Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Lezersresearch » Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij uitvoering euthanasie


Tag cloud

Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij uitvoering euthanasie

Lezersresearch
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011 reacties 12 reacties printen print

Presentatie lezersonderzoek HuisartsVandaag - EenVandaag ‘‘Huisartsen over euthanasie’’

Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet bij uitvoering euthanasie

'Rationeel weet ik dat het goed is, maar emotioneel gezien vraag ik me af waarom ík dat moet doen', zegt een Amsterdamse dokter over euthanasie. Huisartsen voeren het overgrote deel van alle euthanasiegevallen uit in ons land en ze spreken zich daar zelden over uit. Uit een eigen groot onderzoek van EenVandaag en het platform Huisarts Vandaag blijkt nu dat veel artsen moeite hebben met de toenemende vraag naar hulp bij levensbeëindiging.

sitestat

De samenleving vergrijst en de burger is mondiger en verwacht de dood op bestelling. Wat betekent dit voor de mensen die de dodelijke injectie moeten geven? Aan het onderzoek deden 800 huisartsen mee.

Lees de uitslagen in pdf

Als u als huisarts een verzoek krijgt tot het uitvoeren van euthanasie, hoe staat u daar in het algemeen dan tegenover?
Onderzoek: ‘‘Huisartsen over euthanasie’’
Periode: Gehouden van 21 tot en met 27 juli
Aantal deelnemers: 800 huisartsen

Als u als huisarts een verzoek krijgt tot het uitvoeren van euthanasie, hoe staat u daar in het algemeen dan tegenover?
Ik werk daar uit principe wel aan mee 48,2%
Ik ben geneigd daar wel aan mee te werken 38,3%
Ik ben geneigd daar niet aan mee te werken 5,2%
Weet niet / geen mening 0,4%
Ik werk daar uit principe niet aan mee 7,9%

Hoe vaak heeft u de afgelopen vijf jaar een euthanasieverzoek van een patiënt geaccepteerd?
Nooit 18,6%
Eenmaal 15,2%
Tweemaal 17,5%
Drie- tot en met vijfmaal 27,3%
Vijf- tot en met tienmaal 12,6%
Meer dan tienmaal 4,0%
Weet niet / geen mening 4,8%

‘Het onderwerp euthanasie komt steeds meer ter sprake in mijn praktijk’
Eens 48,6%
Oneens 41,0%
Weet niet / geen mening 10,4%

Heeft u zelf de afgelopen vijf jaar actief euthanasie toegepast op een patiënt?
Ja 68,1%
Nee 31,9%

U heeft aangegeven dat u euthanasie hebt toegepast op een patiënt. Hoe vaak heeft u dat de afgelopen vijf jaar gedaan?
Eenmaal 29,3%
Tweemaal 25,9%
Drie- tot en met vijfmaal 33,3%
Meer dan vijfmaal 11,4%
Weet niet / geen mening 0,2%

Hoe vaak heeft u de afgelopen vijf jaar zelf palliatieve sedatie toegepast?
Nooit 9,5%
Eenmaal 11,7%
Tweemaal 19,5%
Drie- tot en met vijfmaal 32,6%
Zes tot en met tienmaal 17,9%
Weet niet / geen mening 0,8%
Elf tot en met twintigmaal 6,0%
Twintig maal of vaker 2,1%

In hoeveel van deze gevallen denkt u dat het toepassen van palliatieve sedatie heeft bijgedragen aan het overlijden van de patiënt?
Nooit 35,0%
Een enkele keer 26,9%
In minder dan de helft van de gevallen 6,8%
In ongeveer de helft van de gevallen 5,4%
In meer dan de helft van de gevallen 7,1%
(Bijna) altijd 14,5%
Weet niet / geen mening 4,3%

Hoe vaak heeft u de afgelopen vijf jaar een verzoek tot het uitvoeren van euthanasie geweigerd?
Nooit 57,4%
Eenmaal 26,1%
Tweemaal 8,6%
Drie- tot en met vijfmaal 2,9%
Vijf- tot en met tienmaal 0,6%
Meer dan tienmaal 0,1%
Weet niet / geen mening 4,3%

‘Als ik een verzoek tot euthanasie weiger, voelt dat alsof ik mijn patiënt in de steek laat.’
Eens 29,0%
Oneens 57,5%
Weet niet / geen mening 13,5%

Indien u principiële bezwaren heeft, verwijst u dan naar een collega die wel positief tegenover euthanasie staat?
Ja 39,4%
Nee 5,8%
Geen mening 54,8%

Hoe vaak heeft u in de afgelopen vijf jaar een patiënt met een euthanasieverzoek doorverwezen naar een collega?
Nooit 86,8%
Eenmaal 8,6%
Tweemaal 1,7%
Drie- tot vijfmaal 0,8%
Vijf- tot en met tienmaal 0,0%
Meer dan tienmaal 0,3%
Weet niet / geen mening 1,9%

Voelt u zich wel eens onder druk gezet door patiënten of familieleden van patiënten om euthanasie uit te voeren?
Ja, ik voel me soms onder druk gezet 57,7%
Ja, ik voel me regelmatig onder druk gezet 6,9%
Nee, daar heb ik geen ervaring mee 33,2%
Weet niet / geen mening 2,2%

U heeft aangegeven dat u wel eens druk ervaart van patiënten of hun familie. Is die druk voor uw gevoel de laatste vijf jaar toegenomen, afgenomen, of hetzelfde gebleven?
Die druk is toegenomen 36,8%
Die druk is hetzelfde gebleven 43,7%
Die druk is afgenomen 7,0%
Weet niet / geen mening 12,6%

Voelt u zich door patiënten of familieleden van patiënten wel eens onder tijdsdruk gezet om de euthanasie snel uit te voeren?
Ja, ik voel me soms onder druk gezet 49,4%
Ja, ik voel me regelmatig onder druk gezet 5,1%
Nee, daar heb ik geen ervaring mee 41,2%
Weet niet / geen mening 4,4%

U heeft aangegeven dat u wel eens tijdsdruk ervaart van patiënten of hun familie. Is die druk voor uw gevoel de laatste vijf jaar toegenomen, afgenomen, of hetzelfde gebleven?
Die druk is toegenomen 39,1%
Die druk is hetzelfde gebleven 56,3%
Die druk is afgenomen 4,5%

Voelt u zich wel eens onder druk gezet door patiënten of familieleden van patiënten om palliatieve sedatie uit te voeren?
Ja, ik voel me soms onder druk gezet 34,4%
Ja, ik voel me regelmatig onder druk gezet 3,1%
Nee, daar heb ik geen ervaring mee 60,5%
Weet niet / geen mening 1,9%

U heeft aangegeven dat u wel eens druk ervaart van patiënten of hun familie om palliatieve sedatie uit te voeren. Is die druk voor uw gevoel de laatste vijf jaar toegenomen, afgenomen, of hetzelfde gebleven?
Die druk is toegenomen 45,7%
Die druk is hetzelfde gebleven 42,2%
Die druk is afgenomen 1,7%
Weet niet / geen mening 10,4%

Voelt u zich wel eens onder druk gezet door discussies in de samenleving over euthanasie om euthanasie uit te voeren?
Ja, ik voel me soms onder druk gezet 34,3%
Ja, ik voel me regelmatig onder druk gezet 11,4%
Daar heb ik geen ervaring mee 46,4%
Weet niet / geen mening 8,0%

U heeft aangegeven dat u wel eens druk ervaart vanuit de samenleving. Is die druk voor uw gevoel de laatste vijf jaar toegenomen, afgenomen, of hetzelfde gebleven?
Die druk is toegenomen 80,3%
Die druk is hetzelfde gebleven 12,1%
Die druk is afgenomen 0,8%
Weet niet / geen mening 6,8%

Kies één van de onderstaande stellingen:
‘De huisarts is degene die uiteindelijk bepaalt of een... 23,9%
‘De patiënt zelf is degene die uiteindelijk bepaalt... 59,4%
Weet niet / geen mening 16,8%

‘Ik ben wel eens akkoord gegaan met een euthanasieverzoek dat ik liever had geweigerd.’
Eens 10,6%
Oneens 78,1%
Weet niet / geen mening 11,3%

Is het u wel eens overkomen dat (de familie van) een patiënt ontevreden was met het weigeren van een euthanasieverzoek en met dit verzoek een andere arts benaderd heeft?
Ja, dat is gebeurd 8,2%
Nee, dat is niet gebeurd 85,1%
Weet niet / geen mening 6,8%

Is het wel eens tot een conflict gekomen tussen u en (de familie van) een patiënt, omdat zij het niet eens waren met de weigering van een euthanasieverzoek?
Ja, dat is gebeurd 14,4%
Nee, dat is niet gebeurd 85,6%

Bij het euthanasieproces wordt standaard een SCEN-arts betrokken. Hoe voert u de euthanasie uiteindelijk uit? Ik voer de euthanasie (meestal) uit...
Zonder dat een collega daarbij aanwezig is 51,3%
Samen met een collega 16,5%
Zonder dat een collega daarbij aanwezig is, maar zou dit... 4,0%
Weet niet/geen mening 14,3%
Anders, namelijk 13,9%

Bent u in principe bereid om mee te werken aan de uitvoering van euthanasie bij een patiënt die angst heeft voor (toekomstig) ondraaglijk lijden?
Ja, daartoe ben ik bereid 14,5%
Nee, daar ben ik niet toe bereid 73,8%
Weet niet / geen mening 11,7%

Bent u in principe bereid om mee te werken aan de uitvoering van euthanasie bij een patiënt die levensmoe is en verlangt naar de dood?
Ja, daartoe ben ik bereid 20,4%
Nee, daar ben ik niet toe bereid 64,5%
Weet niet / geen mening 15,1%

Bent u in principe bereid om mee te werken aan de uitvoering van euthanasie bij een dementerende patiënt die al in het beginstadium van zijn of haar ziekte verklaard heeft op die manier niet verder te willen leven?
Ja, daartoe ben ik bereid 36,0%
Nee, daar ben ik niet toe bereid 41,7%
Weet niet / geen mening 22,3%

Wat vindt u van de huidige regelgeving op het gebied van euthanasie?
De regelgeving moet verruimd worden 13,1%
De regelgeving is goed zo 76,0%
De regelgeving moet strenger 6,1%
Weet niet / geen mening 4,8%

Vindt u zo’n ‘pil van Drion’ een goed idee of juist niet?
Ja, dat vind ik een goed idee 36,5%
Nee, dat vind ik geen goed idee 50,9%
Weet niet / geen mening 12,6%

‘Het invoeren van een ‘pil van Drion’ zou voor mij als huisarts mijn werk verlichten.’
Eens 19,6%
Oneens 63,2%
Weet niet / geen mening 17,1%

Wat vindt u van de hoogte van dit bedrag?
Dat bedrag vind ik te hoog 0,9%
Dat bedrag vind ik voldoende 26,7%
Dat bedrag vind ik te laag 51,3%
Weet niet / geen mening 21,1%

‘Euthanasie hoort niet thuis in een huisartsenpraktijk.’
Eens 7,4%
Oneens 89,1%
Weet niet / geen mening 3,5%Tags: euthanasie

Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Geplaatst op woensdag 3 augustus 2011
profielnaam
Ik geloof best dat de bedoelingen goed zijn geweest, maar de journalistieke "uitkomst" is zoals te vaak mager en te nieuwsgericht. Dat aan het eind van de reportage nog eens volledig foutief vermeld wordt dat euthanasie bij de huidige wetgeving alleen bij lichamelijk lijden kan is stuitend en bewijst dat er nog veel onwetendheid is bij het journaille en de door hen geraadpleegde collegae !! Zo ontstaat er een compleet verkeerd beeld. Wellicht reden voor de KNMG om de "boer" op te gaan met eigen gegevens
Geplaatst op maandag 1 augustus 2011
profielnaam
Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat, naarmate hij vaker een verzoek tot euthanasie honoreerde, hij steeds meer moeite had het uit te voeren. Mijn ervaring: Als er rust en berusting heerst bij patient en omgeving, is de procedure voor mij als arts niet zo belastend. Maar een aantal malen wordt je, met name door de omgeving, onder druk gezet. Vaak op basis van onwetendheid over de huidige procedure. Dan hou je aan het geheel als arts een kater over. Zelfs als achteraf de familie dan tevreden is over hoe het gegaan is. Ik begin te begrijpen wat mijn collega bedoeld, dat het eerder moeilijker dan gemakkelijker wordt de procedure in de loop der tijd te blijven uitvoeren.
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
Ik deed mee uit plichtsbesef, hopelijk helpt dit soort enquetes de business case van huisartsvandaag, maar hoe de pers de cijfers interpreteert is volstrekt onbelangrijk. De "resultaten" zijn zo vergeten, maak je niet druk. We kunnen onze tanden beter zetten in de teloorgang van ons vak...
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
De grote euthanasie enquete onder huisartsen kopt natuurlijk niet lekker. Publiek geheim hoe journalisten te werk gaan en datgene eruit halen wat goed scoort of de aandacht trekt. Nu vind ik dat niet zo interessant. Wel vind ik interessant, c.q. kwalijk te constateren dat zo ongeveer de helft van mijn beroepsgenoten oor heeft naar een Drion pil? Als dat werkelijk zo is, dan is het hek wat mij betreft van de dam.
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
De nieuwe kop maakt het er niet beter op. 2/3 voelt zich onder druk gezet.volgende journalistieke conclusie kan zomaar zijn:
-meer euthanasie door druk op huisarts
-familie bepaalt wel of geen euthanasie.
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
Zoals te verwachten met journalisten wordt datgene gebruikt wat publicitair in het lekkerst scoort, de kijkcijfers staan natuurlijk op de eerste plaats. Zelf beschouw ik euthanasie als een wezenlijk onderdeel van mijn werk als huisarts, het verbaast mij dan ook dat er nog zo veel zijn die daar anders over denken. Kan dit onderzoek over 5 en 10 jaar nog eens herhaald worden?
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
Beste collegae,
We hebben op jullie verzoek de kop gewijzigd. Hopenlijk doet dit meer recht aan de conclusie van ons onderzoek.
Het verzoek om mee te doen is aan alle huisartsen gestuurd die aangesloten zijn bij HuisartsVandaag. Het kan zijn dat u geen uitnodiging hebt gehad omdat de oproep door uw mailsysteem wordt gezien als spam. Hier kunnen we helaas niets aan doen.
Over het onderzoek valt zoals collega Linssen terecht opmerkt natuurlijk veel meer te zeggen.
M vr gr Jan Huizinga
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
Vind het onbegrijpelijk hoe de resultaten van deze enquete in het nieuws komen en dat HuisartsVandaag zich daar kennelijk ook voor leent. Elk nieuwsmedium (incl. HuisartsVandaag) komt met de kop 'eenderde huisartsen weigert euthanasie'. Dat dit 'wel eens' gebeurt wordt gemakshalve niet gemeld en dat dit waarschijnlijk met goede reden gebeurt ook niet.

Wat zijn andere conclusies uit dit onderzoek?
- 85% huisartsen is geneigd mee te werken aan euthanasie
- bijna 70% huisartsen heeft afgelopen vijf jaar euthanasie toegepast
- tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet om euthanasie toe te passen
- driekwart van de huisartsen is tevreden over de regelgeving over euthanasie
- de helft van de huisarysen vindt pil van Drion geen goed idee, tweederde is niet van mening dat deze hun werk zou verlichten
- bijna 90% van de huisartsen vind euthanasie in de huisartsenpraktijk thuis horen.

Kortom: er valt wel wat meer te zeggen over de resultaten dan de tendentieuze kop nu suggereert. Erg jammer.

Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
Even buiten de inhoud om: complimenten met dit onderzoek en de wijze waarop HuisartsVandaag zich zo geprofileerd heeft: tot mijn niet geringe verbazing kopte Het brabants Dagblad hierover als hoofdartikel
Geplaatst op vrijdag 29 juli 2011
profielnaam
vragen zijn niet goed .Waarom weet ik niets van deze enquête ?Welke huisartsen deden ermee?
Ik heb niet de idee dat dit een objectieve enquête is .
In beantwoording ontbreken her en der objectieve keuze alternatieven.
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's