Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Opinie » Brief aan Minister Borst


Tag cloud

Brief aan Minister Borst

Opinie
Geplaatst op woensdag 23 mei 2001 reacties 0 reacties printen print

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mevrouw dr. E. Borst-Eilers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Dieren, 22 mei 2001

Geachte mevrouw Borst,

"Naar ons gevoel is thans een cruciaal moment aangebroken met betrekking tot het inzetten van een daadwerkelijke aanval op de problemen in de zorg". Met deze zin opende dhr. H. Wiegel, voorzitter ZN, zijn brief (V/01-185) aan U met betrekking tot de overgang van aanbod - naar vraagsturing.
Het is inderdaad een cruciaal moment. De huisartsenzorg zit in de knel en er zijn nog maar weinig aanwijzingen dat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing binnen bereik ligt.
Het grootste knelpunt daarbij vormt de vergoeding voor de praktijkkosten. In het Financieel Dagblad van 27 april j.l. heb ik gesteld dat als een huisarts niet in staat is de praktijkkosten te mogen doorberekenen in de tarieven, er mijns inziens voor dit beroep geen toekomst meer is.
Als beoogd poortwachter van de gezondheidszorg reageren wij al lang op vraagsturing. Elke patiënt heeft een hulpvraag, waar wij proberen in overleg een antwoord op te geven. Een antwoord dat qua tijdsinvestering regelmatig conflicteert met een eigen financieel belang.
Het gaat bij ons niet om winst, maar om professionele zorg. Uit NIVEL onderzoek blijkt dat er 33% meer werk is verricht. Meer werk, dat uiteraard consequenties heeft voor de praktijkkosten. De huisarts lost 90% van de geconsulteerde problemen zelf op en dat voor 3% van de totale kosten gezondheidszorg. Wij werken in de non-profit sector, zijn gebudgetteerd binnen de WTG en vallen, om met dhr. Melkert te spreken, zo onder de financiële gesel van het departement van de heer Zalm. De( individueel) gemaakte kosten vergoeden, waarom zegt U dat niet toe?
Na 13 jaar heeft de beroepsgroep een praktijkkostenplaatje gemaakt, waarbij huisartsen de kosten hebben geïnventariseerd van een praktijkvoering voor moderne patiëntzorg.
Dit was het rapport van Deloitte & Touche, een "state of the art" van de moderne huisarts.Dit rapport bevat kostencijfers uit 1999 en 2000 en was in juni 2000 gereed. In november 2000 gaf U aan het rapport niet te kennen. In december zei U dat het te optimaal en te eenzijdig was en wilde U wachten op het rapport van de commissie Tabaksblat. Want zo zei
U, "de praktijkkosten worden gefinancierd via een systematiek die meer en meer een obstakel blijkt voor de modernisering van de huisartsenzorg".(DBO-CB-U-2146685). Welnu door ingrijpen van het CTG heeft de commissie Tabaksblat zich onthouden van cijfermateriaal.
Dit in tegenspraak met uw opdracht aan de cie:(Nota van toelichting: CSZ/EZ-2135537).
Wederom kwam U uw afspraak niet na. In januari 2001 vertelde U tijdens de debatten in de Tweede Kamer dat in de voorjaarsnota orde op zaken zou worden gesteld, waarna de LHV,mede gezien de kamerbrede steun, de staking afblies.
Volgens het rapport van Deloitte & Touche zouden de praktijkkosten, om het hedendaagse werk te kunnen uitvoeren neerkomen op F 295.000 gulden per huisarts per jaar. Dhr Scheerder riep allereerst "dat iedereen wel meer geld wil". Dhr. Wiegel sprak van een " irreële LHV eis voor zo'n ideale praktijk" en waar was U? U vluchtte mee!
Wat mij zeer verbaasde was dat alle deze 3 partijen zich uitspraken zonder aan te geven waar in het rapport van Deloitte&Touche dan onredelijke eisen stonden. Het CTG gaf aan dat zij geen toetsing doen op de functionaliteit van het budget, maar wisten blijkbaar wel aan te geven dat het teveel was.
Mw. G. Tielen, de plv. directeur Curatieve Somatische Zorg schreef dat de minister een politieke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de financiële randvoorwaarden van de Nederlandse gezondheidszorg (CSZ/EZ-2155134). Echter U stelt deze grens bij op basis van de financiële gesel in plaats van op basis van functionaliteit en zorginhoudelijke motieven.
Tot slot laat dhr.Wiegel nog weten dat uitgaven door ziekenfondsen buiten de WTG door het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) niet aanvaardbaar worden geacht. Derhalve is ZN ook altijd gedekt: de praktijkkosten van de huisarts zijn te duur en als ZN dan toch zou willen, dan mogen ze niet, tenzij de minister haar handtekening zet. (V/01-185).
En een minister die haar handtekening niet mag zetten, want dan overschrijdt ze haar budget.
Kortom, iedereen is gedekt, 3 handen op 1 buik, en zij noemen zich samen het poldermodel !
De eigenlijke reden van dit schrijven is uw optreden gisteren in het streekziekenhuis in Hengelo. Wederom presteerde U het daar de aanwezige huisartsen voor te houden dat de 1 miljardclaim voor de praktijkkosten volstrekt onredelijk was. Welnu, U heeft het nog niet begrepen. U schildert ons af als een beroepsgroep die overvraagt, terwijl het hier niet om loon, maar om een kostenvergoeding gaat. Weet U eigenlijk nog wel wat er heden ten dage in een huisartsenpraktijk omgaat? Ik hoef geen gulden kostenvergoeding voor niet gemaakte kosten, maar ik wil wel verantwoord mijn werk doen.
Hierbij daag ik U uit, zo nodig samen met ZN en het CTG om de huisartsen duidelijk te maken op welke onderdelen uit het rapport zij overvragen? Geeft U nu eens per kostenpost aan wat U irreëel vindt? Wat te ideaal is? Wat te luxe en dus niet nodig is?
Deze vragen hebben wij ons ook gesteld en kwamen uit op F 295.000 (althans in mei 2000).
Het steeds maar vertragen en uitstellen betekent niet dat de kosten niet gewoon doorgaan. Ook huisartsen hebben 4,2% inflatie en per 1 januari een hoger BTW tarief. Als U het rapport naleest, dan verwacht ik van U/jullie hopelijk een antwoord op de volgende vragen:
1. wat is er luxe aan een spreek- en onderzoekskamer van 25 mtr2?
2. wat is er luxe of onnodig aan een balieruimte van de assistente van 15 mtr2?
3. wat is er luxe aan het feit dat de huisarts zijn/haar assistente uitbetaalt volgens de afgesloten CAO?
4. Wat er mis wanneer op basis van kwaliteitscriteria de huisartsen de NHG standaarden uitvoeren en zich als gevolg van eerder genoemd 33% meerwerk zich laten bijstaan door extra praktijkassistentie?
5. wat is er te luxe wanneer de huisarts de inventaris haalt bij "Overtoom"?
6. wat is er onnodig aan het instrumentarium, wanneer wij ons daarbij laten leiden door adviezen / bouwstenen van het Ned. Huisartsen Genootschap?
7. wat is er te luxe aan een bureaustoel voor de assistente?
8. wat is er te luxe of te ideaal wanner de huisarts de instrumenten koopt bij een bedrijf
wat zich al decennia profileert als degelijk en betrouwbaar? (vd Kuip/Henry Schein)
9. wat is er te luxe aan het vragen om een extra kostenvergoeding om de extra meerkosten van de patiënten administratie, veroorzaakt door de commercialisering van de zorgverzekeraars, vergoed te krijgen?
10. wat is er te luxe aan het vragen om een fatsoenlijk bedrag voor nascholing, daar waar U de huisartsen wel verplicht zich 40 uur per jaar na te scholen?
11. wat is er te luxe, te ideaal aan een peugeot 406? Is dat overvraagd?
12. wat is er te luxe aan een eenvoudig computernetwerk in de praktijk? Daar waar U samenwerking predikt, staat zelfs een centrale server niet in ons D&T rapport!
13. wat is er te luxe wanneer U huisartsen voor automatisering al 6 jaar geen inflatiecorrectie betaalt? Maar wel pleit voor een elektronisch patiënten dossier en de huisarts het poortwachterschap toedicht?
14. wat is er te luxe aan virusprotectie bij onze automatisering?
15. wat is er te luxe aan een simpele ISDN telefooncentrale?
16. wat is er te luxe aan een post waarneming wanneer de huisarts tijdens de vakantie voor een dubbele praktijk waarneemt?

Een soortgelijke vraag heb ik voorgelegd aan de heer Bos van de zorgverzekeraars. Hij heeft mij beloofd hierop een antwoord te geven (Hengelo, 3mei 2001).
Slechts deze inhoudelijke discussie zal ons verder brengen. Ik verwacht van U dat U ook op deze manier met uw collega's in het kabinet discussieert en hoop dat de Tweede Kamerleden U ook met dit oogmerk bevragen.
Een ontoereikende kostenvergoeding heeft consequenties voor de zorg van patiënten. De kwaliteit van zorg van de Nederlandse huisartsen, recent door Prof. Schrijvers nog vergeleken met een "kathedraal", zal snel achteruitgaan. Deze neergang van zorg gun ik niemand, de patiënten niet, mijn collega's niet en U als verantwoordelijke ook niet.
Binnenkort krijgt U bezoek van dhr. Frijters, voorzitter van Movir, de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Op basis van cijfers van 70% van de Nederlandse huisartsen vertelde hij mij dat de burn out problematiek onder huisartsen 2x zo hard gaat als bij andere artsen in de gezondheidszorg. Ik ben niet zo naïef te denken dat geld alleen dit op kan lossen. Ik weet wel dat het niet nakomen van beloftes, het niet vergoeden van de praktijkkosten, het kleineren van het bedrag uit ons kostenrapport, en het steeds (ver)wijzen naar de zorgverzekeraars en minister Zalm, verdomd slecht is voor de arbeidsmoraal.
Wanneer U op uw departement VWS slechts de beschikking krijgt over 25% van de begroting, die U denkt nodig te hebben om uw werk te doen, wat zou U dan doen?
En wat denkt U dat de Nederlandse huisartsen in zo'n geval gaan doen?
In het begin van de brief citeerde ik dhr. Wiegel. Verderop in dezelfde brief stelt hij dat "de centrale sturing nog altijd even dominant is als het gaat over het plafonneren en het prioriteren van de zorguitgaven en dat dit leidt tot frustratie over de geloofwaardigheid van het ingezette beleid." Staat zelfs bij de zorgverzekeraars uw geloofwaardigheid op het spel?
Ik reken op U en verwacht gezien alle commotie op een onderbouwd antwoord en met name een antwoord op de 16 door mij gestelde vragen.
Met vriendelijke groeten,

A. Maes, huisarts te Dieren


Copie:
-de Landelijke Huisartsen Vereniging
-Mw. T. Slagter-Roukema, voorzitter LHV
-redactie Volkskrant/NRC/Financieel Dagblad
-dhr. Bos, directeur zorgverzekeraars Nederland
-dhr. H. van Vliet, secr. CTG
-dhr. A. Timmermans, directeur Ned. Huisartsen Genootschap
-afgevaardigdenlijst LHV/RHV
-Stichting de vrije huisarts
-directie DHV Groot Gelre
-bestuur RHV Arnhem e.o.
-woordvoerders Tweede Kamer

Brief aan Minister Borst


Tags: brief | minister | borst

Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Nog geen reacties
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's