongen zijn van de dreigende ellende en denken dat wij een spel spelen voor meer geld.
We kunnen daarom wachten tot we een ons wegen. Mi is het tijd de Rubico over te steken en te laten voelen wat er gebeurt als wij werkelijk de stop uit de zorg trekken middels een staking zonder netten en voor onbepaalde tijd. De Chaos , die dan ontstaat , is nl.de opmaat voor de dodenmars der huisartsengeneeskunde. Een bittere voorproef van een toekomst zonder... Het is dan aan de politiek om te beslissen of men dit wil. Ik denk dat wij onze sociaal-democratische premier en leider hier op moeten aanspreken. Hij schrijft geschiedenis door ons of te redden of ten onder te laten gaan.

Wim Kraaijvanger, huisarts

dinsdag 22 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Verklaring aan Borst bijeenkomst Hengelo RHV

Verklaring aan Borst bijeenkomst Hengelo RHV
Opinie

T.b.v. bijeenkomst met minister Borst d.d. 21 mei 2001


VERKLARING


Excellentie,


Staat u mij toe, dat ik in een korte verklaring het woord tot u richt.
Ik ben 7 jaar huisarts in Enschede, 4 jaar bestuurslid van de RHV aldaar, sinds 1 jaar in de functie van voorzitter. Wij hebben een hechte club huisartsen, met een hoog solidariteitsgevoel. Wij hebben sinds vorig jaar een centrale dokterspost. Door ons zelf opgezet en betaald, per 1 januari 2001 tot 1/7 tijdelijk gefinancierd door AMICON.

In 2000 zijn in onze RHV 3 collega's weggegaan: 1 praktijk is volledig opgevolgd, 1 is half opgevolgd en 1 praktijk is verdeeld. Verder zijn er 2 gesteunde vrije vestigingsmogelijkheden, beide niet ingevuld. Per 1/7/2001 gaat daarbij een jonge collega weg. Er is geen opvolger. Afgelopen donderdag kwam daar de aankondiging van nog eens 2,5 praktijk per 01/10 bij. Stuk voor stuk jonge collega's. In 4 praktijken zijn dus acute problemen. Op zijn beurt heeft deze schaarste direct effect op de vaak al overbelaste omliggende praktijken. Ik maak mij m.n. hele grote zorgen voor bepaalde achterstandsgebieden. U kunt ervan uitgaan dat een reële schatting is, dat eind volgend jaar in Enschede 25000 mensen geen huisarts hebben.

I.o.m. AMICON wordt nu gezocht in de poel van 500 nederlandse werkloze huisartsen, die ook u heeft genoemd, maar die niet bestaat, en op de buitenlandse markt. Bovendien worden stappen gezet om de huisartsenzorg in het RHV-gebied te herstructuren. Deze lange termijn-oplossing komt vrijwel zeker te laat.

Bij een enquete in januari 2001 gaf 56% van de enschedese huisartsen aan serieus te overwegen om na dit jaar 2001 te stoppen, wanneer substantiële verbetering uitblijft.
In 2002 gaan zeker 3 ouderen voortijdig met pensioen. Verder zijn er in ieder geval 3 jonge huisartsen, die hard op weg zijn om te stoppen. Daarvan ben ik er 1.

Dit jaar vecht ik nog voor het voortbestaan van mijn vak, maar aan het einde van 2001 maak ik de balans op. En het ziet er niet goed uit.

Waarom?

1/ Praktisch: Jaarlijks kom ik enkele tienduizenden te kort om mijn huidige praktijk te exploiteren. Als ik ook nog zou willen investeren in personeel of materiaal zou dat een veelvoud daarvan zijn. Kortom: het is nu al te weinig, en ik heb niet de mogelijkheid om een adequaat werkklimaat voor mij en mijn personeel te creëren. Dat werkt demotiverend.

2/ Millenium-problematiek, investering in de centrale huisartsenpost, en toename van AOV premie met 400% hebben mij in chronische liquiditeitsproblemen gebracht. U staat mij niet toe deze kosten middels een verhoging van ons tarief terug te verdienen.

3/ Met enkele collega's praten wij al 3 jaar over HOED-vorming. Dit mislukt vanwege financiële belemmeringen, ruimtegebrek en laksheid van gemeente en AMICON. Het niet in staat zijn om goede ideeën te verwezenlijken werkt demotiverend.

4/ U benoemt in alle rapporten betreffende huisartsenzorg welke belangrijke spil-functie wij uitoefenen. U roemt onze kwaliteit. U vindt dat wij in staat moeten worden gesteld de extra belasting door tekort, vergrijzing, veranderde werkwijze van ziekenhuizen, wachtlijstproblematiek, enz goed te kunnen opvangen. U weet, dat daar een reuzeninvestering voor nodig is. De LHV heeft daar een bedrag van 1 miljard voor gevraagd. U vindt 70 miljoen voorlopig voldoende. Er zijn dan 2 mogelijkheden: Of u bagatelliseert het probleem daarmee, en dat is dom. Ik hoop dat ik dat hierboven in voldoende mate heb geschetst. Of er is iets anders aan de hand, wat ik tot voor kort hield als een paranoide gedachte. Er is nu nog geen politiek en maatschappelijk draagvlak om ons vak op te heffen. Uw woorden prijzen ons. U stimuleert ons kwaliteit na te jagen. U stelt steeds hogere eisen aan ons functioneren. U eist van ons een bovenmatige inspanning bij een druppelende geldkraan. Over enkele jaren zal naast het fysiek tekort ook onze kwaliteit dermate uitgeput zijn, dat de tijd rijp is om de huisarts overboord te zetten. Ons zal worden verweten, dat wij de gestelde doelen niet hebben gehaald, dat wij niet hebben voldaan aan die kwaliteitseisen. M.a.w. wij zullen zelf de schuld krijgen.

Ik vind dit een vreselijke gedachte. Toch vind ik aanwijzingen in die richting in uitlatingen van de heer Kingma, uw inspecteur generaal. En ook in uitlatingen van de directeur en voorzitter van ZN. En ook in uitlatingen van uw politieke confraters Jorritsma, Zalm, Dijkstal ed. Ik kan het grote verschil in uw eigen woorden en daden op geen enkele andere manier verklaren.
De consequentie hiervan is, dat ik geen vertrouwen meer heb in uw woorden. Noch in die van de heren Wiegel, Bos of wie dan ook.
Ik heb ook geen vertrouwen meer in ons bestuur, dat niet in staat moet worden geacht een perspectief-herstellende regeling uit het vuur te slepen.

Ik ga waarschijnlijk eind dit jaar stoppen met dit vak omdat ik met geen enkel vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

Waar ik nog wel op op kan leunen, naast onze mensen hier aan tafel, is mijn oordeelsvermogen, strijdvaardigheid en eergevoel.
Op grond van deze overwegingen heb ik besloten om uw antwoord hierop niet af te wachten. Niet om u te schofferen, maar omdat ik u daarmee nadrukkelijk uitnodig om nu te stoppen met praten en om een gebaar te maken.

Ik overhandig u deze verklaring , ik wens u sterkte, daadkracht en wijsheid , en verlaat nu deze zaal.


dinsdag 22 mei 2001 0 reacties | Lees verder

HA in de Haarlemmermeer

HA in de Haarlemmermeer
Opinie

20 mei 2001 Julius Marmelstein, huisarts secretaris RHV Haarlemmermeer eo.

In de Volkskrant van afgelopen zaterdag las ik in de bijlage Gezond een column van Peter Bügel, stuwdam heette dit.

In de Nederlandse gezondheidszorg is de huisarts nog steeds poortwachter en ondanks een voorzichtig verzet tegen het huidig beleid bleef de Nederlander begripsvol. Hoe anders dan de gedupeerde treinreizigers.De huisarts behandelt zo’n 95 % van de gezondheidsvragen en vormt zo een financiële stuwdam op voor de duurdere tweede lijn. Dit klinkt bemoedigend en uitnodigend voor jonge aankomende collega’s.

Maar er zijn nadelen die grote gevolgen kunnen hebben. Want de druk om die stuwdam staande te houden is groot. Een aantal collega’s zijn reeds vertrokken omdat ze de lange uren werken tijdens de diensten na een dag zorgverlening niet meer aan konden. Eisende en soms agressieve patiënten die het leven van een overspannen dokter nog zuurder maken. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die hierdoor een buitensporige hoogte aannam met de gestegen praktijkkosten maken het inkomensplaatje niet aantrekkelijker.

Over enkele jaren hebben we veel nieuwe huisartsen nodig omdat ouderen die hun goodwill terugkrijgen de mogelijkheid hierdoor krijgen eerder te kunnen stoppen. Hier in Hoofddorp is er nog steeds geen opvolger gevonden voor een huisarts die eerder gestopt is. Het merendeel van de huisartsen die net klaar zijn willen liever parttime gaan werken. Overigens terecht maar dit verhoogt de vraag. Om nieuwe huisartsen te krijgen moeten aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Ten eerste de huisvesting.

Voordat ik de eerste huisarts in de wijk Toolenburg werd moest er een hoop gebeuren. Na gewogen te zijn in 3 commissies, een groep huisartsen, een commissie van andere eerste lijners met een vertegenwoordiger van het patiënten platform en een meer regionale groep werden van de 80 sollicitanten 3 gekozen; omdat de eerste zijn voorkeur gaf voor het oosten van het land kon ik beginnen.

De Nma maakt het jullie wat dat aan gaat makkelijker dan 13 jaar geleden.

In de advertentie toen stond dat de toekomstige huisarts de bereidheid moest hebben om mee te werken aan een concentratie van een sociaal medische voorzieningen in de wijk. Dit hadden de collega’s al bekokstoofd. Moet je voorstellen na hoeveel sollicitatie brieven het doel in zicht kwam en met zo’n kleinigheid, daar viel mee te leven. De gedachte was een soort HOED avant la lettre want de problemen met het gezondheidscentrum waren zodanig dat dit niet nog een keer geschapen moest worden. Over kosten en hoe het gestalte moest krijgen werd met geen woord gerept. Tot die tijd kreeg ik van de gemeente een prachtig gelegen eenpersoons appartement aan de rand van de wijk toen nog heftig in aanbouw. Het bleek een stevig gesubsidieerde huurwoning te zijn. De sociale medische voorziening bleek in handen van de zich vestigende apotheker te liggen. In het winkelcentrum werd naast de apotheek een ruimte gebouwd waar de eerste lijners in konden vertoeven.
En toen kwamen de prijzen. Je begint net en de drienullen bedragen vliegen al de deur uit. Het rood bij de bank werd roder en met deze keuze van huisvesting begon dit al redelijk paars te kleuren want de prijzen waren fl. 205,- per vierkante meter. En dit nog eens zonder de altijd hoog uitkomende servicekosten.
Zoals jullie weten uit onze acties waren de praktijk onkosten vergoeding ook toen nog van 1985.
Wij, twee fysiotherapeuten en twee huisartsen, protesteerden tegen de hoge kosten en de dreiging met een kort geding van de apotheker, die zich ontpopte als een kleine project ontwikkelaar.
Op een terras met een intermediair hebben het met hem afgedronken want een verstoorde relatie met twee huisartsen daar had de apotheker ook geen behoefte aan.
Mij werd toen van gemeente wegen verzocht om toch zo snel mogelijk een oplossing voor mijn praktijkruimte te zoeken om de woning die ik nu gebruikte vrij te maken voor het doel waarvoor dit bedoeld was.
Onze eisen van spreiding van huisartsen door de wijk en de te hoge huurprijzen deed ons drijven naar hulp van Groen Links die ons argument van een spreiding van huisartsen waardevol achtte omdat in de wijk geconcentreerd zelfstandige bejaarden wonen. Als uitkomst mocht ik de praktijklocatie handhaven als ik maar de subsidie zou betalen.
25.000 gulden armer dus.

Medewerking van de gemeente kreeg een inmiddels gestopte collega ook niet bij zijn start.
Hij kreeg te horen van de gemeente dat hij zich moest vestigen in de sociaal medische voorziening in de wijk en tot die tijd moest hij maar vanuit een keet, de beruchte portocabine, zijn praktijk doen op de grond waar ook de tijdelijke apotheek gevestigd was, dit alles op eigen kosten.
Opvallend was dat deze collega bij zijn keet ook nog 2 parkeer plaatsen moest huren, verplicht!
Terecht probeerde hij in een kort geding het geleden verlies terug te verhalen.
Het bruto inkomen minus de praktijkkosten bij een normpraktijk is rond de anderhalf ton. Maar als je in een nieuwbouwwijk begint met nul patiënten dan duurt het toch gauw twee tot drie jaar voordat er zo’n inkomen opgebouwd is.
De kosten van een woning zijn heden ten dage zijn erg hoog geworden dus wanneer je op zo’n kale Vinex locatie begint zal de bank je niet zomaar een miljoen krediet verlenen. Uiteraard staan hier ook de begerenswaardige huizen van huisartsen maar die begonnen nog op een locatie waar de kavels 50,- gulden per vierkante meter kostten en daarbij een praktijkgrootte hadden/hebben boven de bekende norm.
De gemeente moet een voorwaardelijk beleid scheppen opdat huisartsen zich makkelijk hier kunnen vestigen. Het aantal vacatures is zo groot dat tegenwoordig deze aspecten een doorslaggevende rol in het besluit kunnen spelen.

Ten tweede de diensten

In het takenpakket van de huisarts staat dat hij of zij integrale continue persoonlijke zorg moet leveren. Bedacht in een tijd waarin de huisartsenzorg vorm moest krijgen ten opzichte van de specialisten. Maar de tijden zijn veranderd.
Hoewel er in de samenleving bijvoorbeeld veel minder gewelddadigheid bestaat voelen veel mensen zich onveiliger.We hebben ons leven zo op orde dat we slecht met tegenslagen kunnen omgaan.
Gezondheid komt in het geding omdat dit de plannen doorkruist en zeker bij kinderen die hier in Hoofddorp talrijk aanwezig zijn. Een kind met koorts kunnen ouders al snel een onveilig gevoel geven. En iedereen kent wel een geval dat bijna of fataal afliep. Dit kan zich uiten in de vraag, uiteraard tijdens de weekend diensten, van patiënten vooral in Hoofddorp in het volgende: dokter, ik moet morgen op vakantie maar mijn kind heeft koorts. Ach wat vervelend dat u op vakantie moet! De cynische ondertoon wordt bijna nooit herkend.
De continuïteit van onze zorg zal dit voor het geplande vertrek wel regelen. Het belgedrag vernadert. Zelfs veel kinderen hebben tegenwoordig al een mobieltje. We maken regelmatig mee dat mensen net geland vanuit Schiphol bellen om hun tegenspoed te melden.

De vraag tijdens de diensten is enorm toegenomen.

Bestaat een werkweek alleen al aan zorg uit zo’n veertig uur vaak is de week ook gevuld met overleggen, FTO bijeenkomsten of vergaderingen. Met HAGRO’s bestaande uit zeven tot acht leden betekent dit nog eens dertien tot vierentwintig uur per week extra. De buitenwacht is niet geïnteresseerd hoe de dienst georganiseerd is maar wil alleen een dokter kunnen bereiken wanneer hij of zij dat nodig vindt. En hoewel deze tijd verwerkt is in de tarieven en abonnementshonorarium is deze veel te laag. Daarbij komt nog dat 24 uur of langer werken bij de rest van werkend Nederland goed geregeld is, bij artsen is dit nog niet het geval.

We zijn hier in de Haarlemmermeer bezig een huisartsenpost op te richten. Vijf Hagro’s moeten gaan samenwerken over een groot gebied. Dat dit een aantal eisen met zich meebrengt is voorstelbaar. De eisen zijn dat de huisartsenpost de huisarts geen geld kost. Hierbij moet onderhandeld worden over loon naar werken tijdens deze uren. Assistentie voor het aannemen van de telefoon en het bieden van hulp voor de dienstdoende huisarts is essentieel. De visite rijdende arts moet kunnen beschikken over een auto met chauffeur. Dit heeft een aantal redenen. Vinex locaties zijn op sommige plaatsen verkeersluw opgezet maar onvriendelijk voor de straat zoekende huisarts. U kunt zich voorstellen dat de huisarts uit Zwanenburg verdwaalt in Graan voor Visch op zoek naar nummer 16903. Vrouwelijke collega’s ’s nachts alleen te laten rijden is niet verstandig. Ook de grootte van het gebied vereist kennis. Zoals een taxichauffeur in Londen pas na een examen alleen de stad in mag zo zou hier in de Haarlemmermeer wij kunnen beschikken over zo’n faciliteit.

In november vorig jaar gaven Nijmeegse huisartsen de aanzet tot landelijke acties Het krankzinnige was dat zij moesten betalen om minder last van de diensten te hebben. Onze getergde Els Borst verwijst nog steeds naar de zorgverzekeraars als het om dit geld gaat. De onderhandelingen verlopen stroef en het actie voeren is nog niet van de lucht.
Ook bij dit aspect geldt dat een vestiging aantrekkelijker is wanneer er een goed werkende huisartsenpost bestaat.

Huisvesting van de praktijk is een onderdeel waar de gemeente veel invloed op kan hebben. Een andere structuur van de avond- en nachtdiensten is noodzakelijk om een goede eerste lijnszorg te behouden. Beiden zal geld kosten en ik ben blij dat ik deze belangrijke aspecten voor dit gehoor onder de aandacht heb mogen brengen.

Ik dank u voor uw aandacht.


zondag 20 mei 2001 0 reacties | Lees verder

Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren

Word lid en kom in contact met collega's