Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

Uitgelicht

Jan Huizinga: ‘Huisarts is geen wachtlijstbemiddelaar’
Dagelijks wordt de huisarts na een doorverwijzing geconfronteerd met lange wachtlijsten voor
3 reacties | Lees verder
Meerderheid betaalt teveel zorgpremie door onduidelijke polisinformatie
Zo’n tien miljoen premiebetalers hadden voor een goedkopere zorgverzekering kunnen kiezen, als vergelijking van de basispolissen en
0 reacties | Lees verder
Ledenraad LHV stemt in met hoofdlijnenakkoord
De ledenraad van de LHV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat het ministerie van VWS,
0 reacties | Lees verder
Bijna half miljard extra voor huisartsenzorg via hoofdlijnenakkoord
Na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen is een
3 reacties | Lees verder
Huisartsen schrijven minder vaak antibiotica voor
Huisartsen in Nederland schrijven minder vaak antibiotica voor, zo bericht de website Blik op nieuws. In ziekenhuizen is er geen daling te zien.
0 reacties | Lees verder
Drentse huisartsen werven doktersassistenten met spoedcursus en baangarantie
Werkloze doktersassistenten kunnen op initiatief van de Huisartsenzorg Drenthe en de Centrale Huisartsendienst Drenthe vanaf september een spoedcursus volgen om terug te keren in de
0 reacties | Lees verder
Amsterdamse huisartsen mogen kinderen weer direct doorverwijzen naar psycholoog Amsterdamse huisarts
Amsterdamse huisartsen mogen kinderen zonder tussenkomst van een derde partij blijven doorverwijzen naar een psycholoog. Dat is afgesproken na lange onderhandelingen met de gemeente,
0 reacties | Lees verder
Patiënt wint rechtszaak van farmaceut over bijwerkingen antidepressivum
Het antidepressivum Seroxat kan voor ernstige bijwerkingen zorgen en toch krijgen kinderen en tieners dit middel voorgeschreven.
0 reacties | Lees verder
Laag opgeleide patiënten bezoeken vaker de huisartsenpost
Mensen met een laag opleidingsniveau gaan vaker naar de huisartsenpost dan mensen met een hoog opleidingsniveau. Het hebben van gezondheidsvaardigheden lijkt een deel van het verschil te
1 reactie | Lees verder
Zorgautoriteit mag ANW-eis voor inschrijfgeld in tariefbeschikking houden
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mag in zijn tariefbeschikkingen opnemen dat een huisarts ANW-zorg moet hebben geborgd om inschrijfgeld te kunnen declareren bij zorgverzekeraars,
0 reacties | Lees verder
RSS

Laatste nieuws


Het is niet gebruikelijk

Het is niet gebruikelijk
Opinie Mocht er een nieuwe UvO worden opgezet, dan zijn daarin enkele elementen van cruciaal belang, zoals 24-uurs zorg en 'gebruikelijke zorg'. Als de beroepsgroep datgene, wat we nu doen, als gebruikelijke zorg definieert, door geen duidelijkheid te scheppen in dat opzicht, kan dat haar weerslag hebben op de komende IO's.
Wat is gebruikelijke zorg, met het oog op veroudering van de beroepsgroep?
Voor 'gebruikelijk' is ook 'vanzelfsprekend' te lezen, waarmee meer accent wordt gelegd op gewoontes, waarbij een vraagteken kan worden geplaatst.

 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen dermate worden overbelast, dat hierdoor vervroegd wordt uitgetreden. dit is schadelijk voor de continuïteit van zorg, een zeer goed argument.
 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen meer zorg dienen te leveren, als de omvang stijgt door toedoen van derden (verzekeraars met extra polissen, ziekenhuizen met extra verrichtingen, en volgend jaar wellicht met
  lucratieve DBC's?, veranderende cliëntèle met vraagtoename).
 • het is niet gebruikelijk, dat de huisartsenpraktijk fungeert als balie voor de verzekeraar, dit gaat ruim voorbij de informatieplicht, nodig voor uitvoering van de verzekering.
 • het is niet gebruikelijk, dat de huisartsen zonder tariefstelling meewerken aan overlegstructuren buiten hun dagelijkse werkzaamheden.
 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen naast hun dagelijks werk tijd kwijt zijn aan onbezoldigde neventaken in de praktijk, te weten administratief, IT-werk, personeelsmanagement, etc.
 • het is niet gebruikelijk, dat de doktersassistentes extra taken vervullen zonder de juiste honorering als DA+, welke in de praktijkkostenvergoeding behoort te zijn opgenomen.
 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen de standaarden uitvoeren voor het tarief van de basiszorg.
 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen bij de huidige werkdruk morele verplichting voelen, om meer cliënten aan te nemen dan 2350.
 • het is niet gebruikelijk, dat HAGRO's continuïteit van zorg garanderen buiten de praktijkpopulatie van gevestigden.
 • het is niet gebruikelijk, dat 24-uurs zorg wordt aangenomen, als daarmee de normatieve belasting van de huisarts wordt overschreden.
 • het is niet gebruikelijk, dat huisartsen zonder ondersteuning van LHV en DHV moeten contracteren.

Als gebruikelijke zorg voldoende begrensd is, kunnen we praten over aanname van meer werk onder voorwaarden: inzet van de creativiteit van de beroepsgroep tegen voldoende vergoeding. De creativiteit verhoudt zich
lineair met het honorarium, de uitwerking lineair met de kostenvergoeding.

Martinus Fennema, huisarts te Hoogezand-Sappemeer


zaterdag 27 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

Brief voor club van 100 De huisarts en medi-callcenters

Brief voor club van 100 De huisarts en medi-callcenters
VPH-DVH

Brief voor 'club van 100'

Deze brief wordt op deze wijze verzonden aan de leden van de mailinglist LHV die opnieuw weer platligt.

Naar aanleiding van een brief van Dr.C.Hermann, woordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer, die aan mij geschreven werd n.a.v. het artikel in Trouw zou ik willen opperen om de laatste alinea van deze brief ter discussie te brengen op 3 november a.s. Ik zal mevr. Hennemann, die helaas deze week niet bereikbaar was, vragen of ze er voor kan zorgen, dat de brief naar onze site wordt gemaild.
Daar gaat-ie:

"Hoe dan ook, ik zou graag meer willen weten over uw ideëen, want er moet iets gebeuren. Ik hoop er dankbaar gebruik van te kunnen maken als wij begin december in de Kamer de begroting en Zorgnota bespreken. De minister heeft ons toegezegd dat we ruim daarvoor haar reactie op onze inbreng bij de besprekingen van de ramingen van het Capaciteitsorgaan en de ook toen door ons gewenste versterking van de positie van huisarts en tandarts krijgen".

Via mijn emaildokter.nl site is een reactie binnengekomen van een collega , die naar aanleiding van het artikel in Trouw schreef:

"Wij zijn in het zuiden met een groep HAIO's/waarnemers ons aan het bezinnen op de toekomst van ons vak. Met veel interesse heb ik het krantenartikel gelezen. Ik ben geïnteresseerd om eens van gedachten te wisselen." Dit geschiedde per telefoon. Deze collega zit er in december bij het Kamer-debat graag bij".

Mijn idee voor 3 november is: ons beraden op een stevige, goede boodschap over brengende delegatie van onze club van honderd in de Kamer, waar bijvoorbeeld vooraf een informatief gesprek aangaat met Dr.Hermann, notabene nog een collega ook.

En voor de nabije toekomst (schrik niet!) is het natuurlijk niet onverstandig en mogelijk strategisch juist heel goed om Pim Fortuyn er bij te betrekken. Hij heeft per slot van rekening de komende zes maanden munitie nodig voor de pers en weet veel goed te verwoorden.
Wellicht durft Leefbaar Nederland Jan Arie van Wijngaarden's slogan op te nemen: WIJ GARANDEREN U EEN HUISARTS!
Helaas ben ik mijn antwoord op Dr. Hermann kwijt. Ik hoop deze van haar terug te kunnen ontvangen, waarna ik 'm doorzend naar de site.

Nou, een mooie zondag toegewenst.

Robert Mol.Brief aan de Tweede Kamer van GroenLinks.
t.a.v de weledelzeergeleerde vrouwe Dr. C.Hermann.

Geachte Mevrouw Hermann,

Daar telefonisch contact tot op heden geen resultaat heeft gehad, schrijf ik u deze mail als antwoord op uw brief van 22-10-2001.
Uiteraard ben ik ten eerste zeer blij, dat er eindelijk vanuit de politiek een kritisch geluid op dit onderwerp komt. Met name uw zin "er moet iets gebeuren" deed mij meer dan goed. Het probleem is van veel grotere omvang dan menigeen denkt, met name de gevolgen er van.
Ik maak me er al jarenlang druk over. Helaas kreeg ik tot voor kort vaak te horen: maak je niet druk, het valt wel mee en daar zijn mensen voor die dat behoren op te lossen.
Daar dit niet gebeurde, ben ik met een tweetal collega's op 9 oktober jl een gesprek aangegaan met de D'66 fractie. De heer de Graaf haakte op het laatste moment af.
Zodoende werd alleen gesproken met mevrouw van Vliet.
Aan de hand van dit gesprek volgde een persbericht, waarop Trouw keurig reageerde met een goed en duidelijk artikel.
Mijn mening blijft, dat de partijen die zich momenteel met het huisartsentekort en de verdere zorgen hier omheen bezig houden zich niet meer kunnen meten aan de snelheid van de huidige tijd. En dus ook niet met de snelle veranderingen die hiermee gepaard gaan.
Zodoende vindt de oplossing niet plaats. Ik heb dit verwoord aan LHV-bestuurder A.Beek in een interview via TV-Rijnmond en via een radio-interview in "Met het oog op morgen", beide op 22-10-2001.

Mijn stelling aan het eind van het laatste interview was dan ook: LHV en Zorg Verzekeraars Nederland, inclusief de heer Wiegel, moeten het per 1-1-2002 geregeld hebben, dat kosten en inkomen van een huisartsenpraktijk van 2350 patienten zo liggen, dat een jonge, dynamische en vers opgeleide huisarts op 2-1-2002 zegt: "top, daar stap ik in, want in zo'n onderneming vol dagelijkse emoties is het voor mij gezond en leuk werken tegen een salaris van een top-academicus".

Indien hier de power opgezet wordt door alle logge bureaucratische systemen, is uw vraag aan het eind van de tweede alinea beantwoord: IEDERE Nederlander heeft straks nog een goede huisarts.

Besef daarbij, dat wij huisartsen mensen zijn die iedere dag op snelle, effectieve, accurate en flexibele wijze dienen te werken. Zo niet, dan kunnen klachten-commissies e.d. ons tot de orde roepen.
Deze wijze van werken is naar mijn mening momenteel ook deel van het probleem tussen onze beroepsgroep en de bovengenoemde bureaucratieen. Juist deze laatste dienen zich eens te gaan conformeren aan de huidige tijd anno 2001.

In alinea 4 schrijft u over mijn ideeen. Deze zijn heel eenvoudig: indien het probleem niet op korte termijn opgelost wordt (zie mijn stelling), dan moeten er andere oplossingen komen. Wellicht helaas, want ik heb het gevoel, dat het verwezenlijken van bovengenoemde stelling DE oplossing is. Maar goed, gebeurt dit niet, dan zal Nederland in de nabije toekomst er aan moeten
gaan wennen, dat door het fikse tekort aan huisartsen er gebruik gemaakt moet gaan worden van de moderne communicatie-middelen, die uiteraard veel minder persoonlijk zijn dan de huidige wijze van ons huisartsenwerk.
Of de patient hiermee op termijn tevreden is, zal de tijd leren. De andere keuze van de patient is: geen huisarts zien, daar deze er gewoonweg niet meer voldoende zijn.
Heel simpel.

Mijn idee is om via medi-callcenters, waar huisartsen tussen 8.00 en 17.00 uur zelf de telefoon aannemen en binnenkomende e-mail beantwoorden, het probleem in te dammen. In Engeland wordt zelfs al gewerkt met webcams.
U moet zich daarbij voorstellen, dat er in geval van twijfel altijd een mogelijkheid bestaat om als patient gezien te worden. Aan Zilveren Kruis Achmea heb ik reeds voorgesteld om hiermee in Rotterdam te starten in de reeds bestaande huisartsenposten. Dit zijn er nu 5: Spijkenisse,
R'dam-Zuid, R'dam-Noord, R'dam-Oost en Vlaardingen. Het voordeel hiervan is, dat de gebouwen er reeds staan en ook al ingericht zijn, hetgeen veel energie spaart. Na 17.00 uur start de avond, resp. nachtdienst tot de volgende ochtend 8.00 uur.
Voor met name de jonge huisarts, die onder de huidige omstandigheden (veel kosten tegenover relatief te weinig baten) en een andere werkinstelling (met daarbij veel part-time voorkeur), is deze opzet uniek.
Vorige week deelde een huisarts van 42 mij als reactie op de advertentie in het NTVG mede: eigenlijk wil het merendeel van de huidige generatie huisartsen terecht komen in een "gespreid bedje". Wel, dat staat er dus via deze nieuwe manier van werken. Indien alles goed gaat, hoop ik binnen enige weken naar een medi-callcenter in Milaan te vliegen, teneinde polshoogte te nemen over de manier van werken aldaar. De contacten zijn reeds gelegd.

Uiteraard is dit een summier antwoord op


zaterdag 27 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

Brandbrief aan Groen Links

Brandbrief aan Groen Links
VPH-DVH Geachte collega Hermann,

Als één van de Drie van Den Haag ben ik zo vrij om hierbij in te haken op uw correspondentie met collega Mol. Deze faxte mij uw brief aan hem van 22 oktober j.l. en zijn antwoord met ideeën daarop toe. Ik hoop dat u er geen bezwaar tegen hebt als ik nog een ander punt belicht.

Ik deel uw vrees dat er dit jaar politiek weinig steun is voor de gewenste (en ons inziens noodzakelijke) inhaalslag. Er worden immers diverse goede rapporten opgemaakt en er zijn gelden uitgetrokken voor structurele, faciliterende maatregelen. Al wil er wel op attenderen dat het feitelijk niet over algemene inkomenspolitiek gaat (het salaris van de heer Wiegel is b.v. niet in het geding), maar om "huisartsenzorg" als kostenpost. Zo hanteren de zorgverzekeraars ons ook en dat is zuiverder dan het spreken over onderdelen ervan. Ik ben ik het met collega Mol eens dat er per 1.1.2002 nu echt iets substantieels moet gebeuren als men de nu in gang gezette afbraak van de mooie en zinvolle functie van de huisartsarts wil stoppen. Te vrezen valt immers dat wat nu afgebroken wordt niet meer hersteld kan worden.

Wat mij echter in het bijzonder bezorgt maakt is het feit dat er naar mijn idee op politiek-bestuurlijk niveau een vacuüm bestaat m.b.t. de vraag wie of welke instantie er nu concreet verantwoordelijk is voor het doen leveren van zorg. Ik bedoel, de NS kent b.v. nog een directie die door Minister én reizigers aangesproken kan worden. En de NS heeft in elk geval de beschikking over een persofficier. Maar wie of welke instantie is er nu verantwoordelijk voor dat er zorg geleverd wordt? En wie licht de mensen in over het hoe en waarom van het uitvallen van de huisartsenhulp waarvoor men toch betaald heeft en welke "bussen er ingezet zijn" om de mensen te leveren waar men recht op heeft?

Een duidelijk antwoord op die vraag speelt door alle discussies die wij als huisartsen via e-mail met elkaar voeren. Voor ons is zo'n antwoord weliswaar belangrijk maar niet echt van levensbelang; wij zingen het nog wel een tijdje uit zo.
Maar wat moeten/kunnen nu patiënten doen uit een praktijk waarvoor geen opvolger gevonden kon worden bij het vertrek van een huisarts die zijn praktijk beëindigd heeft. Wie of wat kunnen zij bellen met vragen en (soms zeer acute) klachten die medische aandacht behoeven? En op wie rust de verantwoordelijkheid om daarvoor een vangnet te organiseren en hen daaromtrent te informeren?

Dat probleem speelt op diverse plaatsen in het land, al blijft het vaak versluierd doordat achterblijvende huisartsen in de buurt op de een of andere manier een soort noodhulp weten te regelen (wat de kwaliteit van de continue zorg uiteraard niet ten goede komt en evenmin de overnamemogelijkheden van de eigen praktijk bevordert).

Ik ben zeer nauw betrokken geweest bij een dergelijke situatie en ben verbijsterd geraakt over het totale gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij degenen waarbij ik dat meende te mogen veronderstellen.

 


zaterdag 27 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

HUISARTSEN BEZORGD OVER DE ZORG VAN MORGEN

HUISARTSEN BEZORGD OVER DE ZORG VAN MORGEN
VPH-DVH Op dinsdag 9 oktober 2001 hebben drie bezorgde huisartsen, R.J. Leerling, huisarts te Badhoevedorp, Dr. R.Mol, huisarts te Hoogvliet en J.A. van Wijngaarden, huisarts te Rotterdam, in het gebouw van de
Tweede Kamer te Den Haag een gesprek gehad met Mevrouw S.van Vliet, woordvoerster volksgezondheid van de D66-fractie. De Heer Th.de Graaf was op het laatste moment verhinderd in verband met het eerste kamerdebat van zijn collega Balkenende.
De huisartsen vertegenwoordigen een groep van ongeveer 100 bezorgde Nederlandse huisartsen, die regelmatig met elkaar communiceren via internet.
Doel van het gesprek was de ongerustheid te bespreken, die bij huisartsen bestaat over de onzekere nabije toekomst van de huisarts als spil in het gezondheidszorg-stelsel. Er zijn namelijk zeer verontrustende ontwikkelingen gaande die het functioneren en voortbestaan van de huisartsgeneeskunde bedreigen.
Politiek-bestuurlijk probleem daarbij is dat het poldermodel in de zorg, in de zin van een overlegstructuur ten behoeve van concensus, dood is. Opvallend in dit gesprek was dat bij de politiek de stellige indruk bestaat, dat er betreffende de praktijkkosten-vergoeding en dienstenstructuur goede afspraken zijn gemaakt met de LHV.
Aangegeven werd door het drietal huisartsen dat dit in zijn algemeenheid echter niet het geval is.

Een heldere beleidsvisie van de overheid en het wurgende effect van de bestaande overkill aan wet- en regelgeving op een financieel gezonde praktijkvoering op langere termijn werd door mevr. van Vliet onderschreven.
De bezorgdheid van de huisartsen op de korte termijn (komende 2-3 jaar) werd hierdoor echter niet
weggenomen.
De disbalans tussen het grote te verwachten aantal vervroegd uittredende huisartsen en de relatief geringe instroom van een nieuwe, jonge en energieke generatie huisartsen werd uitvoerig besproken.
D66 toonde behoefte aan meer informatie van de beweegredenen van jonge artsen over het wel of niet overgaan tot de beroepsopleiding tot huisarts, c.q. vestiging.
Men is terdege overtuigd van de noodzaak van het behoud van een goed functionerende huisartsenzorg in Nederland. In grote lijn werd besproken, dat stimuleringsgelden voor nieuwe initiatieven, zoals HOED-constructies,
e-maildokter en callcenters bij de zorgverzekeraars beschikbaar zijn. Er bestaat echter twijfel over de wijze waarop de zorgverzekeraars deze gelden besteden.
Tevens staat de politiek positief ten opzichte van een discussie over de huisarts-in-loondienst. Wat betreft Mevr.van Vliet zou de LHV deze spoedig kunnen starten onder haar leden teneinde de politiek duidelijkheid hierover te verschaffen. Volgens de huisartsen bestaat hierover bij met name de jonge generatie een positieve gedachte.
Ook bestaat er bij D66 behoefte aan communicatie met de huisartsen via e-mail.
De huisartsen achten verder een spoedige blauwdruk van de huisarstgeneeskunde, naast en in goede verhouding tot de klinische gezondheidszorg, onontbeerlijk.

De slotconclusie van het gesprek was, dat beide partijen het van groot belang vinden, dat het te verwachten groter wordende probleem in met name het te verwachten huisartsentekort door politiek en huisartsen beperkt wordt of zo nodig opgelost wordt.
D66 zal de huisartsen in verband met de discussie hierover uitnodigen op haar komende leden-congres te Rotterdam.dinsdag 9 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

Australië bierviltjes en huisartsen

Australië bierviltjes en huisartsen
Opinie

I like my GP

In Australië probeert men de positie van de huisarts te verbeteren door het maken van bierviltjes en stickers.

Zie ook de website van Huisartsen in Australië

Australian Divisions of General Practice

Met dank aan Ben Pater.
 


maandag 1 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

Niet verwacht dreigend infarct

Niet verwacht dreigend infarct
Opinie

Uitspraak Zwols medisch tuchtcollege getoetst aan juridisch uitspraken en methodologisch protocol.


A.Knol

Recent werd de vraag gesteld of huisartsen bij de diagnostiek, van epidemiologische gegevens of theorieën gebruik mogen maken. Dit naar aanleiding van een recente uitspraak van het Zwolse medische tuchtcollege over het gemiste hartinfarct bij een 31 jarige man. (12)
In de juridische literatuur zijn wel dergelijk uitspraken te vinden, die getuigen van statistisch inzicht. In de medische literatuur bestaat een protocol voor de beoordeling van diagnostisch onderzoek. De uitspraak kan hier mee worden vergeleken. Dit geeft een andere meer genuanceerde visie. Door de publiciteit krijgen opvallend onjuiste uitspraken meer publiciteit in de medische en blijven juiste uitspraken in de schaduw.

Enkel juridische uitspraken


In 1998 noemt Kastelein (1), dat complicaties met een frequentie van minder dan 3% niet gemeld hoeven worden aan de patiënt.
In 1994 bepaalde het centraal medisch tuchtcollege (3) dat een radioloog in redelijkheid niet gehouden is voor het toedienen van contrastvloeistof ten behoeve van een CT scan de patiënt te informeren over zeldzame allergische complicaties. Deze komen voor bij 1 op 3000 tot 1 op 14000 patiënten. Schattingen over de mortaliteit lopen uiteen van 1 op 14000 tot 1 op 117.000 patiënten.
De rechtbank in Haarlem heeft getoetst of een individuele specialist ervaring kon hebben met een zeldzame complicatie. (4) Het ging om een KNO arts, die als een van de eersten in Nederland endoscopische ingrepen in de bijholten verrichtte. Aangezien hij nimmer een dergelijke complicatie had gezien en deze ook in de litteratuur niet werd beschreven werd geconcludeerd, dat er geen informatieplicht bestaat.
We kunnen uit deze uitspraken concluderen dat de kans op een extreem zeldzame complicatie niet gemeld hoeft te worden. In de tweede uitspraak toetst de rechtbank expliciet de kans, dat de arts redelijkerwijze bekend kan zijn met de complicatie.

Protocol beoordeling diagnostiek

Reid (9) heeft voor diagnostiek een eenvoudig model beschreven voor minimale toetsing. Hij geeft ook een uitputtende lijst met voorbeelden. Vanwege de bespreking van de uitspraak over het gemiste hartinfarct worden voornamelijk cardiale voorbeelden uit het artikel van Reid genoemd. Hij heeft een lijst van 7 criteria gemaakt.

1. Spectrumcompositie
· De waarde van een test wordt vaak uitgedrukt in maten als sensitiviteit, specificiteit, oddsratios etc. Deze hangen sterk af van demografische verdeling (leeftijd, geslacht) en klinische gegevens bijv. co-morbiditeit. De populatie van patiënten, die de huisarts bezoekt zal verschillen van die van de specialist. Van de in dit verband genoemde criteria moet minimaal voldaan zijn aan beschrijving van leeftijdsverdeling, geslachtsverdeling en samenvatting van de symptomen waarmee de ziekte zich presenteert.
2. Subgroepanalyse
· Subgroepanalyse van diagnostische maten kan verschillen in subgroepen. Het is voor het eerst aangetoond bij inspanningselektrocardiografie. De minimale subgroep-analyse omvat demografische en klinische gegevens (symptomatisch versus asymptomatisch).
3. Verificatiebias
· Deze vorm van bias treedt op als alleen patiënten met een positieve test worden verwezen voor het onderzoek met de gouden standaard. Een bekend voorbeeld is de selectieve verwijzing van patiënten met een positieve thalliumstresstest voor angiografie. Er treedt een inflatie op van positieve testresultaten t.o.v. negatieve testresultaten.
4. Reviewbias
· Reviewbias treedt op als niet wordt opgelet dat de test die onderzocht is plaats vindt en geïnterpreteerd wordt voor het onderzoek met de gouden standaard. De beste methode is een onafhankelijke beoordeling van de onderzochte test en de gouden standaard. Het onderzoek dient geblindeerd te zijn.
5. Precisie
· De betrouwbaarheid van uitspraken dient te worden aangegeven.
6. Presentatie onbepaalde resultaten
· Voor een test dient aangegeven te worden, dat het resultaat niet te interpreteren is. Te denken valt bijv. aan een inspannings-ECG, waarbij niet de voorspelde hartfrequentie wordt gehaald. Als onbepaalde resultaten positief worden geteld neemt de sensitiviteit toe en de specificiteit af. Als onbepaalde resultaten negatief worden geteld gebeurt het omgekeerde.
7. Reproduceerbaarheid
· Interonderzoeker variabiliteit kan een grote rol spelen. Ook is belangrijk of dezelfde onderzoeker een volgende keer tot dezelfde conclusie komt.

Beschouwing

Uit de opsomming blijkt dat de N=1 studie zoals deze wordt uitgevoerd door medische tuchtcolleges op grote bezwaren stuit. In dergelijke gevallen zal echter de review bias en verificatiebias getoetst kunnen worden. Doordat meestal geklaagd zal worden over huisartsen, die een hartinfarct gemist hebben, zal de categorie met dezelfde klachten zonder een hartinfarct gemakkelijk buiten beeld kunnen geraken. Er kan dan een te groot gewicht aan de klachten worden toegekend (verificatiebias). Doordat het tuchtcollege de uitslag van het onderzoek met de gouden standaard reeds kent ligt de reviewbias op de loer. Men dient eerst met de diagnostische methoden van de aangeklaagde arts een oordeel te vellen alvorens men met de uitslag van de gouden standaard mag kennis nemen.
In de praktijk is dit bij klachten over het niet herkennen van borstkanker middels mammografie gerealiseerd. Rijke(7) gingen het verschil tussen geblindeerd en niet geblindeerd onderzoek na. Zij constateerden aanmerkelijke verschillen.

In de uitspraak over het gemiste hartinfarct zou het medisch tuchtcollege een serie van patiëntgeschiedenissen moeten beoordelen, waarvan één de te beoordelen patiënt is. Bij de beoordeling zal men rekening moeten houden met de spectrumcompositie in de huisartsenpraktijk. Jonge mannen met een hartinfarct zullen zelden voorkomen. In de literatuur blijkt, dat de leeftijd een belangrijk gegeven is bij de interpretatie van beeldvormende diagnostiek van coronairischemie via een discriminantvergelijking (6) of het risico op overlijden t.g.v. hartinfarct middels logistische regressie. (7)

Op basis van de uitspraak van de Haarlemse rechtbank kan de vraag gesteld worden of de huisarts ervaring kan hebben. Op basis van incidentie, gemiddelde carrièreduur van de huisarts, percentage van mannen jonger dan 32 jaar met een hartinfarct kan berekend worden of een huisarts met een dergelijke carrièreduur statistisch een kans heeft om deze patiënt met 95% zekerheid te zien. (5) Als het aantal berekende patiënten het aantal patiënten overschrijdt dat de huisarts gedurende zijn carrière ziet, kan getwijfeld worden of de ervaring wel bij alle artsen aanwezig is. (zie rekenvoorbeeld)

Over de ervaring van de individuele huisarts kan geen discussie bestaan en is juridisch een belangrijk uitgangspunt. De precisie dient te worden aangegeven. Reid geeft aan hoe de precisie van bijv. sensitiviteit en specificiteit kan worden bepaald. Evt. kan een handboek geraadpleegd worden.(9) Verder dient getoetst te worden of er geen onbepaalde resultaten zijn. Met name bij een inspanningstest kan dit een rol spelen. Ook de interobserver variabiliteit dient in het oordeel mee te worden genomen. (Bijv. Cohens Kappa 10).
Als het medisch tuchtcollege aan dergelijke standaarden wil voldoen zal enige litteratuurstudie onmisbaar zijn.

Conclusie

Uit de voorbeelden blijkt, dat rechtbanken, tuchtcolleges lang niet altijd statistische problemen ontwijken. Ze houden zich wel degelijk met statistiek en methodologie bezig. Ook het zeldzame hartinfarct op jongere leeftijd kan op dezelfde wijze statistisch worden benaderd. Een hartinfarct op jonge leeftijd komt weinig voor.
Geen enkel van de in de in het artikel van Reid gepubliceerde criteria komt aan de orde in de uitspraak van het Zwolse medisch tuchtcollege. Door het niet uitvoeren van de in dit artikel genoemde toetsing is het Zwolse medisch tuchtcollege nalatig geweest als we dit beschouwen in het kader van eerdere juridische uitspraken en algemeen geaccepteerde protocollen. De juridische beoordeling heeft belangrijke parallellen met het moderne wetenschappelijke onderzoek. Er is geen enkele reden uitspraken van medische tuchtcolleges anders te beoordelen.


Literatuur

1. Kastelein WR: Informed consent en medische aansprakelijkheid jurisprudentie 1994-1998 Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1998, 134-146
2. Michiels van Kessenich-Hoogendam: Beroepsfouten 1995 blz 34
3. Centaal medisch tuchtcollege: 3 febr 1994 MC 1994 blz 1125-1127
4. Rechtbank Haarlem: 9 augustus Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1996 /28
5. Knol A:. De macht van het getal Oregoscoop.
6. Niemeier MG: The clinical value of planar thallium-201 myocardial perfusion scintigrafy proefschrift Leiden 1989 blz 110
7. Lawrence ea: Use of cumulative mortalitydata in patients with acute myocardial infarction for early detection of variation in clinical practice; observational studyBMJ 2001 vol 323 blz 324-327
8. Rijke ea: A blind review and informed reviuw of interval breastcancer cases in the limburg screening program ,the Netherlands J Med Screen. 2000;19-23
9. Reid ea: Use of methodological standards in diagnostic test research .Getting better still not good JAMA 1995;274:645-651
10. Gardner M, Altman D: Statistics with confidence 1998 BMJ Londen
11.Altman D: Practical statistics for medical research 1997 Chapman and hall londen 1997 blz 405-409
12. Crul BVM Rijksen: Niet verwacht dreigend infarct MC 2001 blz. 1036

Rekenvoorbeeld

Gegevens
Frequentie anafylactische reactie 1 op 3000 contrastmiddelonderzoekingen
Aantal contrastmiddelonderzoekingen per radiologencarrière ca 2500
Oplossing
Een steekproef om met 95 % zekerheid 1 x een anafylactische reactie tegen te komen heeft een omvang van:
K=3/P=3/ (1/3000)=9000
Conclusie
We kunnen dus concluderen, dat dergelijke contrastmiddelreacties niet tot de ervaring van alle radiologen behoort omdat de berekende steekproef veel groter is dan de ervaring van de radioloog.A.Knol huisarts Paterswoldse weg 472 9728 B Groningen


maandag 1 oktober 2001 0 reacties | Lees verder

De huisarts en zijn diensten

De huisarts en zijn diensten
Opinie Geachte Collega's

Toch erg hè dat de miljoenennota ons niets vergoedt voor de diensten!! Een sterke stimulus voor het denken in de beroepsgroep. Een klap voor de onnozelen. Maar ja, dacht je nu werkelijk zomaar 400 miljoen erbij te krijgen? Financiën is niet dementerende Dagobert Duck! Strijd. Dat zal nodig zijn. Niet met anderen maar in ons zelf. Prima dus.

Voor de principiëlen, het inhoudelijk argument, De continuïteit van zorg overdag is het belangrijkst maar wordt bedreigd. De persoonsgebonden continuïteit van zorg stopt na 17.30 uur. De zorg verleend in de ANW-uren is een van de bedreigingen voor de continuïteit overdag. De inhoud van de ANW-zorg is een mengsel van spoed, angst, onrust, second opinion, gemakzucht en consumentisme. De verplichting tot het verrichten van diensten kwam voort uit de pijn van dokters dat een patiënt geen hulp kon bereiken wanneer hij acuut levensbedreigend ziek werd.
84.000 calls/jaar in OZL bewijzen dat die nood zo verdund is dat taakopvatting en verplichting heroverwogen moeten worden. Ervaringen in binnen- en buitenland bewijzen dat de spoedopvang prima door anderen dan huisartsen gedaan wordt. Huisartsen in Nederland kunnen het. Maar moeten ze het omdat ze het kunnen? Ook de principiëlen kunnen niet aan de moderne behoefte voorbij gaan waarin huisartsen in hun loopbaan taken willen oppakken en neerleggen.
Het verplichten tot het doen van alles maakt het onmogelijk voor oudere huisartsen overdag de praktijk voort te zetten: ze moeten stoppen wanneer de diensten te zwaar worden. Jonge huisartsen die een gezin opbouwen. Huisartsen die voelen dat het vak te zwaar wordt. Huisartsen die zorgtaken op willen nemen voor hun ouders. Huisartsen met kinderen of partners die ernstig ziek worden. Wat prevaleert: de harde lijn? , Het moeten? Of de introspectie en een flexibel personeelsbeleid voor ons allen??

De enige reden om de huisartsen te verplichten diensten te draaien is dat de kwaliteit van de zorg overdag zonder diensten te draaien onvoldoende wordt. Dat is niet zo. Daarom moet de verplichting uit de UVO verdwijnen. Blijft de verplichting bestaan dan houdt dat in dat artsen bij herregistratie aan moeten tonen dat ze diensten doen en niet verkopen!

Voor de onderhandelaars onder ons: start met het ontkoppelen van de diensten. NU! Alle partijen stormen op je af, VWS, ZN, patiëntenplatforms, de publieke opinie. Het creëert een onderhandelingsbehoefte bij de partners. Helaas afficheren we ons als hysterische figuren, wij dreigen nu met een zwakke als/dan-constructie aan het einde van de onderhandelingen, als we er niet genoeg voor krijgen doen we het niet meer!!! Jullie begrijpen hopelijk dat dat bizar is. De publieke opinie zal over ons heen vallen. Hoe kan je een taak niet meer tot de jouwe rekenen omdat je niet voor betaald krijgt? Met andere woorden verander je een beroepsprincipe vanwege de opportuniteit?? Vind je de verplichtstelling wel juist wanneer je er voor betaald krijgt??
Dus creëer een probleem aan het begin van de onderhandelingstrein en die vertrekt met de UVO en reserveer het dreigen en huilen voor het theater.

Voor de actievoerders: denk je werkelijk dat wij geen diensten meer gaan draaien wanneer we geen geld krijgen! Onnozel. Weet je wel hoe groot de interne cohesie van een groep huisartsen moet zijn om snel te converteren van 'moeten' naar 'stoppen', van 'bedienen' naar 'weigeren'. Ommen laat het eerste experiment zien. Binnen 3 dagen is iedereen om. Gewoon omdat de cohesie voor dit soort enorme actieprojecten te laag is. Dus: Dreig nooit met iets wat je niet waar kunt maken.
Wanneer de LHV de verplichting tot diensten handhaaft in de UVO mag je niet eens staken. En zal de actie zich binnen 6 maanden richten op de LHV. Want de periferie die na 01-01-2002 de onderhandelingen over de tarieven moet oppakken komt erachter dat ze door onze centrale club aan handen en voeten gebonden is. Dit zal ontwrichtende consequenties voor de interne verhouding hebben.

Voor de werklozen Na 01-01-2002 verliest de LHV een zeer belangrijke taak: onderhandelen over tarieven. Dat is een enorm verlies waarbij de legitimiteit van het voortbestaan ondergraven wordt. Laten de bestuurders hun laatste reflexen onderdrukken. Regeer niet over dit graf heen Haal de verplichting uit de UVO en beschrijf taken die het besturen weer onderbouwen. Een van die taken is het omvormen tot een bottom-up organisatie die gedragen op landelijk niveau wettelijke kaders bespreekt, pittfalls bij het invoeren van de basisverzekering voorziet, samenwerkt met patiëntenorganisaties om de unieke band tussen huisarts en patiënt ook op landelijk niveau inhoud te geven. Zorgdraagt voor flankerend beleid bij het handhaven van de zorg overdag. Verzekeraars afrekent op hun hybride commerciële gedrag. Visie!

4 oktober stemmen we. Over de verplichting in de UVO. Gemachtigd door de RHV zal ik alles doen om op die ledenvergadering dit gedachtegoed over te dragen.Ik hoop ook dat een voorstander argumenten geeft zodat we goed geïnformeerd kunnen besluiten.

Ik hoop velen van jullie daar te zien. Groet, Bram de Wit

 


zondag 23 september 2001 0 reacties | Lees verder

Miljoenennota; Recht op zorg is een luchtballon geworden

Miljoenennota; Recht op zorg is een luchtballon geworden
VPH-DVH

Voor herstel van de verslechterende financieel-economische basis van de huisartsenzorg worden door het nieuwe kabinet niet de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar gesteld, aldus de Club van 100 waarin honderden verontruste huisartsen zijn vertegenwoordigd. Zij beschouwen zichzelf als klokkenluiders van de teloor gaande eerstelijnsgezondheidszorg.

Hoewel de bewindsman van VWS frequent verwijst naar de verantwoordelijkheid van de Zorgverzekeraars, menen die dat bij het gehandhaafde “Budgettaire Kader” geen adequate investeringen in de huisartsenzorg mogelijk zijn om de problemen in deze sector aan te pakken. De huisartsenzorg en daarmee natuurlijk vooral de patiënten, zijn van dit schaakspel, volgens de Club van 100, de dupe.

Indien VWS minister Bomhoff werkelijk meent dat de burgers “recht op zorg “ hebben “van januari tot Oudejaarsavond” dan hebben de inmiddels meer dan een half miljoen Nederlanders-zonder-eigen-huisarts, met Bomhoffs huidige beleidsvoor-stellen, het nakijken, volgens de Club van 100.

Het tekort aan huisartsen neemt op dit moment verontrustend toe, en daarmee ook de druk op de tweedelijn (ziekenhuizen), oa door onvoldoende vestigingen van nieuwe huisartsen en voortijdige praktijkbeëindiging door veel oudere huisartsen. Oorzaken hiervan zijn oa. de financiële problemen in de praktijkvoering en de overbelaste werkomstandigheden.

Hoewel in elk hoofdstuk van zijn Zorgnota “verantwoordelijkheid” het sleutelwoord is, lijkt het er sterk op dat het Bomhoff is ontgaan dat reeds thans een proces gaande is in de eerstelijnszorg dat leidt tot problemen waarbij de huidige wachtlijsten in de ziekenhuizen sneller zullen oplopen dan dat Bomhoff ze kan laten slinken. De Club van 100 stelt n.a.v. de Miljoenennota vast, dat de minister op dit punt zijn “verantwoordelijkheid” niet neemt, netzomin als de Zorgverzekeraars.

Binnen de ambtstermijn van deze minister loopt het aantal Nederlanders-zonder-eigen-huisarts(enzorg) op tot zo’n 4 miljoen mensen. De resterende huisartsenpraktijken, EHBO-afdelingen en poliklinieken van ziekenhuizen zullen de toestroom van hulpzoekende burgers niet aankunnen. De wachtlijsten voor èchte ziekenhuispatiënten breiden daardoor verder uit. Het “recht op zorg” is daarmee tot lege luchtballon geworden, aldus de Club van 100.

“Recht op zorg” betekent voor dit kabinet in werkelijkheid dus iets anders dan dat die zorg ook beschikbaar zal zijn voor de burgers. De verantwoordelijkheid hiervoor neemt het kabinet niet op zich, menen de huisartsen.

“De beschikbaarheid van huisartsenzorg is reeds dermate aangetast, dat het van meer beleidskracht zou getuigen om i.p.v. met stoere frasen, met sterke daden de publiciteit te halen”. Zelf zullen de huisartsen hun inzet en bijdrage aan de zorg gaan aanpassen aan de beschikbaar gestelde financiering onder het motto: “Geen geld, geen zorg.” Tal van taken die tot nu toe onbetaald zijn gebleven worden geschrapt uit hun huidige takenpakket. Dit zal zeker tot verschraling van de huisartsenzorg leiden. De financieel-economische omstandigheden dwingen ons daar echter toe, aldus de verontruste huisartsen.

Namens de Club van 100 17 september 2002

Hans Nobel, huisarts


dinsdag 18 september 2001 0 reacties | Lees verder

Hagro Borne e.o. maakt bezwaar tegen dienstenstructuur in Twente

Hagro Borne e.o. maakt bezwaar tegen dienstenstructuur in Twente
Opinie N.W.Drijber, huisarts
Voorzitter HAGRO Borne/Delden/Hengevelde

Borne, 12 september 2001

Plexus Medical Consult
IJsbaanpad 10C
1076 CV Amsterdam

Afschrift: Mr. C.J. van Dijk, directeur
DHV Twente


Mijne heren,

Wij ontvingen uw schrijven van 28 augustus jl. in goede orde. Bij dit schrijven, waarin melding wordt gemaakt van de voortgang van het onderzoek dat Plexus Medical Consult in opdracht van de DHV Twente heeft uitgevoerd, is een HAGRO-vragenlijst dienstenstructuur RHV Midden-Twente gevoegd. U schrijft, dat de bedoeling is dat de HAGRO de voorstellen die door Plexus gedaan worden bespreekt en stelt een aantal vragen waarbij u vermeldt dat het beantwoorden van de vragen niet vrijblijvend is. Op basis van deze geretourneerde vragenlijsten zal immers bepaald worden welke onderdelen van de nieuwe dienstenstructuur kunnen worden geimplementeerd.

In verband met één en ander heeft de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde een gesprek gevoerd met enkele van uw vertegenwoordigers op dinsdag 11 september jl. In dat gesprek zijn door ons een aantal kritische kanttekeningen gemaakt met betrekking tot de opdracht die Plexus had en de wijze van aanpak. De HAGRO Borne/Delden/Hengevelde had liever gezien dat u een ruimere opdracht had gekregen. Zo had de opdracht bijvoorbeeld kunnen luiden: "Wilt u bekijken welke dienstenstructuren er zoal mogelijk zijn en wilt u kijken welke dienstenstructuur het best past bij de lokale situatie in Hengelo of in Borne of in een aantal plaatsen tegelijk ". Nu andere opties niet onderzocht zijn ziet onze HAGRO dit als een ernstig manco. Voorbeelden van andere organisatievormen van een centrale dienstenstructuur hebben wij op 11 september j.l. met u besproken.

Er is nog een tweede factor die bedenkingen oproept bij onze HAGRO. Het is vooralsnog nog niet duidelijk wat de juridische onderbouwing wordt van de huisartsen die aan een centrale dienstenstructuur deelnemen. Het ziet er naar uit, dat de deelnemende artsen in ieder geval een contract dienen te hebben gesloten voor het verrichten van 24-uurszorg met een grote lokale ziektekostenverzekeraar, in ons geval Amicon. Daarmee gaan de betrokken huisartsen een contract aan voor onbepaalde tijd voor het verrichten van diensten in de avonden, nachten en weekenden. Wil men uit de dienstenstructuur stappen dan zal dat niet zomaar gaan. Kan dit uiteindelijk wel, dan is men contractueel gehouden diensten op een andere wijze te doen. Het opzeggen van diensten is dan niet meer mogelijk. Op dit moment is dat contractueel wel mogelijk. De HAGRO Borne/Delden/Hengevelde vindt dit, zeker in het licht van de huidige onderhandelingspositie met de ziekenfondsen en de minister, op dit moment ongewenst. In ieder geval is het zo, dat zolang er geen absolute duidelijkheid bestaat over de juridische positie van de deelnemende artsen aan een centrale dienstenstructuur de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde niet zonder meer aan een dergelijke structuur zal willen deelnemen.

Tenslotte vindt onze HAGRO dat er te weinig rekening wordt gehouden met het schaarstemodel. Immers, de uitstroom van praktiserende huisartsen is groot en de instroom is gering. Het tekort zal dus toenemen. Dat houdt onvermijdelijk in, dat de hoeveelheid diensten die door de deelnemende huisartsen voor de centrale dienstenstructuur wordt verricht in de toekomst zal toenemen. In het rapport van Plexus wordt daarop niet geanticipeerd; het lijkt er zelfs op, dat daarover niet is nagedacht. Gevreesd moet worden dat huisartsen die nu nog positief oordelen over hun centrale dienstenstructuur , in de toekomst, door toename van het aantal diensten per huisarts, hun mening zullen herzien.

Concluderend deel ik u mede, dat de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde weliswaar positief staat tegenover het oprichten van een centrale dienstenstructuur, maar gezien bovenstaande onzekerheden en onvolkomenheden haar beslissing over het aangaan van een dergelijke structuur op dit moment wenst op te schorten.

Vanzelfsprekend zijn wij tot een nadere toelichting bereid. Voorts zien wij graag uw reactie op het bovenstaande tegemoet.

Met vriendelijke groet.

NW Drijber


woensdag 12 september 2001 0 reacties | Lees verder

Hagro Borne e.o. maakt bezwaar tegen dienstenstructuur in Twente

Hagro Borne e.o. maakt bezwaar tegen dienstenstructuur in Twente
Opinie N.W.Drijber, huisarts
Voorzitter HAGRO Borne/Delden/Hengevelde

Borne, 12 september 2001

Plexus Medical Consult
IJsbaanpad 10C
1076 CV Amsterdam

Afschrift: Mr. C.J. van Dijk, directeur
DHV Twente


Mijne heren,

Wij ontvingen uw schrijven van 28 augustus jl. in goede orde. Bij dit schrijven, waarin melding wordt gemaakt van de voortgang van het onderzoek dat Plexus Medical Consult in opdracht van de DHV Twente heeft uitgevoerd, is een HAGRO-vragenlijst dienstenstructuur RHV Midden-Twente gevoegd. U schrijft, dat de bedoeling is dat de HAGRO de voorstellen die door Plexus gedaan worden bespreekt en stelt een aantal vragen waarbij u vermeldt dat het beantwoorden van de vragen niet vrijblijvend is. Op basis van deze geretourneerde vragenlijsten zal immers bepaald worden welke onderdelen van de nieuwe dienstenstructuur kunnen worden geimplementeerd.

In verband met één en ander heeft de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde een gesprek gevoerd met enkele van uw vertegenwoordigers op dinsdag 11 september jl. In dat gesprek zijn door ons een aantal kritische kanttekeningen gemaakt met betrekking tot de opdracht die Plexus had en de wijze van aanpak. De HAGRO Borne/Delden/Hengevelde had liever gezien dat u een ruimere opdracht had gekregen. Zo had de opdracht bijvoorbeeld kunnen luiden: "Wilt u bekijken welke dienstenstructuren er zoal mogelijk zijn en wilt u kijken welke dienstenstructuur het best past bij de lokale situatie in Hengelo of in Borne of in een aantal plaatsen tegelijk ". Nu andere opties niet onderzocht zijn ziet onze HAGRO dit als een ernstig manco. Voorbeelden van andere organisatievormen van een centrale dienstenstructuur hebben wij op 11 september j.l. met u besproken.

Er is nog een tweede factor die bedenkingen oproept bij onze HAGRO. Het is vooralsnog nog niet duidelijk wat de juridische onderbouwing wordt van de huisartsen die aan een centrale dienstenstructuur deelnemen. Het ziet er naar uit, dat de deelnemende artsen in ieder geval een contract dienen te hebben gesloten voor het verrichten van 24-uurszorg met een grote lokale ziektekostenverzekeraar, in ons geval Amicon. Daarmee gaan de betrokken huisartsen een contract aan voor onbepaalde tijd voor het verrichten van diensten in de avonden, nachten en weekenden. Wil men uit de dienstenstructuur stappen dan zal dat niet zomaar gaan. Kan dit uiteindelijk wel, dan is men contractueel gehouden diensten op een andere wijze te doen. Het opzeggen van diensten is dan niet meer mogelijk. Op dit moment is dat contractueel wel mogelijk. De HAGRO Borne/Delden/Hengevelde vindt dit, zeker in het licht van de huidige onderhandelingspositie met de ziekenfondsen en de minister, op dit moment ongewenst. In ieder geval is het zo, dat zolang er geen absolute duidelijkheid bestaat over de juridische positie van de deelnemende artsen aan een centrale dienstenstructuur de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde niet zonder meer aan een dergelijke structuur zal willen deelnemen.

Tenslotte vindt onze HAGRO dat er te weinig rekening wordt gehouden met het schaarstemodel. Immers, de uitstroom van praktiserende huisartsen is groot en de instroom is gering. Het tekort zal dus toenemen. Dat houdt onvermijdelijk in, dat de hoeveelheid diensten die door de deelnemende huisartsen voor de centrale dienstenstructuur wordt verricht in de toekomst zal toenemen. In het rapport van Plexus wordt daarop niet geanticipeerd; het lijkt er zelfs op, dat daarover niet is nagedacht. Gevreesd moet worden dat huisartsen die nu nog positief oordelen over hun centrale dienstenstructuur , in de toekomst, door toename van het aantal diensten per huisarts, hun mening zullen herzien.

Concluderend deel ik u mede, dat de HAGRO Borne/Delden/Hengevelde weliswaar positief staat tegenover het oprichten van een centrale dienstenstructuur, maar gezien bovenstaande onzekerheden en onvolkomenheden haar beslissing over het aangaan van een dergelijke structuur op dit moment wenst op te schorten.

Vanzelfsprekend zijn wij tot een nadere toelichting bereid. Voorts zien wij graag uw reactie op het bovenstaande tegemoet.

Met vriendelijke groet.

NW Drijber


woensdag 12 september 2001 0 reacties | Lees verder

Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's