Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Webshop » Discussieer mee op Nederlandse Huisartsen Discussielijst over de zaak Tuitjenhorn


Tag cloud

Discussieer mee op Nederlandse Huisartsen Discussielijst over de zaak Tuitjenhorn

Webshop
Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2013 reacties 0 reacties printen print

De lijst is met name bedoeld om algemene zaken die actueel zijn binnen de beroepsgroep met elkaar te bespreken.

Discussieer mee op Nederlandse Huisartsen Discussielijst over de zaak Tuitjenhorn
Op de lijst worden alleen geregistreerde huisartsen toegelaten. Huisartsen in opleiding worden ook toegelaten onder vermelding van enkele extra gegevens. Huisartsen werkzaam in het buitenland die niet beschikken over een BIG nummer kunnen onder vermelding van extra gegevens ook deelnemen.

Inschrijving
De inschrijving op de Nederlandse Huisartsen Discussielijst vindt plaats op abonnementsbasis. Na inschrijving komt u automatisch op het formulier voor inschrijving op de 'Huisarts' lijst.

Instellingen
De mailinglist bevat de mogelijkheid voor tal van persoonlijke instellingen, een mailinglist op maat, zoals bijvoorbeeld, tijdelijk afzetten m.b.t. vakantie, bundeling van alle mailberichten per dag in plaats van losse berichten, HTML of tekst, een archief. De mailinglijst heeft een moderator die toeziet op het gebruik van de lijst.

Inschrijven
Let op. Door het invullen van onderstaand formulier machtigt u jaarlijks E Cure bv om 24 euro incl. btw af te schrijven van uw bank / giro rekening.

 

Voorwaarden, privacy
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om deze dienstverlening aan u te onderhouden en te verbeteren. HuisartsVandaag zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden. Niet-huisartsen behalve Haio's worden niet toegelaten op de lijst.

Het is niet toegestaan informatie vanuit de mailinglist naar anderen te verspreiden. Het is niet toegestaan de lijst te gebruiken voor commerciële doeleinden. Op de lijst dienen u uw medelijstgenoten met respect te behandelen, het is ongewenst doelbewust te kwetsen. De moderator van de lijst zal hierop toezien en heeft het recht z.n. te waarschuwen dan wel een lid van de lijst te verwijderen. HuisartsVandaag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mailberichten in welke vorm dan ook, direct dan wel indirect. Ook door tijdelijke onbeschikbaarheid van de lijst, door bijvoorbeeld technische storingen, is HuisartsVandaag niet aansprakelijk voor kosten dan wel terugstorting van abonnementsgelden.

HuisartsVandaag behoudt zich het recht voor leden te verwijderen die zich niet houden aan de voorwaarden. Door het gebruik gaan maken van deze site gaat u akkoord met bovenstaande informatie. De administratie, het onderhoud wordt uitgevoerd door E Cure B.V.  Dit zal in de vorm van een mail aangekondigd worden. Bij inschrijving gaat u akkoord met alle genoemde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
Betaling gaat uitsluitend via een automatische incasso en jaarlijkse abonnementen. De automatische incasso komt tot stand door aanmelding via internet. Inning vindt plaats op de maand van inschrijving voor de periode van een jaar.

Het maandelijkse bedrag van 2 euro per maand wordt één maal per jaar geïncasseerd, totaal 24 euro dit is inclusief 19% BTW.

Opzeggingen van een abonnement moet plaatsvinden minimaal 14 dagen voor het verlopen van het jaar per fax, post of e-mail. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd. Bij tussentijdse beëindiging binnen het jaar van een abonnement zal geen restitutie plaats vinden. De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de automatische incasso is na aanvang van de automatische incasso direct opeisbaar.

Indien via automatische incasso niet tijdig wordt betaald, wordt u geacht van rechtswege in verzuim te zijn en bent u zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten laste van de gebruiker. Indien E Cure bv het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld. E Cure bv is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

E Cure bv zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen. E Cure bv behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de lijst indien dat wenselijk is voor het functioneren van de lijst. E Cure bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de lijst, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd. Er vindt geen restitutie plaats van abonnementsgelden. In geval van ongewenst gedrag en verwijdering van de lijst vindt geen restitutie plaats. E Cure bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door mailberichten in welke vorm dan ook direct of indirect.

Op de Automatische incasso tussen E Cure bv en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

De financiële administratie van NHD wordt uitgevoerd door E Cure bv. E Cure bv Weegbree 3 9861ES Grootegast kvk-groningen 02077148 info@ecure.nl

VUL BIJ OPMERKINGEN UW BANKREKENINGNUMMER IN

 Bestelformulier


Voorletters

Naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Emailadres

Opmerkingen

Validatie:
 

Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's