Adverteren

Algemene Informatie
HuisartsVandaag is een medische portal die sedert mei 2001 bestaat. Sinds die tijd is het gegroeid tot een veel geraadpleegde website waarvan het aantal bezoekers maandelijks toeneemt. Naast medici wordt de site bezocht door velerlei disciplines, zowel door zorgverzekeraars als beleidsmakers, adviesburo’s en overheidsinstellingen en een grote groep andere belangstellenden.

Met een advertentie op huisartsvandaag bereikt u…. ..
5200 huisartsen in een maand en nog steeds groeiend..
70 % van alle huisartsen met een internet aansluiting..
dagelijks 5000 unieke gebruikers..
Dagelijks wordt er een nieuwsbrief verzonden aan 2.900 huisartsen..

Wist u dat?
Huisartsen zeer enthousiast klikken op banners op huisartsvandaag (hoge clickratio)
Huisartsvandaag bekend is bij 90% van alle in NL actieve huisartsen
Huisartsvandaag de meest uitgebreide portal voor huisartsen is
Adverteren op HuisartsVandaag.nl
Zowel boven in de site als in de rechter kolom en onder elk artikel is plaats voor advertentieruimte.

Formaten
Leaderbord
Skycraper
Rectangle
Half Page
Nieuwsitem = 7 dagen 1e positie op de Homepage

De advertentie leidt naar 1 URL, door de adverteerder te bepalen. De advertentie verschijnt op de gehele website of kan getoond worden aan alleen huisartsen of belangstellenden.
In het adverteringsvenster kunnen meerdere adverteerders staan. Per keer dat een pagina geopend wordt (=view) wordt een adverteerder getoond. Dit gebeurt willekeurig, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal views dat in het contract is opgenomen. Is deze target behaald stopt ook de bannering. De banner wordt door de adverteerder aangeleverd. Ook is het mogelijk een banner te laten samenstellen.

Nieuwsbericht
Dagelijks verschijnt er een nieuwsbrief gericht aan 2900 huisartsen.
Adverteren op de nieuwsbrief kost 0,60 euro voor de button van 120 x 60 px per verzonden mail en kost 0,75 euro voor een Leaderbord van 728 x 90 px per verzonden mail. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de dan ingeschrevenen. Deze prijs ligt vast. Andere formaten, tarieven op aanvraag.

Tarieven
Advertentietarieven zijn gekoppeld aan de views, CPM (Costs per Mille = 1000 views) Minimumafname van 15.000 views per maand. Worden targets niet in een maand behaald dan worden de overgebleven views de volgende maand getoond.

Opstartkosten 150,= euro
Banner productie 250,= euro (indien banner niet aangeleverd wordt)

Tarieven zijn gebaseerd op tonen van een advertentie aan iedere gebruiker van de site.

Voor adverteren alleen aan huisartsen gelden andere tarieven.

Prijzen op aanvraag.

Vacatures
Plaatsing vacature is inclusief een gehele pagina op HuisartsVandaag waarbij een foto kan worden geplaatst
1 vacature tekst en foto  450,= euro 30 dagen
1-5 vacatures tekst en foto  400,= euro 30 dagen (per vacature)
Meerdere vacatures in overleg
Plaatsing vacature en adverteren in tweewekelijkse nieuwsbrief (8 X) worden 150 euro per maand extra berekend
Aanleverspecs
Banners en buttons mogen niet groter zijn dan 25 kb. Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een button van 120 x 150px rechts op de pagina. DE link verwijst naar de advertentie op HuisartsVandaag. De advertentie wordt met da datum van het nieuws meegeplaatst op de site. Op dag 1 zal het zichtbaar zijn op de startpagina, nadien verhuist het met de datum mee naar andere pagina’s.

Om aan al uw wensen te kunnen voldoen, dient het juiste button / banner materiaal minimaal 3 werkdagen van tevoren bij huisartsvandaag.nl aanwezig te zijn.

Vacature plaatsing is ook mogelijk in de HuisartsVandaag +PLUS module tegen dezelfde kosten. nader overleg hierover kan plaatsvinden.

Monitoring
Iedere adverteerder krijgt bij huisartsvandaag.nl toegang tot een eigen pagina waarop u 24 uur per dag de actuele resultaten kunt checken. Zo bent u altijd op de hoogte van het succes van uw online campagne. En, als dat nodig blijkt, kunnen we de campagne op ieder moment bijsturen. Altijd in gezamenlijk overleg.

Contracten
Contracten gaan in op de eerste van de maand, wijzigingen vinden op die dag plaats, minimumperiode is 1 maand. Alle genoemde tarieven zijn excl. btw.
De advertentievoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 02084259 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Contactinformatie

Antoinette Vrisekoop
+31 6 53124469
06 53124469
antoinette@huisartsvandaag.nl

Een greep uit onze adverteerders:
ABN AMRO
Achmea
Advitronics
Astra Zeneca
Bohn Stafleu van Loghum BV
Clearing House Huisartsen
DC Ned
Farma Novum
Fysion
HeartCare
Janssen Cilag
Kesteren Medical Factoring
Koningin Wilhelmina Fonds
Kuijkhoven
KPN
Labelsoft
LHV Declaratie Direct
Lilly
MedEurope
Medisource
Medisch Ondernemen
Medisch Service Nederland
Medschool
MedWerk
Movir
Nationaal Platform E-Health
Novicare
Pharmaphone
Pinlinq
Pitmedical
Praktijkservice
PT Medical
Reed Business
Stichting Thuiszorg Rijnland
SHR
U Zorg

Technische ondersteuning:
E CURE BV
Advertisements HuisartsVandaag             
General information
HuisartsVandaag is a medical portal which exist since May 2001. Since that time it developed to a large consulted Internet site of which the number of visitors increases monthly.
Beside Physicians the site is visited by numerous disciplines, care insurers and policy makers and government institutions and a large group of other people with an interest in medical affairs.
With an advertisement on HuisartsVandaag you reach…. ..
4000 general practitioners in a month (and still growing..) 60% of all general practitioners with a Internet connection

Did you know that?
General practitioners very enthusiastically click on banners on huisartsvandaag (high clickratio)
Huisartsvandaag is consulted by 85% of all general practitioners active in Netherlands
Huisartsvandaag is the most fast growing portal for general practitioners
Advertise on HuisartsVandaag.
Both above in the site and in the right column there is a space for advertisement space.

The advertisement leads to 1 URL, to the advertiser.

In the advertising window several advertisers could be sited. The views of an advertisement appear randomly, it is taken into account the number of views that was included in the contract. If these targets has been fulfilled, the bannering stops. The banner is supplied by the advertiser. It is also possible that our company compose your banner.

Newsletter
Two times a week a newsletter appears addressed to 4500 general practitioners.
Advertising on the newsletter cost 0.40 euro for the button 130 x 150 px. The price is determined by means of the actual registered members.

Costs
Costs depend on the views, CPM (Costs by mille = 1000 views) Minimum 15,000 views per month. When the target in a month is not reached then the remained views will shown the next month.
Leaderboard
Rectangle
Half Page
Skycraper = 120 x 600

Startup costs  150,= euro
Banner production  250,= euro (if banner is not supplied)
Other formats are possible
The right doctor for the right practice overseas?
The advertisement includes a whole page on HuisartsVandaag, a photograph can be placed
1 opening text and photograph  450,= euro 30 days
Different agreements can be made for longer contracts, please send us a e-mail
Banners and buttons cannot be larger than 25 kb.

Monitoring
Every advertiser gets at HuisartsVandaag account to advertisement software, real time check.
The advertisement conditions have been deposited under number 02084259 at the chamber of commerce in Groningen, The Netherlands.

Contact information
Antoinette Vrisekoop
+31 6 53124469
06 53124469
key2advertising@kpnmail.nl

img

Blijf dagelijks op de hoogte

Meld u aan voor de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Ontvang nu ook eenmalig een €5 kortingscode voor Medische Vakhandel!