Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Opinie » Huisarts zegt contract op


Tag cloud

Huisarts zegt contract op

Opinie
Geplaatst op woensdag 23 mei 2001 reacties 0 reacties printen print

Borne, 23-05-2001.

Aan mevrouw J.A.Treffers, accountmanager zorg,
Amicon Zorgverzekeraar,
Postbus 6001,
6700 LA Wageningen.

Aan de Directie van Amicon Zorgverzekeraar,
Postbus 75000,
7500 KC Enschede.

Aan ZN t.a.v. de heer H. Wiegel, voorzitter
postbus 520
3700AM Zeist

Betreft: Opzegging Huisartsencontract.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Voor het jaar 2001 is er nog geen nieuwe overeenkomst gesloten tussen u als zorgverzekeraar en mij als huisarts over levering van huisartsenzorg.

Ik ben mij er van bewust dat het uitblijven van de overeenkomst voor het jaar 2001 impliceert dat de overeenkomst die ik met u als zorgverzekeraar had, per 1 januari 2001 van rechtswege stilzwijgend is verlengd tot 1 jujni 2001 dan wel tot het moment dat in die periode een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Afgezien van het feit dat mij tot op heden geen aanbod van uw zijde is gedaan, ziet het er op dit moment, gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisartsenacties, niet naar uit dat ik zondermeer het contract zal verlengen.

Ik moge u er op wijzen, dat de onderhandelingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging met de Minister, Zorgverzekeraars Nederland en het CTG uitermate teleurstellend zijn verlopen. Nadat door ons als huisartsen een door het accountantsrapport Deloitte & Touche onderbouwde claim van 1,3 miljard betreffende de praktijkkosten werd ingediend, werd aanvankelijk slechts 70 miljoen gehonoreerd, zijnde de prijscompensatie voor de praktijkkosten vanaf 1987. Na de recente huisartsenstakingen werd dit bedrag opgehoogd tot 250 miljoen op jaarbasis (dit is dus nog minder dan 20% van de aanvankelijke claim) ,maar recent werd bekend dat één en ander pas zal ingaan per 1 juli a.s. Daarmee wordt een zeer goed onderbouwde huisartsenclaim uiteindelijk voor minder dan 10% gehonoreerd.

Daarnaast spelen nog enkele andere zaken. Zo werd door minister Borst in februari j.l. keihard toegezegd , dat de gestegen premie voor de arbeidsongeschiktheidverzekering met terugwerkende kracht tot en met 1999 zou worden vergoed. Enkele weken geleden bleek dat zij deze belofte niet gestand zal doen. Hetzelfde probleem speelt overigens bij de fysiotherapeuten en de tandartsen. Met het schenden van deze belofte is de basis gelegd voor het huidige wantrouwen van de huisartsen in Nederland ten opzichte van de andere partijen in de zorg. Vervolgens speelt ook nog het feit, dat er nog steeds geen adequaat honorarium is voor het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten. Momenteel worden deze diensten verricht voor f 8,00 tot f 10,00 per uur bruto. U zult begrijpen, dat er na 1 juli a.s. geen huisarts in Nederland te vinden zal zijn die op die basis diensten zal willen verrichten. Tenslotte is het toch wel zeer teleurstellend, dat er in de Voorjaarsnota geen gelden zijn vrijgemaakt voor verbetering van het honorarium. We zijn in afwachting van de resultaten van onderzoek van de huisartseninkomens door het bureau Hay op verzoek van de LHV, maar onder de huisartsen bestaat zeer breed de vrees, dat het Kabinet weer een uitstelmanoeuvre zal verzinnen teneinde aanpasing van onze honoraria zo lang mogelijk uit te vetragen.


Indien de Minister respectievelijk het Kabinet of de Zorgverzekeraars te laat of onvoldoende tegemoet komen aan de voor de continuiteit en kwaliteit gestelde eisen van de huisartsen, kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor het met u te sluiten contract. Ik deel u daarom voor de goede orde reeds nu mede, dat er vanaf 1 juli 2001 geen sprake meer kan zijn van een automatisch stilzwijgende verlenging van het contract voor onbepaalde tijd. Één en ander laat duidelijk de mogelijkheid open, dat na juli ook de avond-, nacht- en weekenddiensten niet meer door mij vervuld zullen worden, zo er geen overeenstemming is bereikt. Ik verzoek u derhalve in het belang van uw clienten reeds nu maatregelen te nemen , zodanig, dat deze zorg ook na 1 juli a.s. gecontinueerd wordt, ook in het geval dat ik deze zorg niet meer zal leveren, zodat U aan Uw verplichtingen ten opzichte van uw clienten kunt blijven voldoen.

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

N.W.Drijber, huisarts te Borne.

Copie verzonden aan:
De heer W.Kok, Minister President, Ministerie van Algemene Zaken,
postbus 20001, 2500EA Den Haag

De Minister van VWS, Postbus 20350, 2500 EJ den Haag.
Zorgverzekeraars Nederland

De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport der Tweede Kamer
Postbus 20018, 2500EA Den Haag

De Volksgezondheidsspecialistenspecialisten van de tweede kanerfractie van de volgende politieke partijen: PvdA, VVD,CDA, D66, SP, Groen Links en RPF

Landelijke Huisartsen Vereniging, Utrecht
Gemeentebestuur Borne

Redactie van de volgende landelijke bladen:
NRC Handelsblad
Volkskrant
Algemeen Dagblad
Trouw
Het Parool
Tubantia/Twentse Courant

Huisarts zegt contract op


Tags: huisarts | contract

Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Nog geen reacties
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's