Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Opinie » Verklaring aan Borst bijeenkomst Hengelo RHV


Tag cloud

Verklaring aan Borst bijeenkomst Hengelo RHV

Opinie
Geplaatst op dinsdag 22 mei 2001 reacties 0 reacties printen print

T.b.v. bijeenkomst met minister Borst d.d. 21 mei 2001


VERKLARING


Excellentie,


Staat u mij toe, dat ik in een korte verklaring het woord tot u richt.
Ik ben 7 jaar huisarts in Enschede, 4 jaar bestuurslid van de RHV aldaar, sinds 1 jaar in de functie van voorzitter. Wij hebben een hechte club huisartsen, met een hoog solidariteitsgevoel. Wij hebben sinds vorig jaar een centrale dokterspost. Door ons zelf opgezet en betaald, per 1 januari 2001 tot 1/7 tijdelijk gefinancierd door AMICON.

In 2000 zijn in onze RHV 3 collega's weggegaan: 1 praktijk is volledig opgevolgd, 1 is half opgevolgd en 1 praktijk is verdeeld. Verder zijn er 2 gesteunde vrije vestigingsmogelijkheden, beide niet ingevuld. Per 1/7/2001 gaat daarbij een jonge collega weg. Er is geen opvolger. Afgelopen donderdag kwam daar de aankondiging van nog eens 2,5 praktijk per 01/10 bij. Stuk voor stuk jonge collega's. In 4 praktijken zijn dus acute problemen. Op zijn beurt heeft deze schaarste direct effect op de vaak al overbelaste omliggende praktijken. Ik maak mij m.n. hele grote zorgen voor bepaalde achterstandsgebieden. U kunt ervan uitgaan dat een reële schatting is, dat eind volgend jaar in Enschede 25000 mensen geen huisarts hebben.

I.o.m. AMICON wordt nu gezocht in de poel van 500 nederlandse werkloze huisartsen, die ook u heeft genoemd, maar die niet bestaat, en op de buitenlandse markt. Bovendien worden stappen gezet om de huisartsenzorg in het RHV-gebied te herstructuren. Deze lange termijn-oplossing komt vrijwel zeker te laat.

Bij een enquete in januari 2001 gaf 56% van de enschedese huisartsen aan serieus te overwegen om na dit jaar 2001 te stoppen, wanneer substantiële verbetering uitblijft.
In 2002 gaan zeker 3 ouderen voortijdig met pensioen. Verder zijn er in ieder geval 3 jonge huisartsen, die hard op weg zijn om te stoppen. Daarvan ben ik er 1.

Dit jaar vecht ik nog voor het voortbestaan van mijn vak, maar aan het einde van 2001 maak ik de balans op. En het ziet er niet goed uit.

Waarom?

1/ Praktisch: Jaarlijks kom ik enkele tienduizenden te kort om mijn huidige praktijk te exploiteren. Als ik ook nog zou willen investeren in personeel of materiaal zou dat een veelvoud daarvan zijn. Kortom: het is nu al te weinig, en ik heb niet de mogelijkheid om een adequaat werkklimaat voor mij en mijn personeel te creëren. Dat werkt demotiverend.

2/ Millenium-problematiek, investering in de centrale huisartsenpost, en toename van AOV premie met 400% hebben mij in chronische liquiditeitsproblemen gebracht. U staat mij niet toe deze kosten middels een verhoging van ons tarief terug te verdienen.

3/ Met enkele collega's praten wij al 3 jaar over HOED-vorming. Dit mislukt vanwege financiële belemmeringen, ruimtegebrek en laksheid van gemeente en AMICON. Het niet in staat zijn om goede ideeën te verwezenlijken werkt demotiverend.

4/ U benoemt in alle rapporten betreffende huisartsenzorg welke belangrijke spil-functie wij uitoefenen. U roemt onze kwaliteit. U vindt dat wij in staat moeten worden gesteld de extra belasting door tekort, vergrijzing, veranderde werkwijze van ziekenhuizen, wachtlijstproblematiek, enz goed te kunnen opvangen. U weet, dat daar een reuzeninvestering voor nodig is. De LHV heeft daar een bedrag van 1 miljard voor gevraagd. U vindt 70 miljoen voorlopig voldoende. Er zijn dan 2 mogelijkheden: Of u bagatelliseert het probleem daarmee, en dat is dom. Ik hoop dat ik dat hierboven in voldoende mate heb geschetst. Of er is iets anders aan de hand, wat ik tot voor kort hield als een paranoide gedachte. Er is nu nog geen politiek en maatschappelijk draagvlak om ons vak op te heffen. Uw woorden prijzen ons. U stimuleert ons kwaliteit na te jagen. U stelt steeds hogere eisen aan ons functioneren. U eist van ons een bovenmatige inspanning bij een druppelende geldkraan. Over enkele jaren zal naast het fysiek tekort ook onze kwaliteit dermate uitgeput zijn, dat de tijd rijp is om de huisarts overboord te zetten. Ons zal worden verweten, dat wij de gestelde doelen niet hebben gehaald, dat wij niet hebben voldaan aan die kwaliteitseisen. M.a.w. wij zullen zelf de schuld krijgen.

Ik vind dit een vreselijke gedachte. Toch vind ik aanwijzingen in die richting in uitlatingen van de heer Kingma, uw inspecteur generaal. En ook in uitlatingen van de directeur en voorzitter van ZN. En ook in uitlatingen van uw politieke confraters Jorritsma, Zalm, Dijkstal ed. Ik kan het grote verschil in uw eigen woorden en daden op geen enkele andere manier verklaren.
De consequentie hiervan is, dat ik geen vertrouwen meer heb in uw woorden. Noch in die van de heren Wiegel, Bos of wie dan ook.
Ik heb ook geen vertrouwen meer in ons bestuur, dat niet in staat moet worden geacht een perspectief-herstellende regeling uit het vuur te slepen.

Ik ga waarschijnlijk eind dit jaar stoppen met dit vak omdat ik met geen enkel vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien.

Waar ik nog wel op op kan leunen, naast onze mensen hier aan tafel, is mijn oordeelsvermogen, strijdvaardigheid en eergevoel.
Op grond van deze overwegingen heb ik besloten om uw antwoord hierop niet af te wachten. Niet om u te schofferen, maar omdat ik u daarmee nadrukkelijk uitnodig om nu te stoppen met praten en om een gebaar te maken.

Ik overhandig u deze verklaring , ik wens u sterkte, daadkracht en wijsheid , en verlaat nu deze zaal.

Verklaring aan Borst bijeenkomst Hengelo RHV


Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Nog geen reacties
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's