Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

RSS

hoofdorp270402

Bijeenkomst over huisartsenzorg 27 april te Hoofdorp270402

Bijeenkomst over huisartsenzorg 27 april te Hoofdorp270402
VPH-DVH

Zaterdag 27 april hebben 120 verontruste huisartsen, afkomstig uit geheel Nederland een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door de Club van 100 i.s.m. De Vrije Huisarts. Twee organisaties die het laatste jaar actief de problemen in de huisartsenzorg op de politieke agenda trachten te krijgen. Hiertoe waren uitgenodigd Bas Vos voorzitter van de LHV(Landelijke Huisartsenvereniging), Frank Gunneweg, zelf huisarts en voorzitter van de Vrije Huisarts. Tevens sprak Prof. Sweder van Wijnbergen, Hoogleraar Economie en voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Economische zaken. Daarna volgde een politiek forumdebat met de fractiespecialisten Gezonheidszorg uit de Tweede Kamer. Opvallend en voor veel wrevel zorgend was het feit dat de fractiespecialisten van de drie Paarse partijen PvdA, D’66 en VVD, zich uiteindelijk succesievelijk terugtrokken danwel verkozen om op de feestelijke Campagnestart van hun partij aanwezig te willen zijn.

De middag werd geleid door Pia Dijkstra die zich sinds haar vertrek bij de NOS, heeft toegelegd op “de Crisis in de Gezondheidszorg”.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de dreigende teloorgang van de huisartsenzorg. Binnen enkele jaren, zo heeft het Capaciteitsorgaan van de overheid recent gepubliceerd, zal er voor enkele miljoenen Nederlanders geen huisartsenzorg meer beschikbaar zijn door het toenemend tekort aan huisartsen: binnen 5 jaar geldt dat voor 1 op de 3, dus voor zo’n 4 miljoen Nederlanders!

De heer Bas Vos (LHV) vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat, terwijl de huisartsen een kwalitatief goed en goedkoop product leveren, waar veel vraag naar is, en zij 90% van de gezondheidsvragen zelfstandig afhandelen tegen minder dan 5% van de kosten voor de gezondheidszorg, dat er niet voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de instandhouding van de huisartsenzorg. Als ondernemer is hij, sinds zijn aanstelling in februari jl, zeer onder de indruk geraakt van de deplorabele positie waarin de huisartsenzorg door het Paarse overheidsbeleid is terechtgekomen. Minister Borst heeft door de wijze waarop zij steeds opnieuw haar toezeggingen tot verbetering niet nakwam, het geloof in de overheid ook bij de huisartsen tot het nulpunt gereduceerd. Zijn conclusie is dat de huisartsenzorg om zeep wordt gebracht terwijl het een efficiënt werkende sector betreft die met gebrek aan middelen tot het uiterste is gegaan om de kwaliteit te handhaven. Hij vindt het van de Tweede Kamer niet van kracht, visie en moed getuigen dat deze minister voortdurend in het zadel is gehouden. De Kamer heeft zich daardoor mede verantwoordelijk gemaakt voor de crisis in de huisartsenzorg. Hij riep de politiek dan ook op om de gelden die werden toegezegd alsnog vrij te maken en niet te accepteren dat de minister volhoudt dat er ”geen dekking” is daar het uiteindelijk om een politieke en geen objectieve beleidskeuze gaat.

Frank Gunneweg schilderde dat terwijl de werklast van de huisartsen de afgelopen 15 jaar jaren fors was toegenomen (> 50%), het inkomen in dezelfde periode met meer dan 40% is gedaald. 8% van de huisartsen is thans klinisch burnout waarvan de helft, veelal voor langere tijd, in de ziektewet loopt. Volgens een grote Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar zit zo’n 40% van de huisartsen in de gevarenzône. De huisarts Gunneweg riep op om de overmatige en onzinnige regelgeving en het financiële pantser van de overheid, waarbij het staatsorgaan CTG de tarieven bepaalt van de huisartsen, met kracht te bestrijden. “De huisartsen moeten hun krachten bundelen en zich bevrijden uit deze pantsers van bureaucratie!”

Prof.Sweder van Wijnbergen, die zelf mede aan de basis stond van de invoering van de Mededingingswet, stelde dat de Mededingingswet nadrukkelijk de doelmatigheid door marktwerking moest bevorderen. In een sector als bijv. de huisartsenzorg bevordert die wet dat niet. Huisartsenzorg is reeds een doelmatige vorm van zorg.

Toepassing van de Mededingingswet in de huisartsenzorg vindt hij dan ook onzinnig en onwettig. Marktwerking is een middel en geen doel. Het is aan Paars II te danken dat het principe van marktwerking een doel in zich geworden is. De MW beoogt lagere kosten en betere kwaliteit voor de consument en niet per definitie mededinging. Het werkt niet indien er geen economische doelstelling is bij een bedrijf. En gezondheidszorg levert geen producten in de zin dat er van economische afwegingen bij de consument sprake kan zijn, maar het is een basisbehoefte.

Daarbij komt dat de “huisartsenmarkt” een georganiseerde markt is waarin concurrentie dus niet past.

Volgens de econoom maakt VWS denkfouten: niet de zorg zelf is inefficiënt, maar allerlei procedures van administratieve aard welke een gevolg zijn van de manier van bezuinigen. Marktwerking is volgens hem niet kostenbesparend in deze sector maar eerder zullen de zorggelden met vele procenten BNP stijgen. De situatie in de VS laat dat zien. Het idee dat marktwerking in een gereguleerd systeem als de huisartsenzorg positief zou werken, vecht hij aan. Prijsvariatie is een non-item: wie dringend hulp nodig heeft let niet op de prijs. En bij een concurrentiesituatie is de kans op vermindering van zorgkwaliteit zeker versterkt aanwezig..Het is onvermijdelijk dat de medische sector meer geld zal gaan verbruiken oa tgv de technische vooruitgang. In deze sector levert dat geen arbeidsbesparing op maar wel meer dienstverlening. Indien de politiek er voor kiest deze vooruitgang aan de burgers niet te onthouden, zal het ook een ruimer percentage van het BNP moeten accepteren voor de zorg.

Tijdens het politieke forum waaraan het CDA, Groen Links, de SP en de lijst Pim Fortuyn meededen ( Siem Buijs, Corrie Hermann, Agnes Kant en Gerlof Jukema) werd gewezen op het feit dat de oppositiepartijen geprobeerd hebben het beleid van Borst om te buigen. Steeds weigerden de Paarse coalitiefracties daaraan mee te werken. Siem Buijs haalde de uitspraak aan van de paarse partijen de avond ervoor in Rotterdam, dat zij nu toegaven tav de Zorg gefaald te hebben. De moties die de oppositiepartijen, soms met de PvdA samen, recent hebben ingediend ter verbetering van de huisartsenzorg, zijn echter door Borst van tafel geveegd met de opmerking dat er geen geld beschikbaar was ter financiering.

Dit ontlokte de zaal de suggestie een stemadvies in de wachtkamers van de Nederlands huisartsen op te hangen: “Stemmen op VVD, PvdA of D’66, kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen”

De aanwezige politici waren allen van plan met kracht de positie van de eerstelijnszorg in de komende regeerperiode te verbeteren. Echter de financiële middelen die de partijen daarvoor hebben gereserveerd blijken volgens prof. Van Wijnbergen onvoldoende te zijn bij de meesten. Alleen bij de SP is er een ruimer budget begroot dat overeenkomt met de door van Wijnbergen noodzakelijk geachte stijging van de investeringen in de zorg die obv de huidige achterstand en gewenste groei, noodzakelijk zijn.

De huisartsen spraken tensotte over het komende gewenste LHV-beleid van “Strepen, strippen en sluiten” waarmee zij bedoelen dat belangrijke zorgtaken zullen worden afgestoten nu de overheid systematisch heeft nagelaten hun werk te financieren. De zorgtaken zullen in overeenstemming worden gebracht met het huidige financieringsniveau. De praktijken zullen worden gesloten voor nieuwe patiënten, preventieve taken als bevolkingsonderzoek, administratieve overlast veroorzaakt door overheid en zorgverzekeraars zullen worden weggesneden. Per 1 juli zal de opschorting starten van ANW-diensten, in estafettevorm. Bij ongewijzigd beleid per 01.01.03 zal een volledig opheffen van de ANWD plaatsvinden. Dit streep, strip en sluitbeleid dat thans al ingang heeft gevonden bij honderden huisartsen, zal via de LHV een landelijke dekking moeten krijgen.

Hans Nobel

Club van 100en

Bestuurslid De Vrije Huisarts


zaterdag 27 april 2002 0 reacties | Lees verder
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's