CTG code Module Innovatie & Modernisering   Hoogste
Tarief
ACHMEA
Zilveren Kruis
Groene Land
Interpolis
OZF
OMS
AGIS CZ De Friesland MENZIS
Confior
Anderzorg
OZ TRIAS VGZ
IZZ, IZA, IZA-UMC
UNIVE
Zorg
en Zekerheid
CTG code Module Innovatie & Modernisering  
             
13000
Audiometrie 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 13000
Audiometrie  
13001

Diagnostiek m.b.v. Doppler

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 13001

Diagnostiek m.b.v. Doppler

 
13002

Allergietest

51,00 51,00 25,50 25,50 25,50 38,25 25,50 38,25 38,25 51,00 25,50 13002

Allergietest

 
13003

Tympanometrie

25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 13003

Tympanometrie

 
13004

Longfunctiemeting (spirometrie)

51,00 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 51,00 13004

Longfunctiemeting (spirometrie)

 
13005
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 37,50 13005
ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt)  
13006

Spleetlamponderzoek

51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 13006

Spleetlamponderzoek

 
13007

Tele-echo, tele-röntgen, tele hartmonitoring op waddeneilanden

100,00 102,00 100,00 Geen 100,00 Geen Geen Geen Geen 102,00 Geen 13007

Tele-echo, tele-röntgen, tele hartmonitoring op waddeneilanden

 
13008

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting

51,00 51,00 51,00 25,50 38,25 51,00 25,50 25,50 25,50 51,00 Geen 13008

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting

 
13009

Teledermatologie

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 Geen Geen 51,00 25,50 13009

Teledermatologie

 
13010

Cognitieve functietest (MMSE)

51,00 51,00 51,00 51,00 38,25 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Geen 13010

Cognitieve functietest (MMSE)

 
13011

Hartritmestoornissen

25,50 25,50 25,50 Geen 25,50 Geen 51,00 Geen Geen 25,50 Geen 13011

Hartritmestoornissen

 
13012

Chirurgie

76,50 76,50 76,50 51,00 76,50 76,50 51,00 63,50 63,50 76,50 51,00 13012

Chirurgie

 
13013

Chirurgie in geval van cosmetiek

76,50 Geen 76,50 Geen Geen 51,00* Geen Geen Geen Geen Geen 13013

Chirurgie in geval van cosmetiek

 
13014

Tapen

25,50 25,50 25,50 38,25 38,25 51,00 25,50 38,25 38,25 25,50 25,50 13014

Tapen

 
13015

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris code

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 50,00 51,00 51,00 38,25 13015

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris code

 
13016

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal

25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 Geen 13016

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal

 
13017

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis

38,25 38,25 51,00 37,75 38,25 38,25 Geen 38,25 38,25 38,25 51,00 13017

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis

 
13018

Verrichting ter vervanging specialistenbezoek

25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 (ascites puctie, stans, spoelen porth-a-chad, infuus) 38,25 38,25 25,50 Geen 13018

Verrichting ter vervanging specialistenbezoek

 
13019

Trombosebeen

38,25/visite 51,00 51,00 153,00 51,00 51,00 38,25 153,00 153,00 38,25 25,50 13019

Trombosebeen

 
13020

Varices sclerosering

51,00 51,0 76,50 51,00 76,50 76,50 51,00 76,50 76,50 51,00 25,50 13020

Varices sclerosering

 
13021

Varices sclerosering in geval van cosmetiek

76,50 Geen 76,50 Geen Geen 51,00* Geen Geen Geen Geen Geen 13021

Varices sclerosering in geval van cosmetiek

 
13022

Desensibilisatiekuur

38,25 25,50 25,50 51,00 25,50 51,00 Geen 51,00 51,00 38,25 25,50 13022

Desensibilisatiekuur

 
13023

Therapeutische injectie (Cyriax)

25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 13023

Therapeutische injectie (Cyriax)

 
13024

Oogboring

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50 13024

Oogboring

 
13025

Aanmeten pessarium

25,50 51,00* 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 13025

Aanmeten pessarium

 
13026

Urinekatherisatie

51,00 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 25,50/
51,00 thuis
13026

Urinekatherisatie

 
13027

MRSA screening

51,00 51,00 51,00 25,50/reeks 51,00 25,50 Geen 76,50 76,50 51,00 Geen 13027

MRSA screening

 
13028

Otitis externa

51,00 Geen 51,00 25,50 25,50 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Geen 13028

Otitis externa

 
13029

Diabetes begeleiding per jaar

38,75 (4x/jr) 25,50 (4x/jr) 25,50 (4x/jr) 25,50(+POH 4x/jr) 1x38,25 daarna max 3x25,50 pj 38,75 (4x/jr) 76,50 25,50( per prestatie) 25,50(+POH 4x/jr) 38,25 19,10(4x/jr) 13029

Diabetes begeleiding per jaar

 

13030

Diabetes – instellen op insuline

38,25 (4x/jr) 1e keer 38,25 (code 14483) 38,25 (4x/jr) 38,25(4x/jr) 1x38,25 daarna max 3x25,50 pj 38,25 (4x/jr) 38,25(4x/jr) 38,25(per prestatie) 38,25(4x/jr) 38,25(4x/jr) 19,10(4x/jr)

13030

Diabetes – instellen op insuline

 
25,40 (4x/jr)
13031

COPD-gestructureerde zorg per jaar

25,50 (4x/jr) 25,50 (4x/jr) 25,50 (4x/jr) 25,50 (+POH 4x/jr) 25,50 (4x/jr) 25,50 (4x/jr) 76,50 25,50 ( per prestatie) 25,50 (+POH 4x/jr) 38,25 19,10(4x/jr) 13031

COPD-gestructureerde zorg per jaar

 
13032

Palliatieve consultatie – visite

102,00 102,00 102,00 Geen 102,00 102,00 Geen Geen Geen 102,00 102,00 13032

Palliatieve consultatie – visite

 
13033
Palliatieve consultatie – telefonisch 25,50 25,50 25,50 Geen 25,50 25,50 Geen Geen Geen 25,50 25,50 13033
Palliatieve consultatie – telefonisch  
13034

Intensieve zorg, visite

51,00 38,25 38,25 38,25 38,25 51,00 38,25 51,00 51,00 51,00 37,20 13034

Intensieve zorg, visite

 
13035

Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten dag

76,50 76,50 76,50 63,75 76,50 76,50 63,75 76,50 76,50 76,50 62,00 13035

Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten dag

 
13036

Intensieve zorg, ANW visite

76,50 76,50 76,50 63,75 76,50 76,50 76,50 75,00 76,50 76,50 49,10 13036

Intensieve zorg, ANW visite

 
13037

Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten

127,50 114,75 114,75 89,25 114,75 127,50 127,50 127,50 127,50 127,50 81,80 13037

Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten

 
13038

Euthanasie

204,00 204,00 204,00 via ITZ 204,00 204,00 Geen 204,00 204,00 204,00 102,00 13038

Euthanasie

 
13039

Reizigersadvisering

51,00 51,00* 51,00 Geen 51,00 51,00* Geen Geen 51,00 51,00 51,00 13039

Reizigersadvisering

 
13040

Sterilisatie man

204,00 300,00* 400,00 Geen Nog geen 306,00* Geen 204,00 204,00 204,00 204,00 13040

Sterilisatie man

 
13041

Besnijdenis

204,00 204,00* 204,00 Geen Nog geen 204,00* Geen Geen 153,00 204,00 204,00 13041

Besnijdenis

 
13042

IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00* 51,00 51,00* 51,00 51,00 51,00 13042

IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje

 
  Verbruiksmaterialen                           Verbruiksmaterialen  
12700 ECG 9,60 9,60       9,60 9,60         12700 ECG  
12900 Atraumatisch hechtmateriaal, histo-acryllijm 12,50 8,90 8,90 10,00 9,25 8,70 9,00 7,50 12,50 9,00 Onbekend 12900 Atraumatisch hechtmateriaal, histo-acryllijm  
12901 Tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorsies 12,50 11,40 11,40 12,50 11,95 11,15 4,80   12,50 12,00 Onbekend 12901 Tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorsies  
12902 Zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke) 7,20 7,10 7,10 3,00 7,50 7,00 7,50 6,15 3,00 7,20 Onbekend 12902 Zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke)  
12903 Dipslides (urineweginfecties) 2,00 1,90 1,90 2,00 2,00 1,85 2,25 1,60 2,00 2,00 Onbekend 12903 Dipslides (urineweginfecties)  
12904 Teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten (o.a. eyetone-teststrips) 2,00 1,10 1,10 1,05 1,15 1,10 1,25 1,10 2,00 1,10 Onbekend 12904 Teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten (o.a. eyetone-teststrips)  
12905 Vloeibaar stikstof of histofreezer 3,75 3,70 3,70 3,75 2,80 3,75 3,50   3,75 3,75 Onbekend 12905 Vloeibaar stikstof of histofreezer  
12906 Blaascatheter 12,25 12,25 12,25 2,50 Kostprijs Kostprijs 2,50   Kostprijs Geen Onbekend 12906 Blaascatheter  
  Extra Verrichtingen                           Extra Verrichtingen  
14860 Seniorenregeling           0,19 per kwartaal                  
14861 Stimuleren Samenwerking           0,25 per kwartaal                  
14901 Wondbehandeling 25,50     aanvraag         25,50     14901 Wondbehandeling  
  Contactgegevens                           Contactgegevens  
  Internet link voor huisartsen     Achmea M&I lijst
Achmea Huisarts

AGIS huisartsenVerbruiks-materialen

  Decl. Huisartsen Menzis huisartsen             Internet link voor huisartsen  
  E-mail adres       huisartsenteam
@agisweb.nl
      huisartsen@oz.nl           E-mail adres  
  Diverse links      

AGIS Huisartsen Declaratieproces
Overeenkomst vrijgevestigde huisarts 2006

    Huisartsen algemeen     VGZ huisartsen       Diverse links  
 

 

 

    De met * gemerkte tarieven worden direct gedeclareerd aan de patient zelf      

De met * gemerkte tarieven worden direct gedeclareerd aan de patient zelf

           

 

 

 
        -Zilveren Kruis Zorgver-zekeringen / DVZ uzovi 3311
-Groene Land PWZ Zorg-verzekeringen uzovi 3312
-Interpolis Zorg-verzekeringen NV uzovi 3313
-NV OZF Achmea uzovi 3314
-OMS uzovi 3315
-SBZ uzovi 3316
     

-Confior

-Anderzorg

 

    Tarieven gelden ook voor IZZ, IZA, IZA-UMC
         
                                 

Aan bovenvermelde bedragen kunnen geen enkele rechten aan worden ontleend.

Oorspronkelijke CTG teksten

Audiometrie code 13000

Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling van de mate van slechthorendheid met behulp van audiometer in eigen beheer.
Voorwaarden: Adequate apparatuur en onderzoeksomgeving (geluidsarm), zie NHGbrochure gehooronderzoek en standaard M61
Het betreft een prestatie per verrichting.

Diagnostiek m.b.v. Doppler code 13001
Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer
Voorwaarden:
− Indicatie zie: NHG-standaard M13
− Adequate apparatuur
Het betreft een prestatie per verrichting

Allergietest code 13002
Opsporen van een allergie door middel van een intracutane of percutane huidtest (scratch), met als doel om het allergeen te identificeren bij verdenking op een allergische rhinitis/eczeem – ter vervanging van een RAST-test
Voorwaarden:
− Indicatie: Zie NHG standaard M48
− Klachten die passen bij een allergische rhinitis of allergische bronchitis.
− De leeftijd van de patiënt bedraagt tenminste 6 jaar en ten hoogste 60 jaar.
− Adequaat materiaal
Het betreft een prestatie per serie, die maximaal 1 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht. Prestatie is inclusief het benodigde materiaal.

Tympanometrie code 13003
Het meten van de beweeglijkheid van het trommelvlies met behulp van microtympanometer in eigen beheer ter diagnostiek en vervolgen van gehoorproblemen bij:
− Otitis media met effusie langer dan 3 maanden
− Tympanosclerose
− Otosclerose
Voorwaarde: zie NHG-standaard.
Het betreft een prestatie per meting, die maximaal 3 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht

Longfunctiemeting (spirometrie) code 13004
Longfunctiemeting met reversibiliteittest in eigen beheer ter analyse benauwdheidsklachten of bepaling effectiviteit therapeutische interventie bij patiënt met inhalatiemedicatie (niet bij specialist in behandeling).
Voorwaarden:
- Indicatie en uitvoering zie NHG-standaard M26 en richtlijn ketenzorg COPD.
- Minimaal FEV1 en (F)VC voor en na betamimeticum (reversibiliteittest).
Het betreft een prestatie per meting, die maximaal 3 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht.

ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) code 13005
Zie NHG Bouwsteen Elektrocardiografie in de huisartsenpraktijk
Voorwaarden:
− ECG-apparatuur met intelligente interpretatie
− Duidelijke afspraken met cardioloog
Het betreft een prestatie per diagnose, die maximaal 3 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht. Prestatie is inclusief verbruikersmateriaal

Spleetlamponderzoek code 13006
Diagnostiek en controle van een aantal oogheelkundige aandoeningen, met behulp van spleetlamp in eigen beheer
− Indicatie: Zie NHG standaard M12.
Het betreft een prestatie per onderzoek, die maximaal 3 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht.

Tele-echo, tele-röntgen, tele hartmonitoring op waddeneilanden code 13007
In eigen beheer met eigen apparatuur uitvoeren van beeldvormende diagnostiek (die normaal in het ziekenhuis zou plaatsvinden) en middels teletechniek overbrengen naar ziekenhuis op de vaste wal, voor beoordeling en behandeladvies. Ter voorkoming van onnodig patientenvervoer over zee naar de wal. In samenwerking met betreffend specialisme naar het ziekenhuis.
Voorwaarden:
- Indicaties: conform bij verwijzing naar ziekenhuis
- Afspraken met ziekenhuis op vaste land
Het betreft een prestatie per verzekerde per ziektegeval. Voor de tele-ECG, zie verrichting 13005.

Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting code 13008
In eigen beheer instrueren patiënt en organiseren van de follow-up, plus interpretatie om niet vaststaande hypertensie te evalueren
Het betreft een prestatie per meting, die maximaal 2 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht.

Teledermatologie code 13009
Beoordeling op afstand door dermatoloog van door de huisarts gemaakte digitale beelden van huidafwijkingen, ter vervanging van verwijzing naar de 2e lijn voor een dermatologisch probleem waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is.
- Adequate apparatuur
- Met uitsluiting indien al op projectbasis (of via DBC) gefinancierd.
Het betreft een prestatie per verrichting.

Cognitieve functietest (MMSE) code 13010
Onderzoek naar dementie door afname van MMSE-test
Voorwaarde: Conform NHG-standaard M21
Het betreft een prestatie per verrichting

Hartritmestoornissen code 13011
Diagnostiek met behulp van holterfoon via de huisartsenpraktijk van ritmestoornissen, ter vervaninging van verwijzing naar de 2e lijn waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is.
Voorwaarden:
- Apparatuur geleverd door een gecontroleerde hulpmiddelenleverancier
- Met uitsluiting indien al op projectbasis gefinancierd.
Het betreft een prestatie per verrichting

Chirurgie code 13012
Chirurgische ingrepen, ter vervanging van behandeling in 2e lijn,zoals:
− Excisie van een atheroom, lipoom, fibroom, chalazion, naevus (partiële) nagelextractie, bijvoorbeeld unguis incarceratus, incisie van een vers getromboseerd hemorrhoid, huidbiopt (stans), elektrochirurgie, lipoom, multipele naevi, complexe  (uitgebreide) wondbehandeling met hechten
− Barron-ligatie
− Chirurgische decubitusbehandeling
− Nagelchirurgie bijvoorbeeld nagelextractie respectievelijk nagelbedexcisie
− Incidering van abces of van een vers getromboseerd hemorrhoïd, incisie perianaal abces / sinus pilonidalis
− Ascitespunctie
− Huidbiopt/ Stans
N.B. Het verwijderen van wratten of mollusca valt hier niet onder, maar onder het begrip kleine chirurgie, in regulier consult!
Voorwaarden:
− Geen cosmetische ingreep
− Indicatie: chirurgische ingreep, ter vervanging van behandeling in 2e lijn
− Inclusief (hecht-)materiaal, verwijdering hechting en nabehandeling
− Barron-ligatie: conform NHG-bouwsteen en CBO richtlijn
Het betreft een prestatie per verrichting, inclusief materiaal en verwijderen hechtingen.

Chirurgie in geval van cosmetiek code 13013
Chirurgie in geval van cosmetiek
Voorwaarde: excisie van een atheroom, lipoom. fibroom.
Het betreft een prestatie per verrichting, inclusief materiaal en verwijderen hechtingen.

Tapen code 13014
Behandeling distorsie, fractuur, tendinitis met tapebandage ter vervanging behandeling van 2e lijn.
Het betreft een prestatie per verrichting

Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris code 13015
Behandelen van ulcus cruris met behulp van compressietherapie
- Indicatie: zie NHG-standaard M16
- Niet onder behandeling van specialist
Het betreft een prestatie per therapie, die maximaal 9 keer per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht.

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, in de praktijk code 13016
Controle wond en verwijderen hechtingen na een electieve chirurgische ingreep op verzoek van de specialist ter vermijding van een polikliniekbezoek. Dit om de patient te ontlasten door zorg dichtbij huis te bieden. Het gaat hierbij om wonden zoals na een heupvervangende operatie, chirurgische ingreep in de buik, enzovoorts.
Het betreft een prestatie per verrichting in de praktijk van maximaal 20 minuten.

Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal, thuis code 13017
Controle wond en verwijderen hechtingen na een electieve chirurgische ingreep op verzoek van de specialist ter vermijding van een polikliniekbezoek. Dit om de patient te ontlasten door zorg dichtbij huis te bieden. Het gaat hierbij om wonden zoals na een heupvervangende operatie, chirurgische ingreep in de buik, enzovoorts.
Het betreft een prestatie per verrichting bij de patient thuis.

Verrichting ter vervanging specialistenbezoek code 13018
Het verrichten van een behandeling/ingreep op verzoek van de specialist om een hernieuwd polikliniekbezoek te vermijden. Dit om de patient te ontlasten door zorg dichtbij huis te bieden. Het gaat hier om verrichtingen zoals zoladex injectie en epo.
Het betreft een prestatie per verrichting in de praktijk van maximaal 20 minuten.

Trombosebeen code 13019
Behandeling en nazorg van een diepveneuze trombosebeen thuis met instructie patiënt
Voorwaarden:
− Behandeling conform protocol ziekenhuis
Het betreft een prestatie per visite.

Varices sclerosering code 13020
Behandeling van spataderen door middel van sclerosering na diagnostiek met behulp van Doppler.
Voorwaarden:
− Indicatie: zie NHG standaard M30 en DBC varices sclerosering
− Geen cosmetische ingreep
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 4 keer per kalnderjaar per verzekerde in rekening kan worden gebracht.

Varices sclerosering in geval van cosmetiek code 13021
Behandeling van spataderen in geval van cosmetiek door middel van sclerosering na diagnostiek met behulp van Doppler.
Voorwaarden:
− Indicatie: zie NHG standaard M30 en DBC varices sclerosering
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 4 keer per kalenderjaar per verzekerde in rekening kan worden gebracht.

Desensibilisatiekuur code 13022
Vaccinatie voor vermindering van overgevoeligheid.
− Desensibilisatie voor IgE gemedieerde allergie voor pollen, huisstofmijt/katextract, insecten.
− Indicatie en 1e kuur door specialist (dermatoloog, allergoloog).
Voorwaarde: Bewaken patient na injectie
Het betreft een prestatie per verrichting

Therapeutische injectie (Cyriax) code 13023
Injectie met corticosteroïden of lokaal anestheticum in gewrichten, op peesaanhechtingen of bursa volgens principe van Cyriax
Het betreft een prestatie per injectie, die maximaal op 3 locaties, en maximaal 3 keer per locatie per verzekerde per kalenderjaar in rekening kan worden gebracht.

Oogboring code 13024
Verwijderen corpus alienum uit het oog
Het betreft een prestatie per verrichting.

Aanmeten pessarium code 13025
Het aanmeten van een steunpessarium bij een blaas- of baarmoederverzakking zonder operatiewens.
Voorwaarden:
− Beschikbaar hebben van set paspessaria
Het betreft een prestatie per verrichting.

Urinekatherisatie code 13026
Plaatsen of vervangen van een supra-pubische catheter
Het betreft een prestatie per verrichting, exclusief materiaal.

MRSA screening code 13027
Afname kweekmateriaal ten behoeve van diagnostiek MRSA
Het betreft een prestatie per verrichting.

Otitis externa code 13028
Inbrengen oortampon ter behandeling van otitis externa
Voorwaarde: behandeling conform NHG-Standaard M49
Het betreft een prestatie per verrichting.

Diabetes begeleiding per jaar code 13029
Realiseren van optimale zorg voor DM-patiënten door de huisarts, waarbij de patiënt in de
1e lijn blijft en niet (meer) onder controle is van de 2e lijn
− Controle vindt plaats volgens NHG-standaard M01
− Geen POH overeenkomst diabeteszorg, of Transmuraal diabetes DBC of vergelijkbaar project
− Verslaglegging van controles in HIS
− Jaarlijks verslag waarin gebruik uniforme indicatoren.
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 4 keer per kalenderjaar per verzekerde in rekening kan worden gebracht, inclusief jaarcontrole.

Diabetes – instellen op insuline code 13030

Instellen van DM-patiënt op insuline door de huisarts, waarbij de patiënt in de 1e lijn blijft en dus niet wordt verwezen naar de 2e lijn, bij:
− Nieuwe insuline-afhankelijke patiënten
− DM type II patiënten, die van orale medicatie overgaan op insuline
Voorwaarden:
− zie NHG-standaard 01
− Georganiseerde samenwerking met internist en/of DM-verpleegkundige
− Uitsluiting indien deelname/financiering via Transmurale Diabetes DBC.
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 4 keer per kalenderjaar per verzekerde in rekening kan worden gebracht.

COPD-gestructureerde zorg per jaar code 13031
Realiseren van optimale zorg voor COPD-patiënten door de huisarts, waarbij de patiënt niet (meer) onder controle is van de 2e lijn,
− NHG-standaard M26 en M27a
− Geen POH overeenkomst, COPD of Transmurale COPD DBC of vergelijkbaar project
− FEV1 meting in de praktijk
− Jaarlijks verslag waarin gebruik uniforme indicatoren
Het betreft een prestatie per controle.
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 4 keer per kalenderjaar per verzekerde in rekening kan worden gebracht.

Palliatieve consultatie – visite code 13032
Consultatievisite door een opgeleide palliatieve huisartsconsulent op verzoek van huisarts
− De consultatie wordt geleverd door huisartsconsulenten waarmee zorgverzekeraar vooraf afspraken heeft gemaakt
− Opleiding gehad tot SCEN-arts/palliatief consulent
Het betreft een prestatie per visite, inclusief bestudering casus.

Palliatieve consultatie – telefonisch code 13033
Telefonische consultatie door een opgeleide palliatieve huisartsconsulent op verzoek van huisarts
− De consultatie wordt geleverd door huisartsconsulenten waarmee zorgverzekeraar vooraf afspraken heeft gemaakt
− Opleiding gehad tot SCEN-arts/palliatief consulent
Het betreft een prestatie per telefonisch consult

Intensieve zorg, visite code 13034
Verlenen van intensieve zorg door de huisarts aan terminale patiënten of verpleeghuisgeïndiceerden
− Terminale zorg aan patiënten in de thuissituatie, wijkziekenboeg of hospice maximaal gedurende 13 weken
 − Zorg aan verpleeghuisgeïndiceerden, waarbij door het RIO een indicatiebesluit over opname in verpleeghuis is afgegeven
− Er is geen contract module Gestructureerde huisartsenzorg verzorgingshuizen
Voorwaarden:
− Voor terminale patiënten declaraties maximaal gedurende een periode van 13 weken, maximaal 40 visites per patiënt;
− Voor verpleeghuisgeïndiceerden (niet terminaal) maximaal 7 visites per kwartaal – maximaal totaal 28 visites per jaar.
Het betreft een prestatie per visite

Intensieve zorg, visite langer dan 20 minuten dag code 13035
Verlenen van intensieve zorg door de huisarts aan terminale patiënten of verpleeghuisgeïndiceerden
− Terminale zorg aan patiënten in de thuissituatie, wijkziekenboeg of hospice maximaal gedurende 13 weken
 − Zorg aan verpleeghuisgeïndiceerden, waarbij door het RIO een indicatiebesluit over opname in verpleeghuis is afgegeven
− Er is geen contract module Gestructureerde huisartsenzorg verzorgingshuizen
Voorwaarden:
− Voor terminale patiënten declaraties maximaal gedurende een periode van 13 weken, maximaal 40 visites per patiënt;
− Voor verpleeghuisgeïndiceerden (niet terminaal) maximaal 7 visites per kwartaal – maximaal totaal 28 visites per jaar.
Het betreft een prestatie per visite langer dan 20 minuten

Intensieve zorg, ANW visite code 13036
Verlenen van intensieve zorg door de huisarts tijdens de avond, nacht of weekend aan patiënten, die aan de indicatiecriteria voldoen, zoals genoemd onder 'intensieve zorg, visite dag'
− Het consult valt buiten de normale werktijden, dus tussen 18.00 en 8.00 uur gedurende de week en in de weekeinden.
Het betreft een prestatie per verrichting, onder vermelding van het tijdstip van het afgelegde bezoek N.B. Een deelnemer van een HDS mag de visite tijdens ANW alleen declareren indien hij/zij geen dienst heeft, maar wel de visite heeft gedaan.

Intensieve zorg, ANW visite langer dan 20 minuten code 13037
Verlenen van intensieve zorg door de huisarts tijdens de avond, nacht of weekend aan patiënten, die aan de indicatiecriteria voldoen, zoals genoemd onder 'intensieve zorg, visite dag'
− Het consult valt buiten de normale werktijden, dus tussen 18.00 en 8.00 uur gedurende de week en in de weekeinden.
Het betreft een prestatie per verrichting, onder vermelding van het tijdstip van het afgelegde bezoek N.B. Een deelnemer van een HDS mag de visite tijdens ANW alleen declareren indien hij/zij geen dienst heeft, maar wel de visite heeft gedaan.

Euthanasie code 13038
Verlenen van euthanasie
Voorwaarde: De euthanasie wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde SCEN-regels en is inclusief condoleancevisite door de eigen huisarts
Het betreft een verrichting per euthenasieverlening.
N.B. de inzet van de SCEN-arts kan apart gedeclareerd worden (CTG-tarief code 12815)

Reizigersadvisering code 13039
Gestandaardiseerd consult aan de hand van vragenlijst en advies ten aanzien van preventieve vaccinaties en geven vaccinaties
− Adviesconsult inclusief toedienen vaccinaties volgens richtlijnen in NHG-praktijkwijzer Reizigersadvisering
− Ingeschreven als 'reizigersgeneeskundig huisarts' in het register van het CHBB of de LCR
De prestaties betreft het advies plus injecties, exclusief vaccin.

Sterilisatie man code 13040
Gestandaardiseerd ingreep inclusief preoperatief onderzoek en postoperatief spermaonderzoek
− Deskundigheid; aantoonbare aanvullende opleiding, bijvoorbeeld als assistent chirurgie of vaardigheidstraining
− Goed instrumentarium en assistentie
− Minimaal te behandelen patiënten: 5 per jaar
Prestatie voor volledige behandeling, inclusief nacontroles, en minimaal 3x sperma onderzoek.

Besnijdenis code 13041
Gestandaardiseerde ingreep
Alle besnijdenissen (inclusief religieuze)
Prestatie inclusief nacontrole.

IUD inbrengen/ Implanteren c.q. verwijderen implanonstaafje code 13042
Het inbrengen van een spiraaltje of implanonstaafje vanwege anticonceptie
Voorwaarde: Aantoonbare deskundigheid en ervaring, NHG-standaard.
Het betreft een prestatie per verrichting, die maximaal 2 keer per jaar in rekening kan worden gebracht.