Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Zorgverzekeraars


Tag cloud

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Arib en Van Dijken (PvdA) over de betaling van avond-, n

Nieuws
Geplaatst op zondag 21 september 2003 reacties 0 reacties printen print

1.

Hebt u kennis genomen van het krantenartikel over de huisarts die niet voor de avond-,

nacht en weekenddienst (ANW) wordt uitbetaald?

1.

Ja.

2.

Klopt het dat alle 227 huisartsen in de provincie Groningen al vijf maanden niet betaald

worden voor de avond-, nacht- en weekenddienst?

2.

Ik heb daar geen inzicht in. De financiering van huisartsen voor de avond-, nacht- en weekenddiensten

is een zaak tussen de (regionale) zorgverzekeraars en de betreffende huisartsendienstenstructuren.

3.

Wat betekent het niet financieren van de ANW-diensten voor de bereikbaarheid van huisartsen

in de regio?

3.

Ik maak mij daar wel zorgen over, maar ben tevens van mening dat het aan partijen is om

hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

4.

Wat vindt u van de uitspraak van zorgverzekeraar Geové dat het niet de verantwoordelijkheid

is van de ziektekostenverzekeraar om de doktersdiensten te financieren? Klopt dit?

Wiens verantwoordelijkheid is het de ANW-diensten te financieren?

4.

De individuele invulling en uitwerking van een dienstenstructuur alsook de financiering daarvan

is gebaseerd op contractueel vastgelegde afspraken tussen regionale zorgverzekeraars

en de huisartsendienstenstructuren. Het vertrekpunt daarbij is enerzijds de (wettelijke) plicht

die rust op de zorgverzekeraar om zorg te dragen voor voldoende, adequate en doelmatige

inkoop van de huisartsenzorg, ook gedurende de avond-, nacht en weekenddiensten, en

anderzijds de verplichting voor huisartsen om 24-uurs zorg te leveren.

5.

Herinnert u zich de antwoorden op de schriftelijke vragen over dezelfde problematiek bij de

huisartsen in IJmond? Deelt u nog steeds de mening dat de vergoeding van de ANWdiensten

goed is geregeld? Zo ja, waarop baseert u deze conclusie?

5.

Ja. Ik blijf van mening dat de ANW-diensten op een adequate wijze worden gefinancierd.

VWS stelt sedert 2002 voor de ongeveer 60 dienstenstructuren een bedrag van f 150

miljoen (€ 68 miljoen) op jaarbasis structureel beschikbaar voor de infrastructurele kosten

zoals gebouwen, auto’s e.d. Dit bedrag is gebaseerd op de uitkomsten van een inventarisatie

door zorgverzekeraars begin 2001, naar de stand van zaken om te komen tot grootschalige

dienstenstructuren. Ook het LHV heeft dit als reële inschatting aanvaard.

Daarnaast is, na een akkoord terzake met Zorgverzekeraars Nederland en de Landelijke Huisartsenvereniging

ter bekostiging van het honorariumdeel van in de dienstenstructuur deelnemende

huisartsen een separate post opgenomen. Op macrobasis is hiervoor een bedrag

van € 45 miljoen beschikbaar gesteld.

Het is aan zorgverzekeraars en huisartsendienstenstructuren om in gezamenlijkheid een goede,

maar tegelijkertijd op sobere en doelmatige wijze, invulling te geven aan 24-uurs huisartsenzorg.

Die soberheid en doelmatigheid wordt mijns inziens in voorkomende gevallen

nog wel eens uit het oog verloren. Daarom heb ik het College Tarieven Gezondheidszorg

(CTG) gevraagd om een reactie op een voorgenomen aanwijzing op grond van de Wet Tarieven

Gezondheidszorg (WTG).

6.

Herinnert u zich het antwoord op dezelfde schriftelijke vragen dat een overzicht van regio’s

waar problemen spelen met de ANW-diensten “niet aan de orde” is?

Bent u vooralsnog bereid een overzicht te geven van regio’s waar de ANW-diensten tot problemen

leiden?

6.

Ik ben nog steeds van mening dat een dergelijk overzicht niet aan de orde is.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Arib en Van Dijken (PvdA) over de betaling van avond-, n


Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Nog geen reacties
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's