Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home


Tag cloud

RSS

regeerperiode

Huisartsenzorg in de komende regeerperiode

Huisartsenzorg in de komende regeerperiode
VPH-DVH

“HUISARTSENZORG IN DE KOMENDE REGEERPERIODE”
voordracht door BAS VOS, voorzitter LHV

Dames en heren,


Allereerst wil ik de organisatoren complimenteren voor dit initiatief. Elke vereniging heeft kritische leden en als het een bloeiende vereniging is ook actieve leden maar de wijze waarop u dit heeft georganiseerd in zeer korte tijd en op een prima tijdstip voor wat betreft de signaal functie voor de komende 4 jaar wekt slechts grote bewondering op. Op deze wijze heb ik dat nog nooit eerder meegemaakt terwijl aan de kleur van mijn schaarse haren toch te zien moet zijn dat ik niet van gisteren ben!

Dames en heren vooraf wil ik toelichten vanuit welke positie ik mijn spreekbeurt zal invullen. Nog geen drie maanden geleden is er een nieuw bestuur aangetreden bij de LHV waarvan ik voorzitter ben. Ik weet dat het voor velen van u raar zal klinken maar tot drie maanden geleden was ik absoluut niet op de hoogte van welke problematiek dan ook in de huisartsenwereld.

35 jaar geleden ben ik huisarts geworden, 31 jaar geleden heb ik het vak verlaten en ben, min of meer toevallig, in het bedrijfsleven terecht gekomen. Het bedrijfsleven heb ik zowel beleefd als eigen ondernemer in een groot aantal bedrijven als ook in, zo ongeveer alle denkbare vormen van dienstverband bij grote tot zeer grote onder-nemingen.
Waarschijnlijk mede door mijn medische achtergrond ben ik mij toenemend gaan specialiseren op het gebied van het weer gezond maken van minder goed draaien-de bedrijven. Als dat bedrijven zijn waar je als presidentdirecteur de verantwoordelijkheid hebt voor zo'n 30.000 mensen, kunt u zich wellicht voorstellen dat je de nieuwsmedia nog slechts volgt voor zover het de zaken betreft die op dat moment voor je werk het meest relevant zijn.

Aangezien ik, ook in die tijd, beschikte over een prima gezondheid hoorde daar het huisartsenveld absoluut niet bij. Toen ik door een bureau benaderd werd met de vraag of ik voorzitter zou willen worden van de LHV was mijn eerste reactie "nee, wat moet ik bij die club, daar zijn toch geen problemen, dus niets voor mij". Nu een kleine drie maanden later denk ik daar anders over, dat moge duidelijk zijn.

Maar de betrekkelijke korte tijd die ik thans in uw midden ben geeft me nog wel de mogelijkheid de problemen van vandaag in de huisartsenzorg ook nog te bekijken als een relatieve buitenstaander casu quo als nederlands burger. Kortom ik zal vanuit verschillende invalshoeken de problemen proberen te belichten.

Bij het binnenkomen in een nieuw bedrijf, is het goed om snel inzicht te krijgen in de omzet, marge en kosten omdat het nu eenmaal zo is dat Winst een resultante is van Omzet maal Marge minus Kosten. W=(OxM)-K

Aan de omzetkant zien we dan:
het product
de markt en
de doelgroep


Verder dus:
de kostencomponenten en
de marge

Als je die zaken goed in kaart hebt gebracht is het ontwikkelen van een visie en een strategie voor de komende 3 tot 5 jaar goed mogelijk. Voor de huisartsenzorg ziet die eenvoudige analyse er op de meeste punten meer dan uitstekend uit.

1. Uw product is uitstekend, er zijn inmiddels zeer goede kwaliteitscriteria en proto-collen ontwikkeld. Iets dat in mijn huisartsentijd volledig ontbrak. De kwaliteit in die tijd was uitsluitend wat je er zelf van maakte en was derhalve niet meetbaar laat staan objectief beoordeelbaar. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de kwaliteit onvoldoende zou zijn geweest. Neen, in tegendeel, want zoals u weet heeft in een markteconomie een product zonder kwaliteit geen prijs en aangezien de huisarts in die tijd voortreffelijk verdiende is het duidelijk dat er niets mis moet zijn geweest met de kwaliteit. Maar objectief meetbaar was die niet en geprotocoleerd al zeker niet. Uw product heeft dus ongekende afzetmogelijkheden.

2. Dan de markt. Er is niets mis met uw markt; er is een gestaag groeiend aantal consumenten voor uw product en de consumptie per consument neemt hand over hand toe en gezien de demografie van Nederland zal dat zeker nog de nodige tijd voortduren. Dus ook op dit gebied is er geen reden tot klagen.

3. De doelgroep. Heel Nederland is uw doelgroep u bent daarin volstrekt uniek. Uw product begint al, als prenatale zorg, voor de geboorte van de consument en strekt zich uit tot de nazorg na het overlijden. Kortom een productlevenscyclus die langer duurt dan uw consument: dat is pas handel! De omzetcomponenten zijn dus zeer goed verzorgd.

4. Dan de kostencomponent. U kunt uw kosten exact berekenen en door de omvang van uw bedrijf zijn de kosten uitstekend te beheersen.

5. De marge. Deze moet dus geweldig zijn! U heeft een prachtig product, een fors groeiende markt, een ongekende doelgroep en goed beheersbare kosten, dat is dus echt smikkelen en smullen. Daar komt nog als extra bij dat u een monopoliepositie heeft!

Na deze analyse heb ik, puur als reality check, uw huidige inkomen eens vergeleken met het mijne in de eind zestiger jaren van de vorige eeuw. Ik ben me daar echt rot van geschrokken! U zult het niet willen geloven maar mijn toenmalige inkomen deed nauwelijks onder voor het uwe nu. Ik heb het dan over het belastbaar inkomen uit de huisartsenpraktijk. Natuurlijk was in die tijd de belastingdruk hoger met 72% inkom-stenbelasting en geen schijventarieven dus het netto besteedbaar inkomen lag lager dan nu, maar dat werd dus uitsluitend veroorzaakt door de belastingdruk. 33 jaar inflatie moet daar tegenover worden gezet en dan ontstaat een diep droef plaatje.

Een marge die door de overheid wordt beheerst via de WTG en leidt tot een politieke afweging waar kostenbeheersing het minste politieke geweld zal opleveren.

Welaan dames en heren, u bent geboren en getogen hulpverleners en opgeleid met een hoge ethiek, zie daar het resultaat!! Pas nu het water tot boven de onderlip is gestegen wordt het product van jarenlang wanbeleid u echt te gortig! Ik kom daar straks nog even op terug.


Dames en heren, ik zal u niet vermoeien met alle berekeningen, maar ongetwijfeld heeft u het rapport gezien van het Capaciteitsorgaan dat vorige week gepubliceerd is. De conclusie was dat er bij ongewijzigd beleid over 5 jaar een tekort zal zijn van 2500 huisartsen.

Dat betekent dus dat 1 op de 3 Nederlanders over 5 jaar geen huisarts meer heeft.
Dat is dus echt onvoorstelbaar MEER DAN 5 MILJOEN NEDERLANDERS GEEN HUISARTS!
Dat betekent dat die Nederlanders, bij ongewijzigd beleid, dus de tweede lijn zullen overvallen met ongeevenaarde hoeveelheden huisartsenzorgvragen een totale ver-stopping zal dat ten gevolge hebben van de gehele gezondheidszorg.

Zijn we dan hartstikke blind in dit land of vinden we een nieuwe minister van VWS die door strenge budgettering er voor gaat zorgen dat ook de tweede lijn zodanig wordt uitgewoond dat nog eens 5 jaar later ook alle specialisten de vlucht hebben genomen en we gezondheidstechnisch zijn gedegradeerd tot een vierde wereldland?

Is men er zich nog wel van bewust dat de huisartsen in Nederland 90% van de gezondheidklachten ZELFSTANDIG afhandelen tegen minder dan 5% van het gezondheidszorgbudget??!! Dat betekent dus mutatis mutandis dat 10% van de gezondheidsklachten meer dan 95% van het geld kost. Lijkt dit niet op enorme scheef-groei!! Blijven we bereid om zo weinig uit te geven voor zo veel en aan de andere kant zo veel voor zo weinig?!


Zelfs de opleiding voor deze poortwachtersfunctie of hoe we die ook moeten noe-men, is zo uitgekleed in het verleden dat er straks 2500 poortwachters ontbreken die tegen weinig kosten een enorm makro-economisch voordeel opleveren. Regeren is omkijken geworden, in plaats van vooruitschuiven, dat het al geworden was.

Nijfer heeft volgens prof. Bomhof becijferd dat Nederland in de laatste twee paarse kabinetten, op jaarbasis, 7 milliard heeft bezuinigd op de gezondheidszorg! We zijn van plaats 4 op de lijst van de landen met de beste gezondheidszorg nu al gekelderd naar de 19e plaats en de verborgen gebreken van de afgelopen periode zijn daarbij nog niet eens zichtbaar geworden.
Een absoluut desaster voltrekt zich over dit land en alle partijen die er bij betrokken zijn zitten elkaar in de haren op grond van pure persoonlijke machtsargumenten. Het lijkt erop dat niemand echt bereid is om de enorme problemen in goed overleg aan te pakken. Mij heeft in ieder geval nog geen enkel signaal in die richting bereikt.
We betalen onze huisartsen inmiddels zo slecht dat er bijna geen vrije vestiging meer plaatsvindt en zittende huisartsen vervroegd de pijp aan Maarten geven. Zittende huisartsen verlaten hun praktijken, vertrekken nota bene naar het buiten-land omdat ze daar met hetzelfde werk, maar met veel minder administratieve belas-ting, het dubbele kunnen verdienen dan wij hier in Nederland.

In mijn kennismakingsronde deed de minister twee beloftes die voor 28 februari zouden worden ingelost. Nu op 27 april moet ik constateren dat ik er ondanks rappe-leren mijnerzijds, nooit meer iets van heb gehoord. Zij lijkt de dans ook nog net te ontspringen; er zijn nu pas tussen de 100 en 150 huisartspraktijken onbemand, dus het probleem is nu nog beperkt tot ongeveer 300.000 mensen die geen huisarts hebben.

Welaan dat is nog wel op te vangen. Immers een waarnemend huisarts kan een veelvoud verdienen van wat een gevestigde huisarts verdient. Van de afgestudeerde huisartsen heeft 75% na een jaar zich nog niet gevestigd: neen, dat haalt je de koekkoek, als je als verkoopster in een winkel meer kunt verdienen dan de winkel-ondememer dan sluit je toch onmiddellijk je winkel en gaat als verkoper werken! Geen risico meer, geen administratieve lasten, geen sores en bij de huidige schaarste ben je een gewild object!

Maar er zijn er helaas maar een paar honderd dus echte oplossing wordt hier niet door geboden! Bovendien kan de doorsnee huisarts zich het niet veroorloven om een waarnemer in te huren omdat die waarnemer een veelvoud kost (marktwerking niet waar, daar wel!!) van wat hij de huisarts maximaal kan opleveren.


Als ik ‘s nachts een lekkage heb is het 4 keer goedkoper om een huisarts te bellen die een beetje technisch handig is dan een loodgieter; tel uit je winst! 4 keer goedkoper dus een kwart van de prijs is overigens dezelfde factor die je moet toepassen op de cijfers die de minister noemde in het kamerdebat van 27 maart jongstleden.

Huisartsen moesten toen niet zeuren want in de laatste 3 jaar hadden ze er ongeveer een milliard gulden bijgekregen. Wij komen ongeveer op een kwart.

De 90 millioen Euro die de minister er toen gemakshalve al bij telde voor de locale kostencomponent dreigt ze nu ook nog eens niet te willen geven, daarmee vindt de LHV dat ze bewust een onrechtmatige daad zal plegen, de aantoonbare publicitaire schade verplicht dan tot schadevergoeding en wij zoeken op dit moment uit of het juridisch mogelijk is om daar een minister voor aan te klagen. Waarschijnlijk is dat mogelijk en in dat geval zullen wij dat zeker doen.


Niet alleen wordt de beroepsgroep behandeld als een quantité negligable door VWS, ook voor bijna alle andere groeperingen geldt dat. Het zou te veel eer zijn om ze allemaal op te noemen maar van alle kanten wordt met macht uit kortzichtig eigen-belang gedreigd richting LHV in plaats van de problemen onder de ogen te willen zien en constructief mee te werken aan oplossingen. En het zijn wel oplossingen die van puur nationaal belang zijn.

Het besef lijkt bij de andere spelers in het veld nog steeds niet door te dringen. Ze reageren nog steeds als het verhaal van de duizendpoot. Dat verhaal deed 25 jaar geleden de ronde in den Haag ten tijde van het kabinet den Uijl.


Een duizendpoot had pijn aan zijn achterste poot en ging naar de wijze uil in het bos om hem om raad te vragen. De uil zei hem drie dagen later terug te komen om zijn advies aan te horen. Drie dagen later gaat de duizendpoot opnieuw naar de uil om zijn advies te horen. De uil zegt "het probleem is eenvoudig op te lossen. Je moet gewoon een vlieg worden die heeft maar een paar poten dus dan ben je zeker van de pijn af". Zielsgelukkig keert de duizendpoot huiswaarts om het heuglijke nieuws mee te delen aan zijn familie. Een van de familieleden vraagt hem hoe hij dan wel
een vlieg denkt te worden. Dat weet de duizendpoot niet, dus gaat hij opnieuw
naar de wijze uil en vraagt "O, wijze uil hoe moet ik van een duizendpoot een vlieg worden?" En dan spreekt den Uijl: " Ja, hoor eens ik ben er voor het beleid en jij bent er voor de uitvoering"!

Met andere woorden dames en heren, het is uw probleem!


Hoe nu verder? De tijd van individuele machtspolitiek is voorbij. We hebben een prachtige huisartsenzorg opgebouwd die uniek is in de wereld en een zorgniveau oplevert van ongekende kwaliteit. Uitgeoefend door 7500 geboren hulpverleners van hoog ethisch werkgehalte en juist dat laatste straft die beroepsgroep nu af. De tijd is mijns inziens ook ruimschoots voorbij dat we die beroepsgroep voortdurend de klappen laten opvangen en ondertussen gebruik maken van hun overvolle werk-belasting om aan landjepik te doen zoals de zorgverzekeraars voortdurend gedaan hebben! Wij de kosten en inspanningen………. en zij de winst.


Nou, ik ben al jaren op zoek naar een baan waar de winst voor mij is en het verlies voor een ander. Ik heb zo'n baan nog nooit gevonden en ik voel me niet in de wieg gelegd om er een ander wel aan te helpen. Dus met zijn allen de schouders eronder is de enige manier in het belang van heel Nederland.

In concreto betekent dat, dat wij als huisartsengroep er alles aan willen en zullen doen om structuren te bevorderen en te ontwerpen die met minder mankracht een grotere huisartsenzorgproductiviteit zal opleveren.

Wat dat betreft dus STRIPPEN EN STREPEN.

Maar dat betekent dan ook dat behoud van kwaliteit alleen dan mogelijk is als huisartsen alleen nog maar dát werk hoeven te doen waar ze voor zijn opgeleid.

Dat betekent DUS ook dat ze geen financiele zorgen aan hun hoofd moeten hebben.
Ik zou niet behandeld willen worden door een huisarts die met zijn gedachten bij zijn deplorabele financiele positie is in plaats van bij mijn gezondheidstoestand en ik denk niet dat ik daar uniek in ben.

Dus de politiek zal moeten zorgen voor een adaequate honorering van een beroeps-groep die reeds jarenlang bewezen heeft financieel niet het onderste uit de kan te willen hebben maar die wel na vele slechte jaren nu weer eens normaal adaequaat gehonoreerd zou willen worden, overeenkomstig verantwoordelijkheden, werkdruk en duur van de opleiding. Dat betekent dus ook dat de kosten van de hulptroepen in de praktijkvoering betaald moeten worden. Die kosten worden nu voortdurend nog voor grote delen betaald uit het toch al schamele inkomen van de huisarts zelf.

Dus de kost gaat voor de baat uit.

We hebben in de gezondheidszorg, dunkt me, goed aangetoond dat we de enorme kostenstijgingen voor de komende 5 jaar kunnen voorkomen maar dan zal er nu wel eerst snel geïnvesteerd moeten worden. Dat doet pijn, dat weet ik, maar het is zeer eenvoudig te berekenen hoeveel tientallen miljarden dat uitspaard ten opzichte van het scenario dat tot dusver is gevolgd en dat lijkt op puur doktertje pesten, met een regelrechte ramkoers en met een gigantische rekening onder in de zak!!

Bij de zorgverzekeraars begin ik een abortieve vorm van beginnend begrip te
bespeuren, ik druk me hopelijk voorzichtig genoeg uit maar dat zou betekenen dat we heel misschien onze eerste wens van 10 Euro meer voor de ANW diensten voor dit jaar wellicht geëffectueerd zouden kunnen zien worden. Wellicht, want de vogel is er nog een van de 10 in de lucht en niet die ene in de hand. Maar ik merk wel iets van beweging aan die kant. Van VWS kan dat zeker niet gezegd worden!

U politici roep ik op: laat deze minister ook niet nog eens de lokale kostencomponent afkeuren of op de lange baan schuiven dat laatste is immers nog meer haar stijl.

Datzelfde geldt voor de AOV-premie. Het is een absoluut vicieuze cirkel geworden.
Huisartsen worden steeds zwaarder belast en de premieverhoging die daardoor ontstaat komt bovenop de al aanwezige belasting bij de nog gezonde artsen en zorgt automatisch voor de verdergaande uitval.


Dames en heren, ik ben een geboren optimist maar de realiteit is hier zo overwel-digend negatief dat het moeilijk wordt om een zekere mate van optimistisme te behouden.

Zolang de directeur-generaal van de NMA zijn klachten niet bij de organisatie legt waarop hij aanmerkingen heeft maar regelrecht naar de pers loopt en de voor-zitter van het CTG de voorzitter van de LHV onder druk zet met chantagemiddelen, ben ik kennelijk in een wereld terecht gekomen waar ons lot voor een groot deel buiten onze macht is komen te liggen, dit gevoegd bij zorgverzekeraars die zich verschuilen achter een ministerie en het ministerie dat de ernst van de situatie weigert in te zien en slechts verwijst naar de zorgverzekeraars, wekt niet mijn optimisme op, wel mijn vechtlust overigens.


U politiek bent duidelijk aan zet. Wij manoeuvreren tussen Scylla en Charibdus.

Laat het geen Sodom en Gomorra worden.


U, waarde lotgenoten, dank voor de steun die ik tot dusver heb ondervonden en die ook geleid heeft tot de dag van vandaag. De strijd gaat voort!


Ik heb gezegd!

27 april 2002

Bas Vos, voorzitter LHV

(Met dank aan Hans Nobel voor de uitwerking (red)
zaterdag 27 april 2002 0 reacties | Lees verder
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's