Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Acties » Huisartsen onderbreken werk 10 13 uur tijdens tweede kamer debat 22 december


Tag cloud

Huisartsen onderbreken werk 10-13 uur tijdens tweede kamer debat 22 december

Acties
Geplaatst op zondag 18 december 2011 reacties 5 reacties printen print

Oproep tot werkonderbreking: De huisartsen zijn woedend op de huidige minister.

Huisartsen onderbreken werk 10-13 uur tijdens tweede kamer debat 22 december

Recent heeft minister Schippers de Nza een brief gestuurd waarin ze voor meer marktwerking in de huisartsenzorg pleit. Als haar ideeën werkelijkheid worden, verminken ze de kern van ons vak: persoonlijke en laagdrempelige zorg dicht bij de mensen thuis. 22 December zal de Tweede Kamer debatteren over deze ideeën. Omdat de huisartsen zich ernstige zorgen maken over de toekomst van hun vak, zullen zij gedurende het debat een werkonderbreking houden zodat zij deze discussie kunnen volgen.  De oproep wordt gedaan door een huisarts die zichzelf de strijdbare huisarts noemt. Een hele set aan materiaal is beschikbaar voor patient en huisarts en collegae.

Afbraak huisartsenzorg
De huidige minister legt met haar plannen een bom onder het beste en meest onderscheiden zorgstelsel ter wereld, recent nog door Obama aangehaald als de oplossing voor de zorgproblemen in de Verenigde Staten. Minister Schippers stuurt met haar maatregelen nu zelf aan op het oude Amerikaanse systeem waar de VS vanwege de kosten vanaf wil!
De kracht van de huisarts is dat hij 97% van de zorgvragen afhandelt, voor 3% van de kosten. Uit wetenschappelijk onderzoek is keer op keer gebleken dat marktwerking de zorg duurder, complexer en kwalitatief minder goed maakt (Prof. B Starfield e.a.). Het is onbegrijpelijk dat de minister deze informatie stelselmatig blijft negeren.
Juist in deze  tijd waarin de eerste lijn versterkt zou moeten worden om de zorgkosten de baas te kunnen, verzwakken de plannen van de minister de huisartsenzorg. Dit zal alleen maar leiden tot nog meer kostenstijging.

Bezuinigingen met de huisartsen
Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden en dragen net als alle Nederlanders graag een steen bij in economisch moeilijke tijden. De huidige financiële voorstellen van de minister zijn echter buitenproportioneel en ontoelaatbaar. Zij verzwakt stelselmatig de komend jaren de huisarts en maakt met haar plannen de zorg kwalitatief slechter en duurder. Hiermee doet ze ernstig afbreuk aan het huisartsen vak.
Deze minister maakt slechte en averechtse politieke keuzes. Wij zijn als huisartsen het politieke gesol met ons vak meer dan zat.
‘Graag nodig ik u uit om samen met mij het tweede kamerdebat te volgen zodat ik ook mondeling mijn ongenoegen op het huidige beleid aan u kan toelichten. Geef op eenstrijdbarehuisarts@gmail.com door als u ook een individuele actie start!

 


Bericht:
Geachte collega,

Er komen nieuwe, zeer verontrustende berichten uit den Haag die de kern van ons vak raken. Recent heeft minister Schippers de Nza een brief gestuurd waarin ze voor meer marktwerking in de huisartsenzorg pleit. Als haar ideeën werkelijkheid worden, verminken ze de kern van ons vak: persoonlijke en laagdrempelige zorg dicht bij de mensen thuis.
Op donderdag 22 december wordt de minister door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over de huisartsenzorg. Dit is het moment om invloed uit te oefenen op haar huidige, recent bekend geworden, zeer destructieve beleidslijn voor ons vak.

De kern van de boodschap van de minister aan de Nza en andere uitspraken

De Minister vindt dat:
• huisartsen een te sterke positie hebben, en onderling meer moeten concurreren.
• inschrijving op naam de onderlinge concurrentie in de weg staat. Ze overweegt dit te laten vervallen, zodat patiënten vrij zijn om bij elke nieuwe klacht een andere huisarts te zoeken.
• Huisartsenzorg niet alleen maar door huisartsen geleverd hoeft te worden, maar ook door wijkverpleegkundigen, nurse practitioners of basisartsen sos artsen
• het elektronisch patiëntendossier vrij toegankelijk moet zijn voor al deze nieuwe spelers
• zorggroepen teveel macht hebben; deze moet doorbroken worden
• het aantal verwijzingen per huisarts beperkt moet worden
• de huisarts misschien wel onder het eigen risico moet vallen. Dit zal het einde betekenen voor laagdrempelige zorg dichtbij de mensen, een kernwaarde van ons vak

Op donderdag 22 december vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de huisartsenzorg. Ik maak me erg veel zorgen om de toekomst van het vak en zal daarom het debat via internet volgen.

Tijdens de uren van het debat op 22 december sluit ik dan ook mijn praktijk van 10:00 tot 13:00.

Voor spoed blijf ik op dat moment bereikbaar. Hiermee hoop ik ook een signaal af te geven naar mijn patiënten, Zij krijgen namelijk in de toekomst slechtere en duurdere zorg door de maatregelen van de huidige minister.
Ik breng u op de hoogte van mijn individuele actie omdat onze beroepsverenigingen op straffe van persoonlijke boetes voor de bestuursleden niet mogen oproepen tot actie van de Nederlandse mededingingsautoriteit (nma). Dit omdat zij een te grote marktmacht zouden bezitten. Vandaar dat u de laatste tijd weinig op dit vlak hoort terwijl de minister in de tussentijd ons vak om zeep aan het helpen is! Ik vind dit misbruik maken van de nma wetgeving om zo de huisarts monddood te maken.
Wat wel mag is als individu mijn stem kenbaar maken en dat delen. U mag ook als individu hetzelfde doen en dat met andere delen. Oproepen tot gezamenlijke actie is echter niet toegestaan!
Er zijn al veel individuele huisartsen die op persoonlijke titel deze actie steunen.
Ik verzoek u mijn persoonlijke actie onder de aandacht van uw collega’s te brengen door deze te forwarden inclusief de attachments van deze mail. Geef op eenstrijdbarehuisarts@gmail.com door als u ook een individuele actie start!

Hartelijk dank voor hulp!

Met vriendelijke groet,

een strijdbare huisarts

Bijlagen

Bijgevoegd zijn zaken die ik gebruik om in mijn praktijk actie te voeren: doe er uw voordeel mee als u dat wenst, u kunt de text aanpassen, het is immers uw individuele stem.

1. Meer uitgebreide Toelichting op Brief Minister Schippers aan de NZa
2. Persbericht: bij dit bericht zit een persbericht waarmee ik deze week mijn lokale krant de situatie zal benaderen. Ik denk dat als andere huisartsen dit op persoonlijke titel ook lokaal of regionaal of landelijk doen, dit een groot effect zal hebben.
3. mijn meldtekst voor het antwoordapparaat tijdens de acties
4. mijn brief voor in de wachtkamer
5. de protestbrief


1.Meer uitgebreide Toelichting op Brief Minister Schippers aan de NZa

Geachte collega,

Wellicht heeft u het uit het uitvoeringsverzoek van minister Schippers, gericht aan het NZa voor een nieuwe bekostigingsstructuur van de huisartszorg, van 28 november jongstleden gezien. Zo niet, dan geef ik u graag een korte samenvatting.
In dit document geeft zij enerzijds een heldere probleemanalyse van de huidige financiële structuren, anderzijds geeft zij een kijkje in hoe zij de toekomst van ons vak voor zich ziet en dit roept in ieder geval bij mij wel de nodige zorgen op.

Als doel omschrijft ze dat ze wil dat zowel de huisartsenzorg als de integrale zorg beter wordt afgestemd op de behoefte van de patiënt, vraagsturing, vrijheid van aanbieders, zorgverzekeraars en patiënten, en belonen naar prestatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
 
In chronologische volgorde benoemt de minister de volgende problemen:
1. Er wordt teveel eenvoudige zorg naar specialisten doorgeschoven.
2. Geen beloning naar prestatie (prestatie: gezondheidsuitkomsten, kwaliteit, service en dienstverlening) wat leidt tot:
- zorgverlening onvoldoende afgestemd op behoefte patiënt (avondspreekuur, online diensten, inzage eigen dossier)
- onvoldoende transparantie
3. Verzekeraars betalen standaard het maximumtarief zonder hieraan specifieke eisen te verbinden waardoor er weinig financiële prikkel is om kwaliteit te verbeteren.
4. Doordat deels van de vergoeding versleuteld is in de inschrijving op naam, is het verrichtingentarief laag en is het een onaantrekkelijke markt voor andere aanbieders (zoals bv SOS artsen)
5. Samenwerkingsverbanden zijn monodiciplinair, de minister pleit voor ketenzorg.

Als knelpunten buiten de bekostiging omschrijft zij:
- Geografisch: schaarste huisartsen in sommige regio’s wat leidt tot problemen in opvolging maar ook in keuzemogelijkheid voor de patiënt.
- Beperkte keuzemogelijkheid tgv 15norm in aanrijdtijd.
- Weinig wisseling in huisartsen oa tgv vertrouwensrelatie, maar ook doordat het in- en uitschrijven een drempel geeft. De minister pleit voor de mogelijkheid voor eenmalige consulten.
- Grote marktmacht huisartsen tgv arts-patient relatie
- Omslachtig voor verzekeraars om met iedere praktijk over de prijs te onderhandelen (4000 in NL) voor zulke relatief lage kosten.
- Verzekeraars zijn niet risicodragend voor de tweede lijn (waar zij dat wel zijn voor de eerste lijn) zodat substitutie van zorg onaantrekkelijk is voor de verzekeraar
- Onvoldoende transparantie (zowel obv prestatie-indicatoren als patiëntenoordelen)
- Onvoldoende gebruik e-health

Binnen de bekostiging omschrijft zij als problemen:
- Het systeem is te complex met verschillende prestatiebeschrijvingen, tarieven en modules waardoor er hoge uitvoeringskosten zijn.
- Het systeem is niet inzichtelijk waardoor onderhandelen moeilijk wordt.
- Ook is er het risico van dubbel declareren.
- Er staat geen duidelijke prestatie tegenover het inschrijftarief.

Al met al is er te weinig substitutie van zorg en wil zij dat de patiënt en zijn zorgvraag uitgangspunt wordt van bekostiging (in plaats van de zorgverlener).

In het derde hoofdstuk omschrijf zij de aanpassingen die zij wenst.
Als eerste moet het systeem eenvoudiger worden. Er moet meer onderscheid komen in de beloning van goed en minder goed functionerende aanbieders.
Taakherschikking moet gestimuleerd worden (dus meer zorg door physic assistants)
En integrale zorgverlening en samenwerking en innovatie middels e-health en het EPD moet gestimuleerd worden.

Al lezende komt er bij mij langzaam het beeld naar boven van een concurrerende eerste lijn waarbij de kernwaarden van ons vak zoals continuïteit en contextueel handelen in het geding komen. Diverse zorgaanbieders (die vrij moeten kunnen toetreden op de markt, zoals bv SOS-artsen) ijveren om de aandacht van de patiënt. De patiënt is niet langer meneer Jansen om de hoek, wiens vrouw je intensief begeleid hebt in het eindstadium van borstkanker, die je goed kent omdat hij regelmatig op het spreekuur komt met zijn COPD en hypertensie, die met hulp van de praktijkassistente eindelijk heeft kunnen stoppen met roken..
Nee het gaat over behandelcode R95 die vanwege het eigen risico op de huisartsenzorg toch gekozen heeft voor de goedkopere pa verderop in de wijk. Wat gebeurt er met je verbeterplan om het benzodiazepine gebruik in de praktijk terug te dringen, wanneer je patiënten ten alle tijden naar een andere dokter moeten kunnen?  Waarom zou je de discussie nog aangaan dat niet bij iedere hoofdpijn een MRI nodig is? Hoe gaat je praktijkvoering veranderen wanneer je niet langer inschrijftarieven ontvangt, maar alles met verrichtingen moet verdienen?

De brief is tendentieus geschreven waaruit weinig waardering blijkt voor de huisarts of voor de enorme stappen in kwaliteit die er de laatste jaren gemaakt zijn.

Voor mij zijn het kernwaarden, voor minister Schippers is het een belemmering in de markt. En het blijft voor mij een raadsel waarom zij denkt dat meer marktwerking de zorg goedkoper maakt, waar onderzoek (bv Starfield VS) het tegendeel bewijst.

Ik heb als individuele huisarts besloten mij te verzetten tegen deze zeer ongewenste ontwikkeling met als eerste stap .een werkonderbreking tijdens het debat op 22 december. Dat kunt u ook doen als individu. U mag uw besluit hierin kenbaar maken aan uw collega’s maar u mag hen niet rechtstreeks oproepen tot actie. Vele individuen maken weer een landelijke stem!

Ik koos ervoor mijn locale pers te benaderen met bijgevoegd persbericht.

Met vriendelijke groet,

Een strijdbare huisarts2.Persbericht: bij dit bericht zit een persbericht waarmee ik deze week mijn lokale krant de situatie zal benaderen. Ik denk dat als andere huisartsen dit op persoonlijke titel ook lokaal of regionaal of landelijk doen, dit een groot effect zal hebben.

Persbericht
Huisartsen onderbreken werk tijdens tweede kamer debat 22 december

De huisartsen zijn woedend op de huidige minister
Recent heeft minister Schippers de Nza een brief gestuurd waarin ze voor meer marktwerking in de huisartsenzorg pleit. Als haar ideeën werkelijkheid worden, verminken ze de kern van ons vak: persoonlijke en laagdrempelige zorg dicht bij de mensen thuis. 22 December zal de Tweede Kamer debatteren over deze ideeën. Omdat de huisartsen zich ernstige zorgen maken over de toekomst van hun vak, zullen zij gedurende het debat een werkonderbreking houden zodat zij deze discussie kunnen volgen.

Afbraak huisartsenzorg
De huidige minister legt met haar plannen een bom onder het beste en meest onderscheiden zorgstelsel ter wereld, recent nog door Obama aangehaald als de oplossing voor de zorgproblemen in de Verenigde Staten. Minister Schippers stuurt met haar maatregelen nu zelf aan op het oude Amerikaanse systeem waar de VS vanwege de kosten vanaf wil!
De kracht van de huisarts is dat hij 97% van de zorgvragen afhandelt, voor 3% van de kosten. Uit wetenschappelijk onderzoek is keer op keer gebleken dat marktwerking de zorg duurder, complexer en kwalitatief minder goed maakt (Prof. B Starfield e.a.). Het is onbegrijpelijk dat de minister deze informatie stelselmatig blijft negeren.
Juist in deze  tijd waarin de eerste lijn versterkt zou moeten worden om de zorgkosten de baas te kunnen, verzwakken de plannen van de minister de huisartsenzorg. Dit zal alleen maar leiden tot nog meer kostenstijging.

Bezuinigingen met de huisartsen
Wij begrijpen dat er bezuinigd moet worden en dragen net als alle Nederlanders graag een steen bij in economisch moeilijke tijden. De huidige financiële voorstellen van de minister zijn echter buitenproportioneel en ontoelaatbaar. Zij verzwakt stelselmatig de komend jaren de huisarts en maakt met haar plannen de zorg kwalitatief slechter en duurder. Hiermee doet ze ernstig afbreuk aan het huisartsen vak.
Deze minister maakt slechte en averechtse politieke keuzes. Wij zijn als huisartsen het politieke gesol met ons vak meer dan zat.
Graag nodig ik u uit om samen met mij het tweede kamerdebat te volgen zodat ik ook mondeling mijn ongenoegen op het huidige beleid aan u kan toelichten.

Naam :        Telefoon:


3.mijn meldtekst voor het antwoordapparaat tijdens de acties

Tekst antwoordapparaat

Dit is het antwoordapparaat van huisartsenpraktijk ……….  Voor spoed belt u……………… Uw huisarts houdt een tijdelijke werkonderbreking om het tweede kamer debat over de huisartsenzorg te kunnen volgen. De minister wil een beleid invoeren dat u als patiënt slechtere zorg voor meer geld gaat opleveren. Ik verzet mij tegen deze ontwikkeling Vanaf …….. zijn wij weer bereikbaar. Ik hoop op uw begrip.4.
Tijdelijke werkonderbreking van uw huisarts op 23 december


Uw huisarts houdt een tijdelijke werkonderbreking om het kamerdebat over de huisartsenzorg te kunnen volgen.
De minister wil een beleid invoeren dat u als patiënt slechtere zorg voor meer geld gaat opleveren. Ik verzet mij tegen deze ontwikkeling
Natuurlijk blijven wij voor spoed bereikbaar
Wij hopen op uw begrip
Uw huisarts

5.de protestbrief


Geachte collega,

Er komen nieuwe, zeer verontrustende berichten uit den Haag die de kern van ons vak raken. Recent heeft minister Schippers de Nza een brief gestuurd waarin ze voor meer marktwerking in de huisartsenzorg pleit. Als haar ideeën werkelijkheid worden, verminken ze de kern van ons vak: persoonlijke en laagdrempelige zorg dicht bij de mensen thuis.
Op donderdag 22 december wordt de minister door de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over de huisartsenzorg. Dit is het moment om invloed uit te oefenen op haar huidige, recent bekend geworden, zeer destructieve beleidslijn voor ons vak.

De kern van de boodschap van de minister aan de Nza en andere uitspraken

De Minister vindt dat:
• huisartsen een te sterke positie hebben, en onderling meer moeten concurreren.
• inschrijving op naam de onderlinge concurrentie in de weg staat. Ze overweegt dit te laten vervallen, zodat patiënten vrij zijn om bij elke nieuwe klacht een andere huisarts te zoeken.
• Huisartsenzorg niet alleen maar door huisartsen geleverd hoeft te worden, maar ook door wijkverpleegkundigen, nurse practitioners of basisartsen sos artsen
• het elektronisch patiëntendossier vrij toegankelijk moet zijn voor al deze nieuwe spelers
• zorggroepen teveel macht hebben; deze moet doorbroken worden
• het aantal verwijzingen per huisarts beperkt moet worden
• de huisarts misschien wel onder het eigen risico moet vallen. Dit zal het einde betekenen voor laagdrempelige zorg dichtbij de mensen, een kernwaarde van ons vak


Op donderdag 22 december vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over de huisartsenzorg. Ik maak me erg veel zorgen om de toekomst van het vak en zal daarom het debat via internet volgen.

Tijdens de uren van het debat op 22 december sluit ik dan ook mijn praktijk van 10:00 tot 13:00.

Voor spoed blijf ik op dat moment bereikbaar. Hiermee hoop ik ook een signaal af te geven naar mijn patiënten, Zij krijgen namelijk in de toekomst slechtere en duurdere zorg door de maatregelen van de huidige minister.
Ik breng u op de hoogte van mijn individuele actie omdat onze beroepsverenigingen op straffe van persoonlijke boetes voor de bestuursleden niet mogen oproepen tot actie van de Nederlandse mededingingsautoriteit (nma). Dit omdat zij een te grote marktmacht zouden bezitten. Vandaar dat u de laatste tijd weinig op dit vlak hoort terwijl de minister in de tussentijd ons vak om zeep aan het helpen is! Ik vind dit misbruik maken van de nma wetgeving om zo de huisarts monddood te maken.
Wat wel mag is als individu mijn stem kenbaar maken en dat delen. U mag ook als individu hetzelfde doen en dat met andere delen. Oproepen tot gezamenlijke actie is echter niet toegestaan!
Er zijn al veel individuele huisartsen die op persoonlijke titel deze actie steunen.
Ik verzoek u mijn persoonlijke actie onder de aandacht van uw collega’s te brengen door deze te forwarden inclusief de attachments van deze mail. Geef op eenstrijdbarehuisarts@gmail.com door als u ook een individuele actie start!

Hartelijk dank voor hulp!

Met vriendelijke groet,

een strijdbare huisarts


 

 Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Geplaatst op maandag 2 oktober 2017
profielnaam
Heeft de LHV dit al opgepikt?
Geplaatst op dinsdag 20 december 2011
profielnaam
Allemaal naar de publieke tribune??
Geplaatst op zondag 18 december 2011
profielnaam
Suggestie: enkele verstandige HA-en bij elkaar die tezamen het debat volgen. Een directe media-link naar dedeelnemers aan dit debat en bij elke halve of hele onwaarheid (aardig woord voor leugen) van de 'minister' een rode ballon oplaten. Gewoon het debat vastleggen en later in detail met tijdsvaststelling de leugens met toelichting weerleggen. Kunnen we zoiets organiseren op een goede locatie met de media erbij? Ik zorg wel voor heel veel rode ballonnen.
JJ Pelgrom (076 549 3219)
Geplaatst op zondag 18 december 2011
profielnaam
JCNobel heeft helemaal gelijk. Je mag rustig samen optrekken als dat de kwaliteit van de zorg ten goede komt en de verzekerden niet benadeeld. Wat nimmer mag is het samen bespreken van prijzen en condities. Dat mag wel als je niet elkaars concurrent bent. Arts in Limburg mag over dit soort zaken praten met arts in Friesland.

Ondertussen gaan de verzekeraars gestaag hun gang: zij zoeken de grenzen van de wet op.

Baas boven Baas. En de politiek vindt het best en de Minister met haar ambtenaren zien toe.

Zorgverzekeraars weigeren klanten
Submitted by Redactie Medicalfacts/ Janine Budding on 17 december, 2011 – 22:11No Comment.Verzekeraars maken gebruik van mazen in de wet om mensen met een hoog risico op zorgkosten uit te sluiten zo meldt RTL Nieuws. In principe moeten alle Nederlanders zich voor hetzelfde geld kunnen verzekeren tegen ziektekosten. Maar in de praktijk blijkt dat verzekeraars steeds vaker gebruik maken van constructies om vooral gezonde en dus goedkope klanten te trekken en zoeken de mazen in de wet op. Een van die mazen in de wet is dat een zorgverzekeraar mag niemand weigeren, maar een financiële tussenpersoon mag dat wel. Besured.nl neemt alleen mensen aan die na 1980 zijn geboren. Besured laat weten dat zij inderdaad een financiele aanbieder zijn, en geen zorgverzekeraar. En dat ze zich dus houden aan de wet.Andere sites accepteren alleen mensen met een opleiding. Zo loop je bij promovendum.nl een korting mis als je alleen MBO hebt gedaan. Ben je lager opgeleid dan dat, dan kun je bij promovendum net als bij National Academic, helemaal geen verzekering afsluiten. De VVD vindt het een schande dat mensen worden uitgesloten. Maar volgens hoogleraar zorgverzekeringen Wynand van de Ven van de Erasmus Universiteit is het niet illegaal. De verzekeringssites zoeken de grenzen van de wet op, vindt hij.

Promovendum maakt gebruik van een andere maas in de wet, en biedt een collectieve zorgverzekering aan. Terwijl een zorgverzekeraar niemand mag weigeren, mag een collectief zelf bepalen wie lid kan worden. Zo kan je dus mensen buiten sluiten.

---En het mag allemaal......

Zorgaanbieders doen er goed aan om juristen aan te trekken die de grenzen van de wet ook opzoeken en de taal van de verzekeraars spreken, begrijpen en terugspreken.
profiel Anoniem
Geplaatst op zondag 18 december 2011
profielnaam
Een groot compliment voor deze 'strijdbare huisarts' die zijn/haar nek uitsteekt en zeker navolging verdient.

Zijn/haar opmerking: "Oproepen tot gezamenlijke actie is echter niet toegestaan!" , lijkt me evenwel aanvechtbaar. Wanneer een praktijk bereikbaar en beschikbaar blijft voor spoedeisende problemen en er wordt duidelijke informatie gegeven aan patiënten, is aan de formele (zorg)verplichtingen voldaan. Te vergelijken met de stakingsacties van de beroepsgroep in 2005 die massaal werden uitgevoerd.

Kennelijk heeft NMa terreur zijn sporen nagelaten in ons denken. Je verzetten tegen de dreigende afbraak van de huisartsenzorg is juist een daad van verantwoord professioneel handelen.

Medestrijders meldt u aan bij eenstrijdbarehuisarts@gmail.com en volg massaal het politieke debat op de 22e met de minister van VWS, over de toekomst van ons vak!

hansn
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's