Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

RSS

werkpakket

Het werkpakket van de huisarts: geneeskunde en dienstverlening.

Het werkpakket van de huisarts: geneeskunde en dienstverlening.
Nieuws Huisartsenzorg is in de ziekenfondspopulatie aan verandering onderhevig. Oorspronkelijk was er sprake van een vergoeding in natura voor de werkzaamheden onder de titel genees- en heelkunde, en daarvan het deel, wat gebruikelijk is in de beroepsgroep.
dinsdag 9 september 2003 0 reacties | Lees verder

Het werkpakket van de huisarts: geneeskunde en dienstverlening.

Het werkpakket van de huisarts: geneeskunde en dienstverlening.
Opinie Huisartsenzorg is in de ziekenfondspopulatie aan verandering onderhevig. Oorspronkelijk was er sprake van een vergoeding in natura voor de werkzaamheden onder de titel genees- en heelkunde, en daarvan het deel, wat gebruikelijk is in de beroepsgroep.

Dit alles was mogelijk, omdat de zorg vallend onder de ziekenfondswet de belangrijkste reden was om de huisarts te bezoeken.

Inmiddels zijn er veranderingen ontstaan:

 1. Een deel van de werkzaamheden was niet gebruikelijk, maar wel mogelijk. De flexizorg voorziet in honorering van een aantal van deze verrichtingen.
 2. Toenemende activiteiten in het ziekenhuis hebben geleid tot een toenemend verzoek aan de huisarts om een deel van de, door ziekenhuis en specialisten gewenste werkzaamheden, in of vanuit de huisartsenpraktijk te laten uitvoeren.
 3. De invoering van transmurale zorgconcepten heeft geleid tot werkafspraken tussen eerste en tweede lijn, zonder dat het geld de zorg is gevolgd.
 4. De stuwing van zorg door wachtlijsten voor de tweedelijnszorg leidt tot verlenging van ziekteprocessen en arbeidsongeschiktheid, waarvoor patiënten bij de huisarts aankloppen, en assistentes van specialisten naar de huisarts verwijzen om verkorting van de wachtlijst te bevorderen.
 5. Het ontstaan van nieuwe particuliere verzekeringen voor ziekenfondspatienten (met de verwarrende naam “aanvullende ziekenfondsverzekeringen”) heeft geleid tot stimulering van de zorgvraag (moral hazard: als je ergens voor bent verzekerd, wil je er ook gebruik van maken) zonder vastleggen van een vergoeding voor de activiteit van de huisartsenpraktijk hiervoor. Onder de huidige veranderingen is te verwachten, dat binnen deze verzekeringen een toenemend aantal wensen van cliënten kunnen worden verzekerd.
 6. De vraag naar zorg is hoger op het wensenlijstje van de cliënt komen te staan, leidend tot een hogere bezoekfrequentie binnen en buiten de ziekenfondsverzekering.( verrichtingengetal van 3.5 in 1985 naar 6.x in 2002).
 7. Meer beroepsgroepen vallen momenteel binnen de verzekerde zorg, waarbij cliënten vaak de weg kiezen via de huisartsenpraktijk in plaats van daar buitenom (logopedie, fysiotherapie, psychologie).
 8. Het gebruik van verzekerde voorzieningen wordt van een drempel voorzien door verklaringen van de huisarts in plaats van directe onderhandelingen tussen verzekerde en verzekeraar. Huisartsen kunnen echter niet meer dan objectieve informatie geven, en hebben buiten deze informatie geen autoriteit om op andere gronden voorzieningen toe te kennen. Objectieve informatie aan de patiënt zelf moet voldoende zijn om de claim op polis-inhoud tussen verzekerde en verzekeraar te laten verlopen.
 9. Invoering van standaarden en protocollen hebben de verwachting gewekt, dat huisartsen deze zonder enige vorm van calculatie en financiering zullen uitvoeren.
 10. Het zorgkantoor doet een toenemend beroep op het dossierhouderschap van de huisarts, zij het zonder bezoldiging en zonder eigen onderzoek.


Al deze veranderingen hebben geleid tot een gedifferentieerd aantal taken, die niets meer hebben te maken met de oorspronkelijk wettelijk vastgelegde genees- en heelkunde. Inmiddels leeft de vraag, of hier inmiddels gesproken kan worden van gebruikelijke zorg, en daarmee onderdeel van de taken, zoals vastgelegd in de ziekenfondswet. Aangezien niemand kan definiëren, wanneer zorg als gebruikelijk kan worden geclassificeerd, is het aan de beroepsgroep zelf om hier uitspraken over te doen.

Mijns inziens is er geen sprake van gecontracteerde genees- en heelkunde, als de cliënten worden bediend op verzoek van derden. Evenmin kan worden verwacht, dat een toename van werk op grond van realiseerbare kwaliteitsverbetering, zonder calculering en financiering zal worden uitgevoerd.

Wie zijn “derden”?

 • A. Op persoonsniveau: de maatschappelijke invloeden, die mensen naar de huisarts sturen op niet- medische gronden (TV- en dagblad-stimulering).
 • B. Op beroepsgroep-niveau: de beroepsgroepen, die gebruik willen maken van de huisartsenpraktijk om hun eigen werkzaamheden te continueren (uitsluiting van ziekte, onderzoek bij elders behandelde ziekte, problematiek, die de competentie van de bedoelde beroepsgroep overstijgt, stimulering van transmurale zorgconcepten).
 • C. Vanuit de verzekeraars: beheersing van de vraag naar voorzieningen en verstrekkingen (doelmatigheid) wordt verkregen door inschakeling van de huisarts. Ook voor de AV wordt soms een beroep gedaan op de huisarts (vanuit de redenering, dat de verzekerde daar vrije toegang heeft vanuit de ziekenfondsverzekering(!) om de kosten te reduceren, en verder leidt het afsluiten van de AV-verzekering en het uitbreiden van de AV-polis altijd tot een verhoogde vraag naar zorg).
 • D. Vanuit de overheid: als voorbeeld de vaccinatie tegen meningitis C, welke zou moeten vallen onder gebruikelijke zorg van de huisarts, alhoewel het nooit tevoren heeft bestaan. Verder wordt er een beroep op de huisarts gedaan bij de uitvoering van de AWBZ, waarbinnen wij geen formele functie hebben. Bevreemdend is daarbij, dat werkzaamheden voor de WTG, vallend onder de AWBZ-gelden, wel worden vergoed, en die voor RIO’s en zorgkantoren niet.

Tot slot:

Dienstverlening aan derden is niet gecontracteerd en niet gebruikelijk, gezien de grote variatie en wisselende gewoontes van diverse professionals.

Onthouden van medewerking door de huisarts wordt veelal gekwalificeerd als het onthouden van zorg aan de cliënten.

Vrijwel overbodig om te zeggen, dat dit laatste maar eens krachtig moet worden ontkend, het berust op de voor-onderstelling, dat mensen voor “alles “ een beroep op de huisarts kunnen doen, en andere professionals en organisaties eveneens. Dit uitgangspunt strookt niet met de de ingezette ontwikkelingen van de laatste jaren: toegenomen specialistische zorg inclusief de bijbehorende wachtlijsten, ontstaan van meerdere beroepsgroepen, en invoering  van de aanvullende verzekeringen.
Geld volgt de zorg, geen geld geen zorg, we zeggen het al jaren en doen braaf wat ons wordt toegedacht.

Laten we er niet langer aan meewerken, met mede in het achterhoofd, dat invoering van DBC’s zal leiden tot rationalisering van ziekenhuis-werkzaamheden, met mogelijk terugsturen van patiënten naar de huisarts om het werk in de ziekenhuizen te reduceren.

Dienstverlening is mogelijk onder calculering en financiering, en kan worden geformuleerd en gestart in de particuliere zorg. We kunnen taken voor die sector omschrijven en kwaliteit erop zetten (Dààr zijn standaarden en protocollen goed uit te voeren..). De prijs volgt vanzelf, en kan gelden als leidraad voor de ziekenfondssector.

Martinus Fennema, (op persoonlijke titel)

Reageer op dit artikel
dinsdag 9 september 2003 0 reacties | Lees verder
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's