Inloggen

sluiten
Gebruikersnaam
Wachtwoord
wachtwoord vergeten?
onthoud mij
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren

Wachtwoord opvragen

sluiten
Vul hieronder uw e-mailadres of gebruikersnaam in en
wij zenden u een nieuw wachtwoord toe.
Nog geen lid?
Klik hier om u te registreren
Home » Nieuws » Lezersresearch » Bijna driekwart van de huisartsen tegen doorstart LSP 2012


Tag cloud

Bijna driekwart van de huisartsen tegen doorstart LSP 2012

Lezersresearch
Geplaatst op maandag 24 oktober 2011 reacties 1 reactie printen print

Dit zijn de uitkomsten van een enquête gehouden door HuisartsVandaag onder 511 huisartsen.

Bijna driekwart van de huisartsen tegen doorstart LSP 2012

Het doel van de enquête was inzicht te krijgen op het huidige gebruik van het LSP bij reeds aangesloten huisartsen en de bereidheid te peilen om te tekenen voor een doorstart van het LSP.

Doorstart LSP 2012
De wet op het EPD is niet door de Eerste Kamer gekomen. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat beheerd wordt door Nictiz zou echter als doorgeefluik van berichtenverkeer een doorstart kunnen krijgen in 2012. Hiervoor is circa 10 miljoen euro nodig dat gefinancierd dient te worden door de zorgaanbieders zelf, huisartsen, apothekers en huisartsenposten. Dat zou betekenen dat apothekers 1600 euro per apotheek moeten investeren, het bedrag van de huisartsen wordt binnengehaald via de huisartsenposten. Zorgverzekeraars Nederland heeft aangegeven hiervoor 2 keer 0,20 cent per inwoner te willen vergoeden.
De huisartsen die een subsidie hadden aangevraagd voor het LSP hebben een brief gekregen van Nictiz om een overeenkomst te tekenen voor aansluiting in 2012. Indien er onvoldoende animo is zou er geen doorstart komen en stopt het LSP. Wat het exacte afkappunt is, is echter onduidelijk. Huisartsen dienden voor 10 oktober te reageren. Nictiz geeft aan dat er begin november een analyse zal worden gemaakt. De stand van zaken zal dan aan de Minister van Volksgezondheid bekend worden gemaakt.

Enquête LSP
Door HuisartsVandaag werd tussen 16-22 oktober een online enquête gehouden onder 511huisartsen. De antwoorden werden gegeven door 439 praktijkhouders (86%), 50 apotheekhoudenden (10%), 9 hidha’s (2%) en 13 huisartsen in dienstverband (2%). Het merendeel van de respondenten is man 82%. Eénderde van de huisartsen werkt tussen de 10 en 20 jaar en éénderde tussen de 20 en 30 jaar.

In onderstaande grafieken vindt u de praktijkgrootte en het aantal jaren dat de huisarts werkzaam is.

De verdeling is gelijkmatig over de provincies Nederland, het aantal huisartsen werkzaam op het platteland bedraagt 23%, verstedelijkt platteland 43% en stedelijk gebied 35%. Er hebben 58% leden van de LHV, 8% leden van VPHuisartsen en 24% die van beide verenigingen lid zijn, geantwoord. Een kleine 10% is geen lid van één van deze verenigingen.

Huidig gebruik van LSP
Er zijn 118 huisartsen (23%) die subsidie hebben aangevraagd en gekregen en nu gebruik maken (of maakten) van het LSP. Maar 3 huisartsen maken er gebruik van zonder dat ze subsidie hebben ontvangen.
 133 (26%) huisartsen hebben subsidie gekregen maar hebben nog geen gebruik gemaakt van het LSP en kunnen wel gaan aansluiten. 7 huisartsen hebben geen subsidie gekregen en kunnen ook gaan aansluiten. Er zijn 21 huisartsen die wel subsidie hebben ontvangen maar niet kunnen gaan aansluiten.   229 (44%) huisartsen hebben geen subsidie aangevraagd en kunnen ook niet aansluiten

Ervaringen met LSP, helft van de gebruikers wisselt geen gegevens uit
Bij de groep huisartsen die aangesloten is op het LSP is gevraagd naar hun bevindingen bij het gebruik ervan. Iets meer dan een kwart van de huisartsen vindt dat het LSP goed functioneert, maar 5 huisartsen vinden het uitstekend gaan en 6 goed.  Iets meer dan een derde vindt dat het matig werkt (36%), 12% vindt dat het slecht werkt en bij 16% van de huisartsen werkt het systeem niet. De uitkomsten voor het gebruik van de UZI pas zijn iets positiever, 10% vindt dat het uitstekend werkt, 7% zeer goed, 39% goed, 27% matig, 9% slecht en bij 7% werkt het niet.

Bij het uitwisselen van gegevens bij de aangesloten huisartsen is er een grote groep van bijna de helft die geen gegevens uitwisselt. Eénderde wisselt met de huisartsenpost uit, één zesde met de apotheek en minder dan 10% wisselt gegevens uit met een andere huisarts of huisartsenlaboratorium.

Doorstart in 2012?
Aan alle huisartsen in de enquête is gevraagd of ze een overeenkomst willen hebben in 2012 voor het LSP is. 363 huisartsen (71%) willen geen overeenkomst, 147 (29%)  wil dit wel. Aan de groep die geen overeenkomst wil is gevraagd wat de reden is. In onderstaande grafiek ziet u de verdeling.


Andere reden van het niet willen door gaan zijn: Een open einde aangaande de kosten, het willen volgen van het besluit van de Eerste Kamer, kosten zijn te krap ingeschat, kosten HIS te hoog en er is reeds een goede regionale oplossing.

Onder welke voorwaarden aansluiten
Er is gevraagd onder welke voorwaarden huisartsen wel een doorstart willen voor 2012. Huisartsen geven diverse voorwaarden op:
- Het systeem dient veilig te zijn.
- Er dient financiering voor te zijn.
- Kosten komen bij het huisartsendeel binnen het Budgettair Kader Zorg (dat niet verhoogd wordt) hetgeen kan leiden tot toekomstige kortingen(sigaar uit eigen doos)
- De nadruk moet komen te liggen op het regionale karakter.
- Geen toename administratieve handelingen.

Contact Nictiz
Tijdens het onderzoek bleek dat huisartsen aangaven dat Nictiz contact opnam met huisartsen over het tekenen en opsturen van de overeenkomst na de door de LHV gestelde deadline van 10 oktober. 59 huisartsen gaven aan gebeld te zijn waarvan 40 door NIctiz en 9 door de LHV, 1 huisarts door een HIS leverancier en 4 huisartsen door meerdere partijen. Nictiz heeft bevestigd te bellen in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging.


Reactie huisarts: ‘De overheid heeft het project afgeblazen. Niet zonder reden. Ik denk dat het niet aan het veld is om nu een doorstart te maken. Ik vrees ook voor de financiële belangen, die er o.a. bij de producent van het LSP en  de HIS-leveranciers zijn. Ook vind ik dat in het huidige klimaat de LHV geen enkele investering in de toekomst moet doen. Het is allemaal veel te onzeker; helemaal wat betreft het LSP. Ook de financiering is volstrekt onzeker.’

Samenvatting
- Er is maar een beperkt deel van de huisartsen dat nu aangesloten is op het LSP en daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt
- Bij de helft van de huisartsen die er gebruik van maakt is de ervaring slecht tot matig
- Slechts 29% van de geënquêteerde huisartsen wil de brief tekenen voor de doorstart van het LSP, 71% wil dit niet.
- Na de door de LHV gestelde deadline van 10 oktober zijn huisartsen (ruim 40) door Nictiz benaderd met de vraag of ze alsnog wilden tekenen voor 1 november.
- Kritiek van huisartsen is: De korte periode van beslismogelijkheid. Onduidelijkheid over begroting Nicitz en verantwoordelijkheden. Onduidelijkheid over kosten na 2012. Kosten komen bij Budget Kader Zorg huisartsen op hetgeen kan leiden tot toekomstige kortingen (sigaar uit eigen doos)

 Tags: lsp | epd | nictiz | zorgkoepels | enquete

Voeg een nieuwe reactie toeReacties

Geplaatst op woensdag 26 oktober 2011
profielnaam
Lees het artikel van Guido van 't Noordende (UVA) die nog eens duidelijk laat zien dat we niet moeten doorgaan met het LSP.
Nu de koepels nog overtuigen!!
Word nu lid van HuisartsVandaag en profiteer van extra voordelen!

Altijd toegang tot het laatste nieuws
Reageer en communiceer met andere huisartsen
Dag- en dienstwaarnemingen, vacante praktijken en vacatures
Links naar gratis geaccrediteerde nascholingen
Dagelijks uitgebreide nieuwsbrieven

[Klik hier om u aan te melden]

AdvertentieCategorieën

Laatste reacties

Publieke Poll

Met welke stelling ben je het eens, mijn opinie over de NHG accreditatie is:
Moet worden afgeschaft, te veel werk te weinig opbrengst
Moet in sterk afgeslankte vorm gehandhaafd blijven
Moet in de huidige vorm elk jaar plaatsvinden
Moet in de huidige vorm minder vaak plaatsvinden
Geplaatst: 13-03-2017 Bekijk alle

HuisartsVandaag +Plus

gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd
gevraagd

Word lid en kom in contact met collega's
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Kantooruren
Diensturen
Diensturen
Diensturen
Diensturen

Word lid en kom in contact met collega's